MMÖD avslog prövningsrätt för Vabergets vindkraftsprojekt.

Information ang. Vabergets vindkraftsprojekt.

MMD:s dom att 29 vkv får byggas på Vaberget står fast. Ingen prövningsrätt beviljades i MMÖD.

Så här skriver Per Fahlén, ombud för Vabergets klaganden:
”MMD beslutade, utan stöd i lagen, att vi inte fick gå vidare till MMÖD. Sedan överklagade vi beslutet om att inte få överklaga (sic!). Efter ett tag damp plötslig ner en bunt papper från Svea Hovrätt och då hade MMD överfört ärendet dit utan att vi var informerade. Det som nu hänt är att Svea Hovrätt, utan motivering, bestämt att vi inte får gå vidare till MMÖD.”

 89 berörda personer har överklagat utan gehör. Ett stort naturområde drabbas av naturförstörelse och många boenden och fritidsboenden får sin boendemiljö förstörd.

Det är så sorgligt och beklagligt…

Vindkraftsmöte i Resele om Vaberget

11096641_10152795451177616_8716894485196411929_n

Ett ”informationsmöte” har hållits i Resele den 21/4  ang. vindkraftsetableringen i Vaberget. Fem av sju programpunkter framfördes av vindkraftsförespråkare  varav två av dem var vindkraftsetablerarna på Vaberget. Från kommunen medverkade kommunordf. Elisabet Lassen.  En vindkraftsvänlig moderator fullbordade arrangemanget.

Åke Wikström, Gunnar Eriksson, Edward Haglund och Bengt-Göte Nolén föredrog  de allvarliga problem som finns mot all storskalig vindkraftsatsning i Norrland när det gäller ljud/buller och fågel/djurlivet.

En resumé av en närvarande på mötet:

”Det var ett välbesökt möte. Mötet hade ett pressat tidsprogram som vi lyckades följa men med konsekvensen att man inte kunde göra någon större fördjupning inom viktiga områden. Mycken tid avdelades till projektägare som fick beskriva sina företag och alla de projekt de arbetar med. Man målade upp en bild av att mycket arbete utförs av företag i området. Jag skulle vilja syna dessa siffror som är framtagna av Vindkraftcentrum i Strömsund.

Lassen menade att jobben är viktiga i en utflyttningsbygd som vår: – ”Kommunens roll är att bedöma om det är lämpligt med lokaliseringen som sådan och i övrigt så måste man uppfylla generella krav från myndigheter.”

475 verk är nu på gång i Sollefteå kommun.

Åke Wikström påpekade att Lassen redan några månader efter att Vindbruksplanen hade fastställts tecknat arrendeavtal för områden som inte fanns i planen. Planen revs upp i princip 2013. En plan måste rimligtvis peka ut områden där man kan bygga. Nu är hela kartan öppen för vindkraft.

Beträffande Vaberget så är det två företag, WPD och Eolus Vind, som vill bygga. Båda företagen är inne branschen. Eolus Vind med 470 verk, finns bara i Sverige men WPD är en internationell spelare som återfinns i många länder med 1700 verk. Man kan väl se dessa företag som exploatörer av vår miljö och nyttjare av subventioner. Snabba cash! SCA samt lokala markägare väntar nu på storkovan från alla arrenden. Byapeng på 0,2% utlovades. Edward Haglund och Bengt-Göte Nolén gjorde uppskattade inlägg om hotet mot fågel- och djurliv. De har goda insikter i ämnet.

Gunnar Ericsson redogjorde på ett utmärkt sätt för bullerproblemen och pekade tydligt på att regelverket är baserat på fel förutsättningar.

Åke Wikström berättade om erfarenheterna av ljudproblem från olika platser. Han berättade om SSVAB:s problem i Mörttjärnberget och Björkhöjden med lågfrekvent ljud, och kommunstyrelsens beslut i Bräcke att inte tillstyrka en utbyggnad av parken innan man löst problemen med ljud med bybornas godkännande. Åke Wikström berättade vidare om omprövningen av Karlsholm i Skåne. Inledningsvis visade Åke videon från Näsåker med Simon Rudin och Arne Hellsten samt avslutningsvis två videosnuttar med Lotta Grönings inlägg från Miljöbalksdagarna I Stockholm i vår.

Torbjörn Laxvik från Vindkraftcentrum föredrog avslutningsvis en studie som visade alla de årsarbeten som vindkraften för med sig under byggande och drift. Erfarenheterna från vattenkraften är emellertid att dessa arbeten försvinner genom automatisering bland annat.

Den avslutande diskussionen handlade mycket om det är vettigt att bygga vindkraft i Norrland och att reglera elnätet med vattenkraft. Åke Wikström framhöll att man bryter konsekvent mot Miljöbalken genom att man inte tillämpar den kunskap som finns. Då menade man från projektsidan att det finns övergripande samhällsintressen. Åke menade då att då måste man ändå beskriva vad som kommer att hända när verken är i drift. Det underlåter man.

Vi hade under kvällen dock konstaterat att det saknas en massa kunskaper om hur vindkraften påverkar miljön för människor och djur.
Vi hoppas att kvällen ändå gav upphov till eftertanke bland alla lokala
förespråkare av vindkraft.”

Tack!

TÅ Allehanda skriver så här om mötet:

http://www.allehanda.se/angermanland/…/mote-med-manga-fragor