Kontakt

Administratör: Anita Berglund.  Mail: anita.omsjo(at)telia.com

 

 

19 svar på ”Kontakt”

 1. Varning för Sollefteås nye kommunchef Johnny Högberg tillträde 1 sept. Extremt vindkraftvänlig och har attitydproblem gentemot vindkraftmotståndare dvs de som riskerar att förlora allt de äger.

 2. Hej jag vill vara med på namnlista som Tomas Eliasson. I vilket skede ligger den här processen Forsca Fängsjön, jag vet att den kan vara hos länstyrelsen men övklagandet?

  Tomas Eliasson

  1. Tomas, tack för ditt stöd! Ärendet Fängsjö/Storsjöhöjden ligger hos Miljöprövningen på Länsstyrelsen just nu. Tiden för yttranden har egentligen gått ut för ett par månader sedan, men det går säkert bra att skicka in yttranden ändå. Alla yttranden ska läsas. Om du klickar på Fängsjö/Storsjöhöjden >Logg-vad händer?, så hittar du mer information och adressen till Miljöprövningsenheten på Länsstyrelsen i Härnösand.

 3. Så här står det i MKB:n :
  Förändringen kommer att uppfattas mycket olika av de människor som rör sig i landskapet. Det kommer att variera från en positiv förändring till en mycket negativ förändring och ett spekturum mellan dessa ytterligheter.

  Undrar om det finns någon i Grundtjärn som är positiv till vindkraften?
  Frustrerande när kommunen är mer intresserad av pengarna än av att bevara naturen.
  Går det att ge en miljöjurist i uppdrag att granska detta?

  1. Vi i arbetsgruppen har haft ett par mycket kunniga personer som hjälpt oss att skriva den överklagan vi skickat till Förvaltningsrätten ang. Sollefteå kommuns beslut av Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsindustri. Vi har också skrivit flera yttranden till Miljöprövningen där ärendet ligger för prövning just nu. Våra skrivelser finns att läsa under ”Fängsjö/Storsjöhöjden >”Logg- vad händer?” i menyn.

 4. Hej! Fick just syn på er sida och organisation och blev intresserad av att samarbeta. Vi är en grupp människor som kämpar mot olika sorters kolonialism. Några av oss har varit i både Ojnare på Gotland och Gállok i Jokkmokk och slagits mot exploateringen av landsbygden. Om ni är intresserade av att göra en film eller ha filmvisning/föreläsning med någon av oss, tveka inte att ta kontakt!

  mejl: kolonierna (at) gmail.com

 5. Hej
  Jag undrar ? Får man använda någon, eller några av edra artklar, tex. ”Vindkraft är miljöfarlig verksamhet” av Martin Dagerman, för publicering i lokaltidningar.
  Jag bor i Småland, men jag kan tänka mig att motståndet mot vindkraftsraseriet inte är lokalt relaterat till Norrland. Även här pågår miljöförstöringen för fullt (PS: Vad heter er blogg egentligen ?)
  MVH
  Bo Carlsson

  1. Hej Bo! Jag kan inte tänka mig annat än att det går bra att använda de artiklar ni vill för information. Tacksam om ni uppger källan förstås! Jag kan be Martin Degerman att svara själv ang. sin artikel.

   Hemsidan håller på att byta namn. 😉 Den har tidigare hetat Snurrigt, men namnvalet är inte klart ännu.

   1. Hej Admin
    Tack för svaret på mitt brev.
    Jag ser fram emot besked från Martin Degerman,
    ang. hans artikel ?
    MVH
    Bo Carlsson

 6. LÄGET PÅ ELMARKNADEN http://www.energimyndigheten.se/
  vecka 18
  Kallare väder och låg produktion i kärnkraften bröt vårens prisfall
  Priserna i de svenska elområdena steg under vecka 18 med nästan
  12 procent mot föregående vecka. Prisuppgången kan till stor del
  förklaras av sjunkande temperaturer och låg kärnkraftsproduktion.
  Medeltemperaturen var under det normala samtidigt som O3 gick ut
  för revision något tidigare än planerat efter att ha stoppats 4 dagar
  innan den planerade revisionen. Totalt är nu fem reaktorer ur drift
  och den tillgängliga kapaciteten i de svenska kärnkraftverken är 53
  procent.
  Vattenmagasinens nivåer ökade under vecka 17 både Sverige och
  Norden som helhet då vårfloden nu tycks ha startat på allvar.
  De finansiella elkontrakten för kommande månad, kvartal och år
  steg både i Sverige och Tyskland medan priserna på olja, kol och gas
  sjönk något.
  Elproduktionen var 2,9 TWh el totalt i Sverige och användningen är
  fortsatt låg vilket resulterade i en nettoexport på 551 GWh under
  veckan. Ackumulerad produktion under 2014 (till och med vecka 17)
  är i nivå med 2013. Total användning under året är 8 procent lägre
  än under motsvarande period 2013, som var ett år med låg
  användning. Nettoexporten från Sverige är 8,6 TWh hittills i år
  vilket är drygt 90 procent högre än under motsvarande period 2013.

  Sverige har överskott på el enl energimyndigheten har Nettoexporten hittills varit 8,6 TVH

  Det behövs inte byggas några flera vindsnurror eftersom vi har ett stort el.överskott.
  Människans girighet att tjäna så mycket pengar som möjligt och ingen hänsyn tas till naturen. Glesbygden i Norrland får inte ta del av vinsterna utan tvingas acceptera att tystnaden bryts med mono-tomma vindsnurrors brus.Djurlivet får betala ett dyrt pris för giriga exploatörer.

  Det pratas om MILJÖ men ingen har frågat naturen hur mycket man får skövla.

  När vi ändå har kärnkraften ! Varför kör man på 53% när Finland utnyttjar till 100%.

 7. ”Inte heller är det OK att förespegla kommunmedborgare att de har något som helst inflytande i det pågående översiktsplanearbetet.”

  Översiktsplanen och miljöbalken. Ärendets registreringsnummer är KS/22/2015

  Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. Plan- och Bygglagen (PBL) och ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och vattenområden kommer att tillgodoses (jfr 3 kap. 4 §). Översiktsplanen ger därmed vägledning om hur allmänna intressen ska beaktas i efterföljande planering. Även bedömningar som har skett enligt andra lagar vägleder och ger dessutom stöd för samordning (jfr 2 kap. 2 och 11 §§ och 3 kap. 2 § PBL samt 3 och 4 kap. MB, prop. 1997/98:90 s. 159). Miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska inte tillämpas i PBL. Genom interna samråd i kommunen – och med länsstyrelsen under planprocessen – kan dock tillämpningen av hänsynsbestämmelserna i PBL samordnas med miljöbalkens hänsynskrav. Det är naturligt att bedömningarna anpassas till miljöbalkens praxis och kan säkerställa genomförandet av beslut enligt PBL, men också enligt andra s.k. sektorslagar. SOU 2013:34

  Syftet med samrådet med medborgarna angavs till en början vara ett utbyte av information och synpunkter, vilket senare i samband med revideringen 1996 förtydligades och ändrades till att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan som skulle leda till ett ökat intresse för den fysiska planeringen hos allmänheten och en skärpning av kommunalpolitikernas uppmärksamhet när det gällde olika lokala opinionsyttringar. SOU 2013:34

  Med anledning härav ställs följande frågor till Sollefteå kommun med anledning av det pågående arbetet med översiktsplanen.
  Hur garanterar och säkerställer Sollefteå kommun enligt PBL med avseende på både allmänna och enskilda intressen:
  – ett reellt medborgardeltagande och inflytande genom samråd, i både programskedet och i samband med översiktsplanens redovisning, som är av primärt intresse för att uppnå acceptans och legitimera för översiktsplanens beslutet?

  – att skälig hänsyn tas till den enskildes intressen vid prövningen av olika frågor?

  – att planarbetet inte är odemokratiskt och inte bara genom förfarandereglerna ger sken av att invånarna har ett stort inflytande?

  – att inte planerings- och prövningsprocessen äventyra rättssäkerheten?

  Vad är den juridiska definitionen av ”dialogmöten” enligt PBL?

  Vad är den legala skillnaden mellan ”dialogmöte(n)” och det juridiskt fastställda begreppet ”samrådsmöte(n)”?

  Med vänlig hälsning,

  1. Tack C-E Simonsbacka för din relevanta kommentar! Vi tycker den bör publiceras mer synligt, så den läggs ut som ett enskilt inlägg på hemsidan. Hoppas det är ok för dig. 🙂 Gott nytt år!

 8. Hej

  Vi är en förening i Eskilstuna som just stoppat byggnation tillfälligt. Vi vet ju att Eskilstuna investerat i Sollefteå och nu skulle vi vilja samarbeta mot myndighetsutövandet som pågår.
  Läs gärna på ekuriren.se om vindkraften där så förstår ni vad vi kämpar mot där.
  Har just fått igenom inhibition efter mycket överklagande.
  Er ordförande kan gärna ta kontakt med mig via facebookgruppen som är offentlig- nej till vindkraftparken på kafjärden . Eller NVPK@outlook.com
  Vi samarbetar även med en annan förening.

  Med vänlig hälsning,
  Jenny ordförande i föreningen nej till vindkraftparken på kafjärden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.