Vindkraft hotar hållbar elförsörjning


Under rubriken ”Kommunveto hotar hållbar elförsörjning” vill Rentzhog, Risby och Källgren ha fart på vindkraftsutbyggnaden. Men Sverige har redan ett överskott på el och vindkraften måste därför exporteras till mindre än halva självkostnaden. Merparten av det nationella målet är redan byggt eller beslutat; ändå finns det ansökningar om mer än dubbla målet. Vart ska den elen ta vägen?

Det kommunala vetot påverkar knappast tidsaspekten. Många kommuner säger ja till det mesta (Sollefteå även till lägen man själv utpekat som direkt olämpliga). Dessutom överklagar exploatörerna omgående den tid man har på sig att börja bygga; de begär förlängning till 35 år! Men Boverket är bekymrat över att kommunerna så ensidigt bevakar exploatörernas önskemål och negligerar övriga intressen. Rättssäkerheten för de som drabbas av vindkraft är satt på undantag!

Vindkraften är ett direkt hot mot en hållbar elförsörjning och skogsnäringen. Vindindustrierna planeras ta närmare 2 % av Sveriges yta. Minskad skogsareal och tre gånger så stora utsläpp som kärnkraften ger en starkt försämrad koldioxidbalans! Den omställning som nu pågår kan kosta svenska folket ett par tusen miljarder. För det får vi el som är dyrare och mindre tillförlitlig, har sämre kvalitet och är förödande för miljön samt ger kraftigt ökade koldioxidutsläpp. Dessutom ökar risken för skador/dödsfall samt risken för stora skogsbränder.

Per Fahlén

Ett svar på ”Vindkraft hotar hållbar elförsörjning”

  1. Ja, Per Fahlén.

    Tyvärr blir det så här när outbildade får sätta agendan i en planekonomi.

    Djur, natur och människor blir lidande med naturförstörelsen och den ekonomiska vanskötseln

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.