Vindkraftsbolagen stoppade larmrapport. JO-anmäls.

Källa: http://www.processnet.se/alla/vindkraftsbolagen-stoppade-larmrapport/

Efter påtryckningar stoppades en forskarrapport som kan hota vindkraften i Norrland. Forskare har nämligen visat att vindkraften påverkar rennäringen negativt. Flera vindkraftsbolag har ifrågasatt resultatet. ”Inget fel på slutsatserna”, säger oberoende forskare.

Renforskaren Anna Skarin och hennes kollegor har tidigare genomfört två liknande forskningsprojekt utan problem, men nu är det tvärstopp. Deras forskning är rena dynamiten och hotar vindkraftsutbyggnaden i Norrland.

– Majoriteten av forskningen visar på störningseffekter från mänskliga ingrepp i renarnas livsmiljöer. Därför var det inte förvånande när vi såg att renarna störs av vindkraftverk och undviker dem med ett avstånd på ungefär tre kilometer, berättar Anna Skarin för Process Nordic.

 Om dessa resultat blir allmänt accepterade betyder det att åtskilliga vindkraftverk inte kan byggas av hänsyn till den samiska rennäringen. Vindkraftsbolagens vinster hotas och Sveriges energimål kan bli svårare att nå.”

SLU:s rapport:  Vindkraft i driftsfas och effekter på renar och renskötsel

Tidigare inlägg:

”Vindval” stoppar forskningsrapport om vindkraftens effekt på renskötseln.

Uppdatering 13 april 2017:

Det blåser till ny strid om vindkraften. Svensk rennäring känner sig hotad av utbyggnationen och får stöd för sin sak i en ny forskarrapport – men vindkraftbranschen ifrågasätter rapporten och nu är oron stor bland dom som byggt upp hela sin tillvaro kring renskötseln. Vindval är ett forskningsprogram under Energimyndigheten.

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/strid-om-ren-vindkraft-3897392

Läs ledare på sid 2 och artikel på sid 4:  Vad säger de ansvariga myndigheterna när allvarliga hot mot den samiska rennäringen tystas ned av vindkraftintressena?

http://ebook.mentorcommunications.se/PRO_03_2017/pubData/source/processnordic_3_2017_ebook2.pdf

Vindval JO-anmäls. Branschtidningen Process Nordic JO-anmäler Naturvårdsverkets och Energimyndighetens gemensamma forskningsprogram Vindval till JO. Vindvals kanslichef har raderat mail efter att de har efterfrågats av tidningens journalist. Bakgrunden är att tidningen skrivit om Anna Skarins forskningsrapport om renskötsel och vindkraft.

http://papernet.se/ledaren/nu-jo-anmaler-vi/

Ett föredrag av Anna Skarin som hölls vid Vindkraftsforskning i fokus, i Uppsala den 7 oktober 2015. Anna Skarin ledde projektet inom Vindval som studerade hur renar påverkades av vindkraftverk under driftfasen, och vilka konsekvenser det i så fall kunde få på renskötseln. Projektet blev klart i början av 2016. Föredraget hölls i okt. 2015.

4 svar på ”Vindkraftsbolagen stoppade larmrapport. JO-anmäls.”

 1. Samebyn Jiinjevaaras ordf. Mariann Persson var en av de forskare som deltog i den här studien (av SLU). Hon kunde genom GPS på ett flertal av sina renar konstatera att renarna undvek vindkraftsområdena. Det var inga tvivel om detta har M. Persson berättat vid ett par tillfällen på vindkraftsmöten som arrangerats i Sollefteå kn. Men precis som när det gäller granskningsnämndens fällning av ett antal, för vindkraftsbranschen negativa vindkraftsprogram i SVT, så ifrågasätter vindbolagen och Svensk vindenergi allt som stör deras verksamhet.

 2. Detta är naturligtvis under all kritik, men inte ett dugg förvånande.

  Det är tyvärr typiskt i sammanhang och projekt som drivs av miljörörelsen.
  Forskarrapporter eller andra fakta och uppgifter som inte stämmer med miljörörelsens påståenden eller hotar projekt sparkas helt enkelt under mattan (göms, glöms och raderas – får inte synas).

  Falskspelare vill ingen ha.

 3. Vindkraften löser inga problem den ökar problemen då den också är den näst sämsta lösningen för att minska CO2 belastningen, endast fossilkraft är sämre. Verkningsgraden för vindkraft är så låg att den inte är berättigad att kallas för grön energi. Den är inte heller grön den är svart som gör människor och barn sjuka, dödar fåglar, förstör habitat för djuren utom för räv och varg som hittar sin mat under vindkraftvingarna där döda fåglar och fladdermöss är gratismat utan att anstränga sig. Den svenska naturen ser ut som ett krigslandskap genomkorsad med stora arealer avsatta för tornen och av vägar, kraftgator, stentag och grustag där skogen tidigare tog upp CO2.
  Kommuner som satsat på vindkraft borde också betala för de extra kostnader människor som bor kring vindkraftindustrier för medicin, läkarbesök och fastighetsförluster.
  Extrakostnader för skrotning av vindkraftindustrin och återställning av naturen hoppas jag är klart skrivet skall betalas av vindkraftägaren och inte av markägare eller kommuninvånarna.

  1. Dessutom är skogsskövlingen det sämsta tänkbara för miljön. Sveriges skogar tar upp 83% av Sveriges totala utsläpp av CO2.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.