Information om den nya översiktsplanen 2016-2017

Information om den nya översiktsplanen från Sollefteå kommuns hemsida:

”Under hösten har förvaltningen och kommunstyrelsen fortsatt arbetet med den nya översiktsplanen. Synpunkter som kom in under samrådsperioden har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Under utställningsperioden 2016-12-12–2017-02-28 finns samrådsmaterialet tillgängligt på:

•kommunens hemsida

•medborgarkontoren

•huvudbiblioteket i Sollefteå

•kommunens medborgarservice

Du har återigen möjlighet att tycka till och lämna dina synpunkter men det måste ske skriftligt.

I första hand mailar du synpunkterna till medborgardialog@solleftea.se eller lämnar de till något av medborgarkontoren, huvudbiblioteket eller medborgarservice i kommunhuset”

Mer information och utställningshandlingarna ( Pdf-filer) finns på kommunens hemsida här.

Konsultbolaget Callunas miljökonsekvensbeskrivning av den nya översiktsplanen 2016:

Calluna. MKB+ÖP+Sollefteå+samråd_original_kompr

 

Hearing i Riksdagen den 30 nov. om ljudproblem

Sammanfattning av hearingen i Riksdagen den 30 nov. om ljudproblem vid vindkraftverk .  Sammanfattningen finns här.

 ”Pressinformation 5.12.2016