Svar på SSVAB:s argument för högre vindkraftverk

Mats Andersson foto

”149 vindkraftverk kan bli dubbelt så många. Statkraft SCA Vind AB vill nämligen bygga 140 vindkraftverk ytterligare i området. Strömsund och Ragunda kommuner har sagt nej. Men nu ska de yttra sig en gång till.

SSVAB har egentligen redan tillstånd att bygga. Men de har ansökt om att få öka totalhöjden från 172 meter till 220 meter. En sådan förändring innebär en ny beslutsrunda ute i de berörda kommunerna och länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Sollefteå kommun har tillstyrkt ökningen. Ragunda och Strömsund däremot sade nej. Eftersom kommunerna i det fallet har ett slags veto så faller allt.

Det handlar om 68 verk i Bodhögarna, ett område mellan Ögonfägnaden och Björkhöjden. Dessutom 35 verk i Björkvattnet samt 16 ytterligare verk i Stamåsen och 7 till i Ögonfägnaden.” Citat från TÅ Allehanda

Skrivning från SSVAB :  Tre argument för högre vindkraftverk

 

Åke Wikströms svar på SSVAB:s skrivning om argument för högre vindkraftverk:

Pkt 1 Två diagram skall visa att de eliminerat ett ljud som sägs vara orsak till bullerproblemen i Albacken, 5 km från Mörttjärnberget. Jag har talat med K.J. i Albacken och han säger att han kan inte styrka att det blivit bättre efter de s.k. insatserna. Jag menar att problemet inte är att söka i maskineriet utan det är kopplat till den intensiva turbulens som rotorerna orsakar i lufthavet. Detta styrks av en omfattande engelsk studie av den typ av ljud som stör. (se rapport nedan) Det är ett lågfrekvent ljud  (muller) som varierar i styrka med en frekvens på ca 1 Hz dvs inom en sekund varierar ljudets styrka  upp och ner (man säger att detta ljud är amplitudmodulerat). Det enda mätinstrument som avgör om det är störande eller ej är det mänskliga örat. Det är speciellt känsligt för lågfrekvent amplitudmodulerat ljud. Mätetalet dB(A) är enligt eniga forskare ett mått som inte karaktäriserar detta ljuds störningsgrad. Dagens praxis är dock uppbyggd på detta mätetal och har sitt ursprung i studier av små vindkraftverk i flack miljö i södra Sverige. För att undvika att människor inte störs av ljud från vindkraftverk bör man ha nivåer på under 30dB(A) mätt på det konventionella sättet.

Pkt 2 Påståendet att tornhöjden inte spelar någon roll kan vara korrekt. Men det kan också bli så att ljudstörningarna träffar marken ännu längre bort eftersom ljudfenomenet är kopplat till kraftig turbulens i lufthavet och den sprids konformigt i lufthavet med viss hastighet. Här saknas kunskap.

Pkt 3 Jag tror inte störningsgraden beror på antalet verk inom ett område. Det är sannolikt tillräckligt mycket störningar från några stycken verk som flera dussin. Störningarna är ej heller beroende av aerodynamiken på bladen. Bulleralstringen är sannolikt orsakad av att vindhastigheten varierar både i sidled och höjdled och det orsakar en okontrollerbar turbulens vid rotorerna. Den engelska studie jag refererar styrker detta förhållande. Den studien säger att det enda säkra sättet att undvika denna ljudtyp är att stänga vindkraftverket.

Sammantaget visar dessa argument att man försöker fortsätta med att mörka hur det faktiskt förhåller sig eller ännu värre att de inte vet vad de håller på med. Det är kanske en mix av båda orsakerna.

Till sist är det bara levande människor som avgör om bullret är acceptabelt eller ej. Det finns nu en mängd störningsrapporter från de som bor i närområdet till SSVAB:s anläggningar. Det borde stämma kommunalpolitiker till eftertanke. Det har det gjort på andra håll såsom i Kristianstad i Skåne.

/ Åke Wikström

Vindkraftens lågfrekventa buller – en kunskapssammanställning.

Proteset mot ljudmätningarna i Björkhöjden och Ögonfägnaden.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.