”Flodintriangeln”

Triangel-440x380

Varning för Flodintriangeln.

Det existerar ett stort antal ”trianglar”, som sorteras in under begreppet ”Dödens Triangel”. Som exempel kan nämnas:

 

1 Gyllene triangeln,  det område, där Thailand, Laos och Burma möts och där opium odlas och hanteras.

2 Bermudatriangeln, en triangelformad region i den västra delen av norra Atlanten, där ett antal flygfarkoster och skepp påstås ha försvunnit under mystiska omständigheter

3. Drakens triangel, region i Stilla havet, ibland kallat Djävulens hav, där flygplan och fartyg mystiskt försvinner,

4. Röda triangeln, ett område i norra delen av Kaliforniens kust, där stora kolonier av sälar, uttrar och sjölejon lockar till sig vithajar – som attackerat ett stort antal badande människor

5. Casaluce-Acerra”, ett område mellan Nola, Marigliano och Acerra (i Italien) som för något år sedan av den brittiska medicintidskriften The Lancet döptes till “dödens triangel Casaluce-Acerra”. Maffian i Neapel kontrollerar sophanteringen och tjänar grova pengar på att ta hand om giftigt industriavfall med förödande konsekvenser på närboendes hälsa och miljön.

Att italienska maffian förutom att tvätta pengar via sophantering även använder vindkraftindustrier i samma syfte är sedan länge omtalat.

Och nu riskerar vi att få en alldeles egen triangel i den kategorin:

 6. ”Flodintriangeln”, det område i Fjällsjöälvens vackra dalgång, som nu hotas av miljö- och hälsofarlig vindindustri. Hörnpunkterna i denna triangel är: Flakaberget med 6 verk (ett tillståndsärendeområde), som Flodin nyligen köpt (!), Salsjö (en storskalig Flodinanläggning med 25 verk), som nu ligger i farozonen att inte ytterligare få överklagas och Ranasjö (ett storskaligt Flodinvindindustriområde på 40 verk), som nu behandlas av MPD.

Att storskalig vindraft är farlig för miljö, människor och andra djur vet vi. Det ligger ju dessutom

  1. i själva definitionen eftersom de måste prövas som miljöfarlig verksamhet och
  2. genom ny forskning och stora mängder rapporter från drabbade människor.

Ändå fortskrider detta vansinne. Steg för steg behandlas överklaganden och remisser och ……det mal obevekligt på mot slutet, “Flodintriangeln”.

Det kommer alltid att finnas människor, som låter sig köpas. För pengar är de beredda att sälja ut miljön och sina medmänniskor. Detta är sorgligt. Men kanske ändå sorgligare är det faktum att vi bor i en kommun, vars politikertopp är beredd att gå i stort sett hur långt som helst för att leva upp till sin slogan: ”En kraftfull kommun ” Med en nyfrälsts eller nyförälskads totala brist på eftertänksamhet, konsekvensanalys eller försiktighet tar kommunledningen till mycket suspekta metoder, som exempelvis genomförandet av ”Vägledningen” i strid med PBL, KL och Århuskonventionen, genomförandeprocessen av den nya översiktsplanen med en förlamande ”osynlighets-/ hemligstämpel” över vindkraften och tendentiösa förändringar av, av MPD begärt, yttrande av miljöhandläggare. Detta gör de för att jämna vägen för exploatörer. Gräddfiler skapas och  vår natur säljs ut till…  ….. ja, till vilka får vi ju inte ens veta.

Situationen är nu sådan, efter den genomförda kommunomorganisationen, att det är ”lättare för en kamel att ta sig igenom ett nålsöga” än för ett vindkraftärende att passera oformaterad enligt ”väglednings” mallen. All makt åt folket, brukar men ju säga, men när det gäller vindkraft är all makt koncentrerad till kommunstyrelsen alltså i praktiken kommunalrådet E. Lassen (s). Denna kontroll har dessutom ytterligare förstärkts av att hon placerat sig själv som ersättare i samhällsutvecklingsutskottet. I angelägna ärenden, som tydligen ovan nämnda remissyttrande bedömdes vara, kan hon alltså ersätta någon partikamrat med sig själv. Och som en extra försiktighetsåtgärd finns även hennes vapendragare Åsa Sjödén (s) som ersättare i samma utskott. Konsekvensen blir att om ett yttrande inte till punkt och pricka följer Lassens ”väglednings ”mall så kan det ändras:

  1. i utskottssammanträdet och/eller
  2. i efterföljande kommunstyrelsesammanträde exempelvis efter förslag från Åsa Sjödén

Vilket alltså skedde!!!!!! Precis så!!!!!!

Hur tänker våra valda ombud i kommunstyrelse och kommunfullmäktige, då de låter detta ske, då de i praktiken medverkar till denna ”Flodintriangel” och många liknande tragedier i vardande? Tänker dom överhuvudtaget….. eller gör dom som dom blir tillsagda?

/ Tarabrita

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.