WWF och vindkraft

Överraskad. Varför har inte WWF:s rekommendationer (från 2007) om vindkraft uppmärksammats mera och efterlevts?

WWFs krav vid urval av områden för vindkraft

  • vindkraften i första hand bör lokaliseras till redan starkt exploaterade områden.
  • en heltäckande nationell planeringsprocess måste föregå en storskalig utbyggnad
  • för- och nackdelar för miljön med antingen få stora vindkraftsparker eller många spridda vindkraftverk måste övervägas
  • undanta områden som är särskilt utpekade för att de hyser såväl hotade som särskilt känsliga eller värdefulla arter eller biotoper, exempelvis naturreservat, Natura 2000- och Ramsarområden mm. Exploatering i sådana områden ska endast kunna ske i undantagsfall, om man kan visa att syftet med skyddet inte äventyras och att inga värden skadas.
  • obrutna fjällområden, viktiga rast-, övervintrings- eller sträcklokaler för fåglar, t ex värdefulla grunda utsjöområden som Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken, Lilla Middelgrund och Fladen och områden som är viktiga lek- eller yngelplatser för fisk.

Från WWF:s hemsida: http://www.wwf.se/publikationer/1125122-wwf-och-vindkraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.