MMD i Wäxjö tar reson

Mark- och Miljödomstolen har nu kommit med sin dom i ärendet Karlsholms Vindkraft AB där Miljöprövningsdelegationen i Skåne begärt omprövning av miljötillståndet. Skälet är att verkligheten inte alls motsvarar vad som beskrivs i Miljökonsekvensbeskrivningen. Det som plågar ortsborna är det lågfrekventa amplitudmodulerade ljudet, företrädesvis under kvällar, nätter och morgnar. MMD avslår yrkandet om omprövning och återförvisar ärendet till Tillsynsmyndigheten. Detta är mycket intressant för det innebär att MMD inte avfärdar de skäl som åberopats utan kräver mer fakta på bordet. Det är också intressant att läsa Naturvårdsverkets yttrande. De avfärdar ej hellre de klagomål som under lång tid riktats mot Karlsholmsparken. Detta öppnar nu för krav på andra installationer. Jag har blivit nekad mätningar på SSVAB:s installationer som visar förekomsten av eventuell amplitudmodulation. Både SSVAB och Länsstyrelsen avfärdar våra krav. De hänvisar till att miljötillståndet inte innehåller några krav i detta avseende. Nu kan vi hänvisa till denna dom i de fall vi har klagomål om störande ljud och det har vi i stor mängd. Det finns ett stort antal installationer i Sverige som plågar ortsbor med mycket störande ljud.

Åke W.

MMD Karsholm M 4939-14 2015-10-27 (bra)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.