Tänk om, gör rätt!

001

Insändare i TÅ Allehanda den 29/11 2015 :

Kommunledningen har lanserat ett nytt begrepp inom kommunplanering: Kapad översiktsplan. Arbetet med en ny översiktsplan ska nu delas upp i två oberoende etapper. Ett beslut som tycks ha fattats över huvudet på kommunens politiska beslutsorgan. Innebörden, som vi förstår den, är att nu slippa hantera konflikten mellan en omfattande exploatering av kommunens landskap med vindkraft och andra verksamheter. Vindkraftsfrågor ska nämligen behandlas i etapp 2.

Vi anser att det är av stor vikt att man samtidigt hanterar alla frågor som rör nyttjandet av landskapet. Vindkraften tar mycket stora ytor i anspråk. Detta kan komma i konflikt med en rad andra verksamheter. Kan tätorternas ljudmiljö påverkas, hur påverkas alla byar i älvdalarna, hur påverkas friluftsliv, hur påverkas inflyttning/avflyttning, hur påverkas den sociala miljön? Frågorna är många.

Arbetsgruppen livsmiljö i Sollefteå har skapat en karta där de flesta men inte alla nu kända vindkraftprojekt placerats in för att ge en bild av vad som kan hända med vår livsmiljö. Projektområdena är utmärkta på kartan och namngivna.

På kartan kan man se områden som ligger cirka 5 km och 10 km från projektområdena. Vad vi nu säkert vet är att inom 5-7 km finns en högst påtaglig risk för besvärande störningar av lågfrekvent ljud, ett muller, och inom 10 km kan ljudstörningar uppträda under vissa väderleksförhållanden (källa: ”Vindkraftens lågfrekventa buller: en kunskapssammanställning”  http://snurrigt.vildavastra.se/?p=3920). Boende i Bräcke kommun inom 5-7 km från Mörttjärnbergets vindkraftpark störs av denna typ av ljud (enligt tjänsteanteckningar från dialogmöte med länsstyrelserna i Y- och Z-län 10 februari och 21 september 2015). Ett ljud som ibland hörs mer inomhus än utomhus. Ett ljud som ibland dessutom känns i kroppen.

Samma förhållanden gäller för byarna Rensjön, med flera, i Ramsele (Rapport: ”Delredovisning angående ljudstörningar”, 15 maj 2015, Vindkraftnorr.se). Rapporter från ett stort antal orter i Sverige bekräftar att mycket besvärande ljudstörningar är en vanlig företeelse i samband med storskalig vindkraft.

Nu har även myndigheter såsom Naturvårdsverket insett att något är fel och satsar ännu mer pengar på forskning om ljud i vårt typ av landskap (Vindlov 8 september, ”Stor satsning ökar kunskapen om vindkraftsljud”). Under tiden borde ett stopp för utbyggnad införas för att inte förstöra mer än vad man redan gjort.

En engelsk studie (”Wind turbine amplitude modulation: Research to improve understanding as to its cause & effect”, december 2013) har klargjort att det lågfrekventa ljudet uppträder först på större avstånd från vindkraftverken. Det är därför besökare säger ”jag besökte vindkraftparken X och jag hörde bara ett lätt sus eller svisch”. Det lågfrekventa ljudet, som hörs på stora avstånd, liknas med det från ett startande flygplan (enligt, bland andra, meteorologen Conny Larsson, Uppsala universitet). Det lyfter dock inte utan står kvar timme efter timme och hörs företrädesvis under kvällar, nätter och morgnar. Denna typ av ljudstörning är mycket påfrestande och vissa personer kan drabbas av rent fysiska besvär.

Vi anser att man inte kan bedriva ett seriöst arbete med en ny översiktsplan utan att se hur alla vindkraftprojekt kan påverka miljön och verksamheter i våra vackra älvdalar. Kravet på en skyddszon är mer än berättigat.

Vår uppmaning till politikerna är: Tänk om och gör rätt.

/ Arbetsgruppen för livsmiljö i Sollefteå

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.