”Kapad” översiktsplan och vindkraft i Sollefteå

 

vindkarta ljud 001

Kommunledningen har lanserat ett nytt begrepp inom kommunplanering- en Kapad översiktsplan. Arbetet med en ny översiktsplan skall nämligen uppdelas i två etapper. Ett beslut som tydligen har fattats över huvudet på politiska organ såsom kommunstyrelse och kommunfullmäktige . Innebörden, som vi förstår den, är att nu slippa hantera konflikten mellan en planerad vittgående exploatering av kommunens landskap med vindkraft och andra verksamheter. Vindkraftsfrågor skall nämligen behandlas i etapp 2. Kan man planera för friluftsliv, turism mm i etapp 1 utan att beakta vindkraftsutbyggnaderna som kan komma att påverka stora delar av älvdalarna?

Vi anser att det är av stor vikt att man samtidigt hanterar alla frågor som rör nyttjandet av landskapet. Vindkraften tar mycket stora ytor i anspråk. Detta kan komma i konflikt med en rad andra verksamheter. Kan tätorternas ljudmiljö påverkas, hur påverkas alla byar i älvdalarna, hur påverkas friluftsliv, hur påverkas inflyttning/avflyttning, hur påverkas den sociala miljön????. Frågorna är många.

Arbetsgruppen livsmiljö i Sollefteå har skapat en karta där de flesta men inte alla nu kända vindkraftprojekt placerats in för att ge en bild av vad som kan hända med vår livsmiljö, se bilagd karta.

Projektområdena är utmärkta på kartan och namngivna. På kartan kan man se områden som ligger ca 5 km från projektområdena och ca10 km. Vad vi nu säkert vet är att det är en högst påtaglig risk för besvärande störningar av lågfrekvent ljud, ett muller, inom 5 km och inom 10 km kan ljudstörningar uppträda under vissa väderleksförhållanden. Boende i Bräcke kommun inom 5-7 km från Mörttjärnbergets vindkraftpark störs av denna typ av ljud. Ett som ibland hörs mer inomhus än utomhus. Ett ljud som ibland dessutom ”känns i kroppen”. Samma förhållanden gäller för byarna Rensjön m.fl i Ramsele. Rapporter från ett stort antal orter i Sverige bekräftar att besvärande ljudstörningar är en vanlig företeelse i samband med storskalig vindkraft av samma typ som nu är aktuell i vår kommun. Nu har även myndigheter såsom Naturvårdsverket insett att något är fel och satsar ännu mer pengar på forskning om ljud i vår typ av landskap. Under tiden borde ett stopp för utbyggnad införas för att inte förstöra mer än vad man nu gjort.

En omfattande engelsk studie har identifierat det förhållandet att det lågfrekventa ljudet uppträder först på större avstånd från vindkraftverken. Typiskt 10 rotordiametrar och mer dvs på avstånd över 1 km. Detta ljud dämpas mycket lite jämfört med det ljud som hörs intill vindkraftverken. Det är mer högfrekvent och dämpas därigenom mycket snabbt. Det är därför besökare säger ”jag besökte vindkraftparken xx och jag hörde bara ett lätt sus eller svisch” Det lågfrekventa ljudet, som hörs på stora avstånd, liknas med det från ett flygplan som håller på att starta. Men flygplanet lyfter inte utan står kvar timme efter timme och företrädesvis kvällar, nätter och morgnar. Denna typ av ljudstörning är mycket påfrestande och vissa personer kan drabbas av fysiska besvär.

Vi anser att man inte kan bedriva ett seriöst arbete med en ny Översiktsplan utan att se hur alla vindkraftprojekt kan påverka miljön i våra vackra älvdalar.

Vår uppmaning till politikerna är ”Tänk om och gör rätt”

/ Arbetsgruppen för livsmiljö i Sollefteå

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.