Öppet brev till Länsstyrelsen, Härnösand

Öppet brev till

Miljöprövningsdelegationen, Härnösand

Beslut angående tillstånd för vindkraftanläggning i Salsjö, Sollefteå kommun

Vi konstaterar att Miljöprövningsdelegationen beviljat tillstånd för uppförande och drift av en större vindkraftanläggning i Salsjö. Vi finner det anmärkningsvärt att nya tillstånd för vindkraftverk i dagsläget beviljas utan några som helst krav som med säkerhet kan minska problemen med störande ljud. Från närliggande vindkraftverksanläggningar i kommunerna Bräcke, Sollefteå, Ragunda och Strömsund har under året kommit en strid ström av klagomål på bullerstörningar, se bifogade störningsrapporter samt bilder åskådliggörande bullerproblemen vid Mörttjärnbergets vindkraftpark. Liknande klagomål inrapporteras från olika platser i Sverige, se separat bilaga. Dessa klagomål är oftast orsakade av ett lågfrekvent ljud vars störande egenskaper ej karaktäriseras av de mät- och beräkningsmetoder som används. Störande ljud uppträder på stora avstånd, ända upp till 10 km.

Internationellt har problem med lågfrekvent ljud fått stor uppmärksamhet och föranlett myndigheter att initiera och genomföra omfattande studier av orsaker och konsekvenser. Dessa studier har skapat en förståelse för de mekanismer som förorsakar generering av ett lågfrekvent ljud som är starkt störande på grund av variationer i styrka (amplitudmodulering) samt de hälsorisker som det kan medföra.

Ett krav på redovisning av lågfrekvent ljud inomhus som under detta år tillkommit i tillstånd saknar enligt vår mening vetenskapligt stöd. Det finns oss veterligen ingen studie gjord för vindkraftljud där störningar är relaterad till lågfrekvent ljud inomhus.

Att godkänna projekt som vi nu vet kommer att skapa kraftigt bullerstörda miljöer anser vi vara att acceptera brott mot Miljöbalken. Vi anser att inga nya tillstånd skall ges innan problemen är klart verifierade och åtgärdade med nya krav på mätmetoder samt nya gränsvärden gällande de störande buller som idag finns i områden där SSVAB uppfört vindkraftanläggningar.

Vi begär därför att ett moratorium införs omedelbart till dess att problemen med befintliga anläggningar lösts på ett acceptabelt sätt för de närboende.

Vi begär nu att Miljöprövningsdelegationen motiverar sitt beslut angående vindkraftsetableringen i Salsjön, mot bakgrund av de av de erfarenheter vi nu har fått från anläggningar i drift.

/ Arbetsgruppen för livsmiljö i Sollefteå

Rapporter om klagomål på buller från vindkraftverk

MTB bilder (2)

701304 PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden 150829

701304 PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden 150828

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.