SVT går, åter igen, vindkraftbranschens ärenden

20 okt. 2015.

I morgonens Rapport den 20 okt. visas följande inslag om vindkraftbranschens situation med det låga elpriserna dagen innan riksdagen ska besluta om en ambitionshöjning i elcertifikatssystemet. (Läs Näringsutskottets betänkande längst ner.)  Ca 5.35 min. in i sändningen kan man se inslaget här:

http://www.svtplay.se/video/4296243/rapport/rapport-20-10-07-30-textat

Varför sväljer SVT åter igen vindindustrins bete och går deras ärenden när de tar upp vindkraftbranschens svåra situation med det låga elpriset precis dagen innan riksdagen ska besluta om ambitionshöjning i elcertifikatssystemet?

Vi har elöverskott i Sverige. Och vattenkraft i Norrland som exporteras söderut. ALL den vindkraftsenergi som ska produceras i Norrland kommer att fraktas söderut främst till kolindustrierna i Tyskland för att Tyskland ska kunna kompensera sina kolindustriutsläpp. Norrlands skogar ska offras för detta. Norrland ska bli en koloni för att kompensera Europas kolutsläpp. Vi får ingenting av denna vindkraftsexploatering. Bara en enorm naturförstörelse. Vår unika skogsnatur är på väg att offras. De enda som tjänar på detta är vindbolagen. Norrlands invånare, djur och natur är förlorarna.  Stamnäten söderut måste byggas ut för miljarder för att elen ska kunna fraktas söderut. Det är våra skattepengar som går till detta och det kommer att läggas på elfakturorna.

När man vet att det saknas eller döljs mängder av fakta om stora miljökonsekvenser, ekonomi, risker och samhälls-/miljönytta är slutsatsen att intermittent vindkraft generellt sett är negativt för alla; människor, djur, miljön och samhällsnyttan. Det enda alternativet som ger både verklig miljö- och samhällsnytta är naturligtvis energieffektivisering och -besparingar. Vi i Norrland ska inte vara energikoloni åt våra grannländer för att de ska kunna stänga sina kärnkraftverk men fortsätta med sin kol- och gaskraft.

Det finns ett mycket starkt motstånd mot vindkraftsexploateringen i Norrland!! Allt fler inser att det som håller på att hända i Norrland är ren exploatering/expropriering av vår natur! Vi får ingenting av detta mer än en gigantisk naturförstörelse och enorma problem för människor och djur. Det finns en stark motståndsrörelse i hela Norrland. I flera delar av Norrland har det arrangerats protestmöten, protestmarscher, hemsidor, ett otal insändare, skrivelser, överklagningar i alla instanser och krav på moratorium (som personligen räcktes över till Stefan Löfvén) mm.

Vi anser att SVT går vindkraftbranschens ärenden! Kritiska program om vindkraft i SVT anmäls av vindkraftsbranschens lobbyister och Svensk Vindenergi, och SVT vågar inte stå emot.

Vi känner ilska och en stark oro över att SVT, åter igen, går vindkraftbranschens ärenden.

Näringsutskottets betänkande.  ”Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015”

—————————–

Ring gärna till redaktionen och protestera mot detta inslag: 08-784 00 00 Begär att få kopplas till redaktionen.

Det går även att maila direkt till:  svtnyheter@svt.se.

Till beslutsfattare och politiker i Sollefteå och Ragunda kommuner

Finnåberget
Kungsörn på Finnåberget

Det kom ett brev. Ett brev som är en stark vädjan om hjälp. Brevet har skickats till alla beslutsfattare och politiker i Sollefteå och Ragunda kommuner men bara ett fåtal av dem har hitintills svarat. Avsändaren ber om hjälp att stoppa ett planerat vindkraftprojekt i Finnåberget utanför Helgum i Sollefteå kommun men som även berör Ragunda kommun i Jämtland. Ett vindkraftprojekt, om det realiseras, kommer att innebära att Anna-Karin och hennes familj inte kan flytta till den gård de köpte för något år sedan i Finnåberget. En dröm som familjen inte kan förverkliga om beslutsfattarna/politikerna i Sollefteå och Ragunda kommuner säger ja till Finnåbergets vindkraftsprojekt (25-27 vkv).

Vindkraftsprojektet drivs och projekteras av Kraftö Vind.  Vindbolagets ansökan till Länsstyrelsens miljöprövning beräknas ska skickas in under hösten 2015. Därefter fattar Sollefteå och Ragunda kommunfullmäktige beslut om de samtycker till Kraftö Vinds vindkraftsprojekt eller inte.

Här är Anna-Karins brev som jag fått tillåtelse att citera:

”Angående den planerade vindkraftparken på Finnåberget.

En desperat vädjan till er förtroendevalda med makten, och er andra i beslutsfattande ställning: SNÄLLA HJÄLP OSS! Vi har valt er, vi har gett er vårt förtroende att besluta saker som rör oss skattebetalande invånare. Stå upp för oss små människor som kan få vår tillvaro raserad, våra liv förstörda. Antar att ni är väl inlästa på all forskning kring vindkraftparkernas ljud, ljus och skuggstörningar. Antar också att ni fått in en hel del kritik och klagomål. Det är dags att börja lyssna på era väljare, era invånare, sätt ner foten och säg NEJ. Jag tycker att vi i Sollefteå kommun har mer än nog med vindkraftverk som det är idag (med redan byggda verk och tillståndsgivna verk). Det kommer hela tiden ny och mera forskning om deras skadliga inverkan på naturen, människan och miljön. Det finns andra typer av förnyelsebar energi som inte gör lika stort ingrepp i miljön och i människors tillvaro. Vi har redan förstört alla älvar här så köp kraftverket istället och se till att det får ge max avkastning.

Av oss som har valt att bo och verka i Sollefteå kommun har många gjort det pga av närhet till vacker natur och tystnad, den försvinner mer och mer. Ni har snart beviljat hela västras undergång, människor vill inte bo kvar. I dagens stressade samhälle är det viktigt med återhämtning för att ladda batterierna och läka själen, ni tar dessa möjligheter av oss. Det låter fint att hela Sverige ska leva, det måste bli flera bönder, närproducerat, lokalodlat. Det finns många fina miljömål så även i Sollefteå kommun, sätt de i främsta rummet för en gångs skull.

Vi producerar redan ett överskott av energi så vi kanske borde tänka lite på övriga klimat och miljömål nu ex ”ett rikt odlingslandskap”.

Kraftö AB avser att söka om tillstånd att bygga 27 kraftverk vid Finnåberget och dessa vindkraftverk ska vara bli 240 m höga! Det har aldrig byggts så höga så ingen kan veta hur, och vad det kommer att påverka. Att Kraftö är ett bolag som till största delen ägs av Irländska riskkapitalister spelar kanske inte er någon roll. Jag tycker att det är beklagligt att dessa riskkapitalister tillåtas att tjäna stora pengar på att förstöra människors liv. De kommer inte att driva parken utan den ska säljas så att företaget kan göra en miljonvinst. Den andra miljonvinnaren blir SCA som är markägare.

Vad får vi? Jo ev. en byggdepeng till föreningar i området, om de uppfyller vissa krav och om verken producerar visst mycket el (=lite eller inga pengar). En fråga från samrådsmötet i juni var om kommunen får del av bygdepengen? På det svarade Kraftö  –  ” Nej vi ser helst att det går till lokala föreningar”. Kanske för att inga föreningar uppfyller kraven, kanske inte. Vad får då kommunen? Kanske bra reklam ”en kraftfull” kommun, en miljövänlig kommun? (miljövänligheten kan diskuteras,  jag väljer att inte göra det idag, från liten plåt i Kina till utsläppt diesel i Finnåberget, det skulle bli långt). Eller är det så att vi bygger i den lilla kommunen i Norrlands inland som inte säger nej. ”Det är bara små grupper med människor som protesterar” ”Bara 80-90 st var emot förslaget”.  Ingen talar om att dessa 80-90 personer utgjorde 90-100% av de mest berörda. (Skulle jag vara vindkraftsbyggare i Stockholm skulle jag nog också välja att bygga här).

Glömde nästan bort att vi i kommunen fick i alla fall några årsarbeten på kraftverken, kanske 5 st, (tror att innevånarna skulle uppskatta mera om det blev flera arbetstillfällen i skola, vård och omsorg), tråkigt att 50-talet människor fick sina liv förstörda och att 10 valde att flytta till annan ort/kommun. Visst vi fick också årsarbeten under uppbyggnadsfasen, tråkigt nog så blev det inte så många lokala företag som kunde ta på sig så stora arbeten. Arbetarna på bygget kom mest från baltländerna och östeuropa, de bodde inte i stugbyar eller liknande, de hade med sig husvagnar och mat hemifrån, de jobbade mån-torsd och åkte sedan hem över helgen. Vi får tillbaka alldeles för lite mot hur mycket det förstör.

Hur många snurror ska vi ha i kommunen? Hur stor yta ska avvaras? Vad händer när alla bolagen går i konkurs? När tänker ni börja lyssna på innevånarna?

Sätt ner foten. Ni har makten att säga NEJ, bygg inget mera i vår kommun. Vi små människor som får våra liv förstörda är värda mer, vi är ovärderliga likasom den miljön vi lever i. ”Skänk inte bort oss och den för lite och ingenting”.

Är det med förstörda liv vi ska betala alla energibesparingar och effektiviseringar vi gjort? De stora elbolagens beräkningar visar på att vi kommer att ha ett elöverskott de närmsta 10-15 åren, vi förbrukar inte mer el än vad vi gjorde på 1980-talet. De stora bolagen väljer nu att frysa sina vindkraftssatsningar eftersom de inte är lönsamma, kvar blir då riskkapital bolag ex Kraftö som bara är ute efter att tjäna snabba pengar. De har inga som helst intressen i norrlandsinland, de struntar i människorna som bor där, de struntar i miljön. Det är bara pengarna. Jag tycker inte att ni ska sälja ut oss för att några Irländska riskkapitalister ska bli rika.

Det finns inga ord som kan beskriva den ångest, sorg, den klump jag har i bröstet och har haft sedan i början av juni. Det är min tillvaro, det är min trygghet, mitt arv flera generationer tillbaka som tillintetgörs för att sedan användas som en dörrmatta åt leriga byggstövlar. Jag önskar att jag hade varit en kungsörn, då hade jag varit värd många kilometer kanske rent av värd ett NEJ, som människa med krossad tillvaro är jag knappt värd en rad i en MKB. Däremot är jag värd att 1,3 km från min framsida få ett 240 m högt vindkraftverk. Till saken hör också att utredningsområdet för vindkraften ligger på samma höjd över havet som mitt hus. I Kraftös mkb var jag inte ens värd ett fotomontage, trots att jag är närmast av alla drabbade. De hade fått ”tekniska” problem med utrustningen när de skulle fota från just Lövliden, men de skulle försöka igen. Så blev det naturligtvis inte! Gissa hur mycket som kommer att synas, höras. Kommer jag någonsin att kunna sova över där igen? Kanske med öronproppar och ögonmask. Kommer jag att vilja sova över där igen? NEJ!!

Anledningarna till att vi köpte var många, bla vår 19 årige son har på Lövliden funnit den plats där hans hjärta säger att han ska leva. Han ska till hösten iväg till Luleå och studera där i 5 år men sedan vill han återvända och bosätta sig på Lövliden. Under det år vi ägt stället har han börjat bruka marken, han renoverar hus och lador för fullt. Han kommer inte att flytta dit om det blir en vindkraftpark där. Vi köpte även för tystnaden, mörkret och stillheten.  Gården är kanske snart till salu. Finns det spekulanter? : 25 km till närmsta affär, några få sommarstugegrannar, 1,3 km till närmsta bullrande, blinkande, helt oskymda vindkraftverk, känn Stockholmspulsen i en norrlandsskog. Till saken hör också att det idag finns tillstånd för vindkraft på Knulen (av ”Bygg- och miljönämnden Ragunda kn, admin. not) och på Vaberget (av Sollefteå kf, admin. not) –  dessa parker kommer troligtvis att vara synliga också. Det blir då synlig vindkraft i många riktningar!

1998 gjorde Ann Renström på uppdrag av Sollefteå kommun en rad olika by inventeringar, bla inventerades fjällbyar däribland Lövliden.  – ”Glesbygden förblöder. Kraft och kapital rinner ut i en ständigt strilande ström. Detta väldiga problem diskuteras förvånansvärt litet, men en fråga som borde ställas är, om det verkligen främjar en god och resurshushållande samhällsutveckling att låta landsbygden avfolkas.” Detta och mycket mera skriver Ann Renström i inledningen. Det hon varnar för kanske ni nu kommer att bidra till.

På Lövliden finns idag inga bofasta men planer att bli bofasta finns. I våran lilla by finns förutom mig och min familj, ett äldre par som arrenderar en stuga på vår mark, en kvinna från Stockholm, en familj från Tyskland och två bröder med varsin liten stuga. Alla är ofta i sina stugor, byn har vaknat till liv igen, traktorer rullar, det odlas igen. Vi har alla en sak gemensamt – vi har köpt torpen pga tystnaden, stillheten och närheten till naturen. Två av dessa torp har även ägare med långt gångna planer på att bli bofasta inom 5 år. Om ni beviljar en vindkraftpark ödelägger ni byn, krossar 6 familjers liv. Ingen av oss kommer att vilja vara kvar där, vi är alla lika förtvivlade. Vi kan i alla fall säga vår mening, det kan inte ugglorna, fladdermössen, rovfåglarna (bla kungsörn), vadarfåglarna, björnarna och alla andra djuren vi vet finns inom utredningsområdet. Vi vet vart tjäder och orre spelar, vi vet vart tranorna häckar, vi vet vart älgkorna väljer att kalva, vi ser och hör rovfåglar, fladdermöss och ugglor, vi ser uttrarna leka i bäcken. Vi vet historien om Graninge verkens gamla mejeri, vi vet vart de gamla rasade ladorna står, låt inte vårt kulturarv förstöras. Kraftövind ger ”Enetjärn natur” i uppdrag att göra en miljöbeskrivning, ingen från Enetjärn har varit ute och tittat, det räcker tydligen med en skrivbordsinventering. Tycker att en fladdermus inventering som görs på fyra nätter verkar lite klent på ett område som är flera tusen kvadratkilometer. Känns också som att seriösa djurinventeringar bör göras under flera år.

Om denna park byggs med verk på 240 m så kommer det inte bara att röra oss i byarna runt omkring. Det kommer att störa i hela Helgum, Graninge, Forsse, Långsele. Väldigt många kommer att se dessa jättar och störas av deras blinkande lampor. Helgum kommer att bli byn mellan vindkraftparkerna Finnåberget och Vaberget. Detta var en av anledningarna till att området har ratats av tidigare bolag, miljöpåverkan skulle bli för stor och att det var för dålig vind.

Jag vill inte ha ert beklagande, jag vill ha er hjälp. Jag tror också att ni vet, att det snart, om inte redan är så att majoriteten av kommuninnevånarna är mot den vindkraftsetablering som nu bedrivs. Man kan läsa artiklar om andra svenska kommuner och länder som säger nej till etableringar pga vad innevånarna tycker, gör som de lyssna på vad de skattebetalande väljarna tycker, lyssna på den nya forskningen som kommer hela tiden. Ragunda som också är involverade i detta projekt har tydligen uttalat sig om att de inte beviljar bygglov för snurror högre än 170 m. Italien vill bara tillåta i redan bullriga miljöer, Australien säger nej mm. Det kan väl inte vara meningen att vi i glesbygden ska förse halva Sverige och delar av Europa med ”grön el”. Alla vill ha grön el, det låter bra, men ingen vill ha det i sin hemtrakt….SNÄLLA HJÄLP OSS, DET HANDLAR OM VÅRA LIV, VÅRAN TILLVARO, VÅRA MÄNNSKLIGA RÄTTIGHETER, VÅRA DEMOKRATISKA RÄTTIGHETER, KÖR INTE ÖVER OSS, SÄLJ INTE UT OSS! Det är också vi som röstar i valet 2018, görs inget åt detta så finns det inte så många partier att välja på.

Mitt hem är min trygghet, mitt lugn, SNÄLLA TA DET INTE FRÅN MIG!

Anna-Karin Sehlberg
Helgum, Lövliden, Fjärdingen”

Öppet brev till Länsstyrelsen, Härnösand

Öppet brev till

Miljöprövningsdelegationen, Härnösand

Beslut angående tillstånd för vindkraftanläggning i Salsjö, Sollefteå kommun

Vi konstaterar att Miljöprövningsdelegationen beviljat tillstånd för uppförande och drift av en större vindkraftanläggning i Salsjö. Vi finner det anmärkningsvärt att nya tillstånd för vindkraftverk i dagsläget beviljas utan några som helst krav som med säkerhet kan minska problemen med störande ljud. Från närliggande vindkraftverksanläggningar i kommunerna Bräcke, Sollefteå, Ragunda och Strömsund har under året kommit en strid ström av klagomål på bullerstörningar, se bifogade störningsrapporter samt bilder åskådliggörande bullerproblemen vid Mörttjärnbergets vindkraftpark. Liknande klagomål inrapporteras från olika platser i Sverige, se separat bilaga. Dessa klagomål är oftast orsakade av ett lågfrekvent ljud vars störande egenskaper ej karaktäriseras av de mät- och beräkningsmetoder som används. Störande ljud uppträder på stora avstånd, ända upp till 10 km.

Internationellt har problem med lågfrekvent ljud fått stor uppmärksamhet och föranlett myndigheter att initiera och genomföra omfattande studier av orsaker och konsekvenser. Dessa studier har skapat en förståelse för de mekanismer som förorsakar generering av ett lågfrekvent ljud som är starkt störande på grund av variationer i styrka (amplitudmodulering) samt de hälsorisker som det kan medföra.

Ett krav på redovisning av lågfrekvent ljud inomhus som under detta år tillkommit i tillstånd saknar enligt vår mening vetenskapligt stöd. Det finns oss veterligen ingen studie gjord för vindkraftljud där störningar är relaterad till lågfrekvent ljud inomhus.

Att godkänna projekt som vi nu vet kommer att skapa kraftigt bullerstörda miljöer anser vi vara att acceptera brott mot Miljöbalken. Vi anser att inga nya tillstånd skall ges innan problemen är klart verifierade och åtgärdade med nya krav på mätmetoder samt nya gränsvärden gällande de störande buller som idag finns i områden där SSVAB uppfört vindkraftanläggningar.

Vi begär därför att ett moratorium införs omedelbart till dess att problemen med befintliga anläggningar lösts på ett acceptabelt sätt för de närboende.

Vi begär nu att Miljöprövningsdelegationen motiverar sitt beslut angående vindkraftsetableringen i Salsjön, mot bakgrund av de av de erfarenheter vi nu har fått från anläggningar i drift.

/ Arbetsgruppen för livsmiljö i Sollefteå

Rapporter om klagomål på buller från vindkraftverk

MTB bilder (2)

701304 PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden 150829

701304 PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden 150828