Vindkraftsmöte i Resele om Vaberget

11096641_10152795451177616_8716894485196411929_n

Ett ”informationsmöte” har hållits i Resele den 21/4  ang. vindkraftsetableringen i Vaberget. Fem av sju programpunkter framfördes av vindkraftsförespråkare  varav två av dem var vindkraftsetablerarna på Vaberget. Från kommunen medverkade kommunordf. Elisabet Lassen.  En vindkraftsvänlig moderator fullbordade arrangemanget.

Åke Wikström, Gunnar Eriksson, Edward Haglund och Bengt-Göte Nolén föredrog  de allvarliga problem som finns mot all storskalig vindkraftsatsning i Norrland när det gäller ljud/buller och fågel/djurlivet.

En resumé av en närvarande på mötet:

”Det var ett välbesökt möte. Mötet hade ett pressat tidsprogram som vi lyckades följa men med konsekvensen att man inte kunde göra någon större fördjupning inom viktiga områden. Mycken tid avdelades till projektägare som fick beskriva sina företag och alla de projekt de arbetar med. Man målade upp en bild av att mycket arbete utförs av företag i området. Jag skulle vilja syna dessa siffror som är framtagna av Vindkraftcentrum i Strömsund.

Lassen menade att jobben är viktiga i en utflyttningsbygd som vår: – ”Kommunens roll är att bedöma om det är lämpligt med lokaliseringen som sådan och i övrigt så måste man uppfylla generella krav från myndigheter.”

475 verk är nu på gång i Sollefteå kommun.

Åke Wikström påpekade att Lassen redan några månader efter att Vindbruksplanen hade fastställts tecknat arrendeavtal för områden som inte fanns i planen. Planen revs upp i princip 2013. En plan måste rimligtvis peka ut områden där man kan bygga. Nu är hela kartan öppen för vindkraft.

Beträffande Vaberget så är det två företag, WPD och Eolus Vind, som vill bygga. Båda företagen är inne branschen. Eolus Vind med 470 verk, finns bara i Sverige men WPD är en internationell spelare som återfinns i många länder med 1700 verk. Man kan väl se dessa företag som exploatörer av vår miljö och nyttjare av subventioner. Snabba cash! SCA samt lokala markägare väntar nu på storkovan från alla arrenden. Byapeng på 0,2% utlovades. Edward Haglund och Bengt-Göte Nolén gjorde uppskattade inlägg om hotet mot fågel- och djurliv. De har goda insikter i ämnet.

Gunnar Ericsson redogjorde på ett utmärkt sätt för bullerproblemen och pekade tydligt på att regelverket är baserat på fel förutsättningar.

Åke Wikström berättade om erfarenheterna av ljudproblem från olika platser. Han berättade om SSVAB:s problem i Mörttjärnberget och Björkhöjden med lågfrekvent ljud, och kommunstyrelsens beslut i Bräcke att inte tillstyrka en utbyggnad av parken innan man löst problemen med ljud med bybornas godkännande. Åke Wikström berättade vidare om omprövningen av Karlsholm i Skåne. Inledningsvis visade Åke videon från Näsåker med Simon Rudin och Arne Hellsten samt avslutningsvis två videosnuttar med Lotta Grönings inlägg från Miljöbalksdagarna I Stockholm i vår.

Torbjörn Laxvik från Vindkraftcentrum föredrog avslutningsvis en studie som visade alla de årsarbeten som vindkraften för med sig under byggande och drift. Erfarenheterna från vattenkraften är emellertid att dessa arbeten försvinner genom automatisering bland annat.

Den avslutande diskussionen handlade mycket om det är vettigt att bygga vindkraft i Norrland och att reglera elnätet med vattenkraft. Åke Wikström framhöll att man bryter konsekvent mot Miljöbalken genom att man inte tillämpar den kunskap som finns. Då menade man från projektsidan att det finns övergripande samhällsintressen. Åke menade då att då måste man ändå beskriva vad som kommer att hända när verken är i drift. Det underlåter man.

Vi hade under kvällen dock konstaterat att det saknas en massa kunskaper om hur vindkraften påverkar miljön för människor och djur.
Vi hoppas att kvällen ändå gav upphov till eftertanke bland alla lokala
förespråkare av vindkraft.”

Tack!

TÅ Allehanda skriver så här om mötet:

http://www.allehanda.se/angermanland/…/mote-med-manga-fragor

Kommunens beslut beviljades inte prövning i Högsta Förvaltningsdomstolen.

 

FNGSJP~1
Klicka på bilden! Montagebild av vindkraftverken sett från Grundtjärn.

Vår, boende och fritidsboendes överklagan till Högsta Förvaltningsdomstolen ang. Sollefteå kommuns beslut av Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsindustri i Näsåker beviljades inte prövning. Här är vår överklagan:  Överklagan Högsta Förvaltningsrätten utan namn

I dagens TÅ Allehanda finns en artikel om detta som tyvärr innehåller en del felaktigheter.

http://www.allehanda.se/angermanland/solleftea/beslutet-var-lagligt

Rättelser till TÅ Allehandas artikel:

– Initialt planerades för 210 vindkraftverk á 210 meter höga.
– Öviks kommun samtyckte INTE till att vindkraftverk byggdes på den mark som låg inom Öviks kommun.
– På grund av att Öviks kommun sa nej och att ett nytt fiskgjusbo hittades i det planerade vk-området har antalet vindkraftverk minskats ner till ca 150 vkv i Forscas ansökan.

——————————————————

Konsekvenserna för alla boende och fritidsboende i området om vindkraftsprojektet realiseras kommer innebära att boende ger upp och flyttar. Detta vk-projekt är en ofantlig industri med flera biverksamheter i området bl.a en gigantisk bergtäkt, kraftledningsgator, 11 mil nya vägar i området mm. Livsmiljön förstörs. Husen blir osäljbara. Det största fritidsområdet i Sollefteå kommun är förstört för all framtid. Rennäringen försvinner. Tystnaden likaså.
Sollefteå kommun har sagt ja till en gigantisk naturförstörelse i ett av de vackraste och mest besökta fritidsområdena i kommunen.