SSVAB, vindkraften och närboende

980

Jakob Norström Vd SSVAB (Statkraft SCA Vind AB) insändare i TÅ den 20 mars 2015 besvaras nu av Åke Wikström:

”SSVAB, vindkraften och närboende

SSVAB:s Vd, Jakob Norström,  skriver den 20 mars på Ordet fritt i TÅ  att man skall visa respekt för de närboende när det gäller störningar från vindkraftanläggningarna. Bybor och deras bekanta har nu fått erfara vad vindkraften för med sig i form av bullerstörningar, iskast som begränsar allemansrätten, blinkande lampor, både röda och vita,  samt stört friluftsliv och jakt. Nu vet man mera än då man diskuterade  Vindbruksplanen för Sollefteå kommun under åren 2007 och 2008.

På vilket sätt ska man nu visa respekt? Man har ju fått alla tillstånd så det är väl bara att köra på för inte lär man väl stänga verken om någon tycker att de stör. Norström beklagar att de närboende störs av ett lågfrekvent ljud. Detta är ett mycket besvärande problem med dagens stora vindkraftverk. Detta ljud hörs på stort  avstånd, 5 kilometer och mer. Denna erfarenhet har man på de allra flesta orter i Sverige  där man har dessa stora verk. Detta ljud är ibland mycket påträngande och hörs ibland mera inomhus än utomhus.  Byborna i Rensjön, Sörviken, Fullsjön  har nu fått erfara detta. Problem med denna typ av störande ljud eller buller har man världen över. Överallt är  närboende störda eller till och med gravt störda. Vid konferenser , både nationellt och internationellt, diskuteras bullerproblemen och någon lösning tycks inte finnas. Tvärtom så blir ljudalstringen än värre i vår del av världen på grund av isbildning på verkens rotorer samt med det klimat och terräng som vi har här. Buller från vindkraft är något man får leva med. Frågan är bara hur mycket av bullerstörning skall man som landsbygdsbo behöva acceptera? Hur länge skall det politiska etablissemanget få fortsätta att förvandla vår landsbygd till en bullerstörd industrimiljö? Dagens regelverk för buller är inte baserat på de förutsättningar vi har idag med mycket stora verk och i en helt annan miljö än den som låg till grund för vad som kallas praxis av miljödomstolarna. Vi har idag mycket goda insikter i hur ljud alstras och sprids i naturen. Tyvärr har detta ej påverkat regelverket. Detta är ett brott mot miljöbalken. Mycket graverande!

Jag väntar nu med spänning på att  få se vad SSVAB menar med att visa respekt för närboende.”

Åke Wikström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.