SSVAB, vindkraften och närboende

980

Jakob Norström Vd SSVAB (Statkraft SCA Vind AB) insändare i TÅ den 20 mars 2015 besvaras nu av Åke Wikström:

”SSVAB, vindkraften och närboende

SSVAB:s Vd, Jakob Norström,  skriver den 20 mars på Ordet fritt i TÅ  att man skall visa respekt för de närboende när det gäller störningar från vindkraftanläggningarna. Bybor och deras bekanta har nu fått erfara vad vindkraften för med sig i form av bullerstörningar, iskast som begränsar allemansrätten, blinkande lampor, både röda och vita,  samt stört friluftsliv och jakt. Nu vet man mera än då man diskuterade  Vindbruksplanen för Sollefteå kommun under åren 2007 och 2008.

På vilket sätt ska man nu visa respekt? Man har ju fått alla tillstånd så det är väl bara att köra på för inte lär man väl stänga verken om någon tycker att de stör. Norström beklagar att de närboende störs av ett lågfrekvent ljud. Detta är ett mycket besvärande problem med dagens stora vindkraftverk. Detta ljud hörs på stort  avstånd, 5 kilometer och mer. Denna erfarenhet har man på de allra flesta orter i Sverige  där man har dessa stora verk. Detta ljud är ibland mycket påträngande och hörs ibland mera inomhus än utomhus.  Byborna i Rensjön, Sörviken, Fullsjön  har nu fått erfara detta. Problem med denna typ av störande ljud eller buller har man världen över. Överallt är  närboende störda eller till och med gravt störda. Vid konferenser , både nationellt och internationellt, diskuteras bullerproblemen och någon lösning tycks inte finnas. Tvärtom så blir ljudalstringen än värre i vår del av världen på grund av isbildning på verkens rotorer samt med det klimat och terräng som vi har här. Buller från vindkraft är något man får leva med. Frågan är bara hur mycket av bullerstörning skall man som landsbygdsbo behöva acceptera? Hur länge skall det politiska etablissemanget få fortsätta att förvandla vår landsbygd till en bullerstörd industrimiljö? Dagens regelverk för buller är inte baserat på de förutsättningar vi har idag med mycket stora verk och i en helt annan miljö än den som låg till grund för vad som kallas praxis av miljödomstolarna. Vi har idag mycket goda insikter i hur ljud alstras och sprids i naturen. Tyvärr har detta ej påverkat regelverket. Detta är ett brott mot miljöbalken. Mycket graverande!

Jag väntar nu med spänning på att  få se vad SSVAB menar med att visa respekt för närboende.”

Åke Wikström

SVT / Mittnytts rapportering på sin hemsida

Ibland blir man fundersam på media… SVT / Mittnytt ger följande information på sin hemsida ang. demonstrationen i Sollefteå. Man undrar om reportern öht var på plats?? Jag skickade ett mail till reportern och redaktionen med tillrättalägganden, och uppdateringen på hemsidan kom ganska snabbt.

Jag tycker det är allvarligt att SVT på detta grova sätt får föra ut helt felaktig information!

Så här skriver reportern Joel Jacobsson:

”I dag marscherade man genom Sollefteå centrum för att demonstrera mot vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Det började med ett informationsmöte, sedan startade demonstrationen utanför Systembolaget.

Vid demonstrationen diskuterade man allt från bullermängden som vindkraftverk ger ifrån sig, till iskast och påverkan på renskötseln och jakt. Marianne Persson, ordförande i Jijnjevaerie sameby var där. Hon har forskat i flera år om renskötsel i områden med vindkraft, och enligt henne skyr renarna snurrorna och det försvårar skötseln. Arrangör var Snurrigt – vindkraftmotståndarna i Ångermanland, och på plats fanns cirka 60-70 personer.”

Mitt mail till Joel Jacobsson:
”Tyvärr har du helt fel information ang. vindkraftsdemonstrationen i Sollefteå. Var du öht på plats??

1. Mötet som arrangerades hölls EFTER demonstrationen.
2. Marianne Persson deltog INTE i Sollefteå pga förhinder.
3. Arrangörer var INTE hemsidan ”Snurrigt” (?) – det var privata personer.
4. Antalet som deltog i demonstrationen var mellan 200-250 personer.”

Om du har synpunkter på rapporteringen skicka gärna dem gärna till mittnytt@svt.se  alt. till reportern  joel.jacobsson@svt.se

http://www.svt.se/…/…/mittnytt/demonstration-mot-vindkraft-1

Vindkraftsdemonstrationen i Sollefteå den 21 mars

Filmat av Thomas Gradin Näsåker. Tack Thomas!

sollefteå 1
Foto: Katarina Östholm TÅ Allehanda
sollefteå nr 2
Ragnar och Snefrid Reutz-Håkenstad hade kommit från Norge för att delta. Foto: Katarina Östholm TÅ Allehanda
T. G. 2
Foto: Thomas Gradin
Gunilla Fluur (VISKB) var en av få närvarande politiker. Foto: Katarina Östholm TÅ Allehanda
Gunilla Fluur (VISKB) var en av få närvarande politiker. Foto: Katarina Östholm TÅ Allehanda

Film och redigering av Katarina Östholm TÅ Allehanda.

En ny fantastisk demonstration gick av stapeln i Sollefteå den 21 mars! Demonstrationen fick en internationell prägel eftersom det kom människor från Holland, Tyskland och Norge som tillsammans med en stor skara inhemska demonstranter deltog i demonstrationen. Efter demonstrationen blev det ett vindkraftsmöte på Appelbergs där aktuella vindkraftsproblem togs upp.

TACK alla som kom från när och fjärran! Ni var fantastiska! Kampen fortsätter, och förhoppningsvis ses vi snart igen. 🙂

Jag citerar gärna reporter Katarina Östholms artikel i TÅ Allehanda om demonstrationen. Tack Katarina!

”Banderollen i täten för lördagens demonstrationståg summerade deltagarnas önskemål. Ett totalstopp för vindkraften. Nu.

Banderollen buktade i medvind när demonstrationståget startade strax efter klockan tolv på lördagen. Marschen gick fram och tillbaka genom centrala Sollefteå; vindkraftsmotståndare hade samlats inte bara från Västernorrland och angränsande län utan även från andra länder. – Det är viktigt att visa vad man tycker. Vi har sett hur stor skada vindkraften gjort i hemma i Tyskland och Holland. Vi har kommit hit för att protestera mot att samma sak nu ska hända här, säger Dareet Wilders och Eefje Peters.

Se även: ”Det är ju vi som ska bo med vindkraften”

Från Trysil i Norge kommer Ragnar och Snefrid Reutz-Håkenstad.

– Vi som är motståndare mot vindkraft har ett väldigt bra nätverk bland annat via facebook. Vi kommer hit eftersom vi anser att det är en väldigt viktig fråga, säger Snefrid.

– Vi anlände i tisdags och har tillbringat tiden med att resa runt och titta på vindkraftssituationen häromkring, både dagtid och nattetid. Det är en oproportionerligt stor satsning på vindkraft – och nu finns det liknande planer i vårt område hemma i Norge.

Paret Reutz-Håkenstad bor vid en sjö i en naturskön del av Trysil. Nu planeras 50 vindkraftverk två-tre kilometer från deras bostad.

– Vi lever i ett orört skogslandskap. Vindkraften är en storskalig industri. Och i skogsterräng görs verken dessutom väldigt höga.

Förutom Västrainitiativet, som har närvarat vid båda manifestationerna, syntes bara någon enstaka fritidspolitiker i närheten av demonstrationståget.

– Ändå har vi uppmanat politiker från samtliga partier att närvara. Nu ser vi att de skiter fullständigt i folket, det är den här dagen ett bevis på, säger Terry Sammons, en av de drivande krafterna bakom protestaktionerna.

– Nu är det Stockholm nästa som gäller. Kanske ska vi försöka få träffa statsministern. Vi tänker i alla händelser inte ge upp!

”Regeringen ödelägger Norrland” står det på plakatet som hålls av Gunilla Fluur från Västrainitiativet. Hon förespråkar vindkraft med måtta.

– Exploateringen som sker just nu är inte bra, man kör över folk, säger hon.

– 2008 var man visserligen ute för att informera, men det tar tid för folk att bli medvetna om storleken och omfattningen av det som egentligen händer. Demonstrationerna som arrangerats är i alla händelser ett fantastiskt initiativ av medborgarna i västra Ångermanland, och jag hoppas att de kan göra skillnad.

Efter demonstrationståget hölls ett informationsmöte på Appelbergs där vindkraften blev satt under lupp utifrån olika perspektiv.”

Vindkraftsdemonstration i Sollefteå den 21 mars! Välkommen!

Demo_vindkraft_A3_solle_alt

Lotta Gröning skriver: ”Det pågår ett uppror i Sverige, från norr till söder blåser iskalla vindar. Folk är förbannade, frustrerade och maktlösa.”

Vår ilska riktar sig mot regeringens och riksdagens stora satsning på vindkraft som till största delen planeras att byggas i Norrland. Staten bidrar via stora subventioner till exploatering av stora markområden. Skogarna fylls med jättelika bullriga vindkraftsindustrier. Det kommer att bli den största naturförstörelsen sedan baggböleriets tid i slutet av 1800-talet. Norrland blir åter en koloni för andras vinstintressen.

Vi har elöverskott i Sverige. All den vindenergi som ska produceras i Norrland kommer att fraktas söderut främst till kolindustrierna i Tyskland för att Tyskland ska kunna kompensera sina kolindustriutsläpp. Norrlands skogar ska därför offras. Vi får ingenting alls av denna vindenergi! Bara en enorm naturförstörelse och konsekvenser för människor, djur och natur. Tystnaden är hotad – en bullermatta från vindkraftverken kommer att läggas över Norrland. Allemansrätten är hotad, risk för iskast och fågeldöd. Natur- och fritidslivet är allvarligt hotad och därmed turismen.

En motståndsrörelse har börjat gry i Ångermanland och på andra håll i Norrland . Den stora vindkraftdemonstrationen i Ramsele häromveckan signalerade att nu har vi fått nog! Vi kan inte fortsätta se att vår unika vildmark och natur förstörs av gigantiska vindkraftsindustrier. Vår livsmiljö är hotad. Vi protesterar mot att rikspolitikens partier och kommunpolitikerna inte lyssnar på människorna som tvingas bo i vindkraftsdrabbade områden.

Välkommen att delta i en ny demonstration mot vindkraftsexploateringen i våra skogar! Den 21 mars går ett nytt protesttåg, denna gång i Sollefteå.

Visst kommer du?

————————————————-

Affisch för utskrift i hög upplösning (Pdf-fil):

Demo_vindkraft_A3_solle_alt_PRINT

————————————————–

Aktuella vindkraftprojekt i Västernorrlands län. Av dessa 1530 planeras nära 500 vindkraftverk i Sollefteå kommun !!

Skärmklipp 2015-03-05 09.02.28

Skärmklipp 2015-03-05 09.09.01