Lotta Gröning om storsatsningen av vindkraft

 

safe_image

http://www.second-opinion.se/energi/view/2947

”Vi måste våga fråga oss om storsatsningen på vindkraft är rätt satsade pengar. Är det inte på tiden att vi börjar analysera den enorma utbyggnaden av vindkraften och dess konsekvenser?

Det är inte mycket som är enkelt med vindkraft. Inte ens de låga elpriserna, eftersom jag utifrån mitt synsätt ser de låga priserna som en lycka eftersom det då inte är lönsamt att bygga några nya vindkraftverk. Inte ens subventionerna hjälper om priserna är för låga. Vindkraften rycker nämligen undan sitt eget ekonomiska underlag. När en större del av kapaciteten består av vindkraft kommer elpriset att störtdyka så fort det blåser ordentligt. Så fungerar elmarknaden.

Självklart är vindkraften subventionerad. För det första genom elcertifikaten som är ett ekonomiskt stöd för producenter av så kallad förnybar el. Men inte nog med det, vindkraften betalar nästan ingen fastighetsskatt endast 0,2 procent till skillnad från till exempel vattenkraftverk som betalar 2,8 procent. Än värre är det faktum att kommuner och fastighetsbolag helt slipper energiskatten på vindkraft. 29,4 öre/kWh plus moms, det är mer än vad råkraftpriset är – när de bygger skattefri vindkraft ute i landet.

Det är bara vindkraften som har den fördelen och det är kanske inte så konstigt att Norge nu rasar över denna sneda konkurrensfördel som Sverige kapat åt sig inom elcertifikatsystemet.

”Detta är en kraftig snedvridning av konkurrensen. Inget kan konkurrera med ett skatteavdrag på 30 öre/kWh. Det riskerar att medföra att nästan all framtida utbyggnad av vindkraft inom elcertifikatsystemet hamnar i Sverige och byggs av dessa aktörer”, säger Andreas Thon Aasheim, på den norska vindkraftsorganisationen Norwea i ett pressmeddelande.

Jag var i Ramsele och tittade på vindkraftutbyggnaden där i förra veckan. Där träffade jag Per Fahlén Professor emeritus har arbetat på Chalmers Tekniska Högskola och Sveriges Tekniska forskningsinstitut. Han är också medlem i IVA. Han var bekymrad över politikernas agerande. Med vindkraften är målet en specifik lösning, det vill säga en viss mängd snurror, inte att nå en bättre miljö eller något annat resultat, menade han. Antalet snurror bestäms oavsett om vi behöver dem eller inte, om de är bra eller dåliga. Det finns heller ingen analys över hur mycket el vi behöver.

Tar vi Jämtland och Ångermanland som exempel så producerar dessa län 20 terawatt timmar per år i överskott. Det elöverskottet är mer än hela svenska exporten. Sverige har ingen brist på el och Europa är inte ett enda elnät. Frågan är sedan till vilka länder ska vi sälja och hur mycket ska elkonsumenter/skattebetalare subventionera? Tyskland har de senaste tio åren varit nettoexportörer av el och när Finland startar sina kärnkraftverk behöver de heller ingen el från oss.

Det är dyrt att exportera elen från vindkraften och särskilt dyrt från norra Sverige. Dels kostar produktionen, dels ska elen sedan överföras via kostsamma ledningar. Per Fahlén hade räknat ut att istället för att satsa på vindkraftverk i Sverige vore det bättre att vi gav pengarna till länder som behöver vindkraft. Det skulle sannolikt bli billigare och definitivt bättre för miljön. På grund av överföringsförluster krävs det nämligen 25 procent fler verk i Ångermanland än om de byggs i till exempel Tyskland för att täcka samma elbehov.

Oavsett om vi behöver vindkraftverken eller inte ska regeringen fatta ett beslut om att subventionera vindkraften upp till 30 TWh till år 2030. Det har jag inte hittat på själv, löftet kommer ifrån energiminister Ibrahim Baylans. Han stod och lovade det före jul i en intervju.

Så till den tunga industrins konkurrenskraft. Jag läste en tvärvetenskaplig rapport från Uppsala universitet om svensk elförsörjning i framtiden. Där skriver författarna.

”Ett illustrativt exempel är jämförelsen med Danmark, som förbrukar hälften så mycket elenergi per capita som Sverige. Det står klart att det går att ersätta all kärnkraft i Sverige med en kombination av vindkraft och energibesparingar men vilka blir konsekvenserna? Att väsentliga delar av den svenska tunga industrin då måste övergå till fossila bränslen eller avvecklas?”

Professor Ane Håkansson som är en av forskarna bakom rapporten menar i de grundläggande samhällsfunktionerna konsumerar Danmark och Sverige lika mycket elenergi. Det som skiljer är uppvärmning (vi har ett kallare klimat) och industrin och därtill i absoluta tal större överföringsförluster då vi överför väsentligt mycket mer el på våra ledningar. Alltså, vill man spara utan att knapra på de grundläggande funktionerna så måste industrin stryka på foten, konstigare än så är det inte.

Åter till Per Fahlén som hade räknat ut att totalkostnaden för de luftiga vindkraftsplanerna uppges vara cirka 200-300 miljarder kronor för hela landet. Det är givetvis bara luftiga planer, inte realistiskt men vi måste våga fråga oss om storsatsningen på vindkraft är rätt satsade pengar? Är det inte på tiden att vi börjar analysera den enorma utbyggnaden av vindkraften och dess konsekvenser? ”

Lotta Gröning

Vindkraften stjäl Allemansrätten.

1013836_10203225207778874_165177671_n
Foto: Lasse Söderlund Bollnäs

 

Vindkraften stjäl inte bara tystnaden. Den stjäl nu också allas vår rättighet att vistas i naturen. Det är i den svenska grundlagen fastställt att vi skall kunna vistas i naturen utan större begränsningar. I de områden där det finns vindkraft är inte detta längre en rättighet. Risken för att träffas av isklumpar är inte bara i teorin. Kraftbolagen sätter upp stora skyltar som anger riskavstånd till vindkraftverk. Ibland stängs vägar med bommar på grund av stor risk för iskast. Samerna får löpande veckobrev var verksamheter i drift pågår med uppgift om kontaktpersoner så de kan undvika områden som kan vara extra riskabla. På något ställe har man placerat vindkraftverk invid allmän väg inom riskavstånd med resultat att kraftverket eller vägen måste flyttas. Vilken dundermiss! Dagens vindkraftverk kan kasta is upp till 400 meter och mer. Det hjälper inte om de står stilla. Is från torn som är 100-150 meter höga kan släppa is som flyger 200 meter och mer.

Ett modernt skogsbruk har sina skogsegendomar certifierade i internationella organ. SCA är således certifierat i Forest Stewardship Council, förkortat FSC. De regler som företaget måste följa för att få sina skogsegendomar certifierade är mycket strikta. När det gäller vindkraft i skog så måste man avsätta en areal på en hektar för varje vindkraftverk som reservat. Man får ej heller negativt påverka naturfolkens och lokalbefolkningens rättigheter. De arealer som direkt berörs av iskast kan uppgå till 50 hektar och mer. Lägger man därtill vägar, bergtäkter och kraftledningsggator förstår man att arealbehovet är hundrafalt större än vad FSC:s svenska regelverk anger. Denna schablon stämmer således ej med aktuella riskområdet. Tar vi med de områden som berör rennäringen så ökar den berörda arealen mångfalt. Att allemansrätten inskränks på detta vis hotar fritidsaktiviteter av alla slag inklusive jakt och naturturism och därtill hotas stora områden där man bedriver rennäring.

Byborna vid Jämtlandsgränsen samt samebyn Jijnjevaerie har nu anmält SCA till FSC för brott mot det regelverk som skall åtlydas. Vi som bevakar en rad andra projekt måste nu överväga att vidta samma åtgärder för andra områden.

/Arbetsgruppen för livsmiljö i Sollefteå

Demonstration i Sollefteå den 21 mars

10385482_10152780696667637_694899189948890457_n
Foto: Katarina Östholm TÅ

Lotta Gröning skriver: ”Det pågår ett uppror i Sverige, från norr till söder blåser iskalla vindar. Folk är förbannade, frustrerade och maktlösa.”

Vår ilska riktar sig mot regeringens och riksdagens stora satsning på vindkraft som till största delen planeras att byggas i Norrland. Staten bidrar via stora subventioner till exploatering av stora markområden. Skogarna fylls med jättelika bullriga vindkraftsindustrier som kommer att bli den största naturförstörelsen sedan baggböleriets tid i slutet av 1800-talet. Norrland blir åter en koloni för andras vinstintressen.

Vi har elöverskott i Sverige. All den vindenergi som ska produceras i Norrland kommer att fraktas söderut främst till kolindustrierna i Tyskland för att Tyskland ska kunna kompensera sina kolindustriutsläpp. Norrlands skogar ska därför offras. Vi får ingenting alls av denna vindenergi! Bara en enorm naturförstörelse och konsekvenser för människor, djur och natur. Tystnaden är hotad – en bullermatta från vindkraftverken kommer att läggas över Norrland. Allemansrätten är hotad, risk för iskast och fågeldöd. Natur- och fritidslivet är allvarligt hotad och därmed turismen.

En motståndsrörelse har börjat gry i Ångermanland och på andra håll i Norrland . Den stora vindkraftdemonstrationen i Ramsele häromveckan signalerade att nu har vi fått nog! Vi kan inte fortsätta se att vår unika vildmark och natur ska förstöras av gigantiska vindkraftsindustrier. Vår livsmiljö är hotad. Vi protesterar mot att rikspolitikens partier och kommunpolitikerna inte lyssnar på människorna som bor i vindkraftsdrabbade områden.

Välkommen att delta i en ny demonstration mot vindkraftsexploateringen i våra skogar! Den 21 mars går ett nytt protesttåg, denna gång i Sollefteå.
Visst kommer du?

Mer information följer! 🙂

https://www.facebook.com/events/795097233911949/

”Jag slåss för mina barnbarns framtid”

Expressens reporter Lotta Gröning med fotograf besökte Ramsele och träffade några vindkraftsmotståndare för några dagar sedan. Det blev en intressant eftermiddag där vi fick berätta om de problem och konsekvenser som vindkraftsetableringarna fört och kommer att föra med sig för oss berörda. Det kommer en uppföljning där kritiska experter ställs mot politiker och positiva experter. Tack Lotta!

Följande artikel publicerades i Expressen den 21/2. 

Mats Andersson foto
Foto: Mats Andersson

”Gigantiska vita vindsnurror reser sig högt över de ångermanländska grantopparna. Det väsande ljudet från rotorbladen förvandrar den fridfulla skogen till ett bullrande inferno. Regeringen satsar stort på vindkraft för att producera grön el och utveckla glesbygden, men människor över hela landet protesterar mot att deras livsmiljö slås i spillror. Det pågår ett uppror i Sverige, från norr till söder blåser iskalla vindar. Folk är förbannande, frustrerade och maktlösa. Deras ilska riktar sig mot regeringens och riksdagens stora satsning på vindkraft. Staten bidrar via stora subventioner till exploatering av stora markområden. Skogar och fält fylls med jättelika bullriga vindkraftverk som dominerar allt i sin närhet.

– Jag är farmor och slåss för mina barnbarns framtid. Vi har ingen yttranderätt fast snurrorna bara är några kilometer bort, säger Monica Blomström, 70, som representerar Junselevallens byalag i Ångermanland. Hon och hennes meningsfränder kämpar hårt mot vindkraftverken i övre Ångermanland som hotar deras hem. De slåss för att få bo kvar.

”Flyttade för att få lugn och ro”

I dag är 65 vindsnurror i bruk och ytterligare 58 kommer att sättas i produktion i år. Men mer är på gång. I deras närhet finns 500 vindkraftverk prospekterade och sammanlagt är mer än 13 000 hektar avsatta för dessa enorma vindkraftparker.

– Jag flyttade upp hit från Muskö i Stockholm för att få lugn och ro. Nu är planen att vi ska bli omgivna av 500 snurror. Vi som bor där har ingen makt, inte en chans att påverka, säger Leif Fagerlind, 70, från Fullsjön som är aktiv i byalag och vägförening.

På samma sätt protesterar människor över hela landet.

I Kvarsebo utanför Norrköping opponerar sig fågelvänner mot sex planerade vindkraftverk som hotar känsliga rovfåglar. I Hangvar på Gotland protesterar grannar och naturvårdsorganisationer mot fem vindkraftverk som stör miljön och fågellivet. Vid Vågsjön utanför Köping är de boende starkt emot en planerad vindpark som väntas ge svåra bullerstörningar.

Men många politiker anser att vindkraften är en satsning på framtiden.

– Jag ser stora möjligheter för bygden. Vi behöver verkligen någonting som utvecklar bygden, 1955 hade vi 5 000 invånare nu är det knappt 1 900. Ett enigt fullmäktige fattade besluten om vindkraft, säger Ingemar Jonsson (C), ledamot av kommunfullmäktige i Ramsele.

– Vindkraften är som ett vulkanutbrott som kommer att skapa arbetstillfällen och få människor att flytta till orten. Vindkraftföretagen har redan ställt i ordning ett visningsrum och jag ska börja rekrytera folk.

– Protesterna är förstås negativa för bygden. Men jag tror inte att människor behöver flytta och jag hoppas att de inte gör det, säger han.

Jag fick ett brev från Åke Wikström i Ramsele. Han skriver bland annat:

”Jag bor i övre Ångermanland, En vacker trakt med sina älvdalar och skogar. Nu pågår emellertid en exploatering utan dess like i vindkraftens tecken. Riskkapitalister, skogsbolag och mark- ägare som Svenska kyrkan exploaterar nu vår miljö med tusentals vindkraftverk i Jämtland och Västernorrland … För de båda länen kan komma att finnas långt över 2 000 verk på 150-200 platser. Hela kartan kan bli täckt av dessa installationer.”

Jag tog flyget till Sundsvall och bil de dryga 15 milen till Ramsele, där jag träffade Åke Wikström och sex andra som kämpar mot vindkraften. Jag mötte frustrerade och sorgsna människor som såg hela sin livsmiljö slagen i spillror, men som är beredda att kämpa hårt för att få bo kvar på orten och på sina gårdar.

Leif Fagerlind, Anita Berglund och Kerstin Torgersson är alla på väg att förlora sina hem. De och andra vindkraftsmotståndare befarar att hela Ångermanland kommer att förvandlas till ett industriområde.

”Samtalet har kommit bort”

De säger att de känner sig maktlösa och hävdar att ingen ansvarig vill ta ansvar och föra en saklig diskussion. Samtidigt skyller politikerna på tjänstemännen och dessa vägrar prata.

– Det demokratiska samtalet har helt kommit bort eftersom det förutsätter en dialog, säger Monica Blomström.

Per Fahlén, 68, tidigare professor i installationsteknik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, bor i området. Han säger att Sverige redan har överskott på el och att den stora satsningen på vindkraft därför är onödig och en ekonomisk felsatsning.

– Till råga på allt finns det inga sakliga underlag för vindkraftsbruk. Utan bara en övertygelse från politikerna som tror att vindkraften är någonting väldigt bra, säger Per Fahlén.

Men en kommunalpolitiker i Ramsele lyssnar i alla fall på protesterna. Lillemor Edholm (S), ordförande i utskottet för samhällets utveckling, går emot sitt parti i vindkraftsfrågan. Socialdemokraterna är för att bygga ut vindkraften, men hon anser att utbyggnaden går för snabbt så hon har reserverat sig i fullmäktige.

– Jag tycker vi ska stanna upp och tänka efter. Jag har föreslagit att vi gör en karta över kommunen och tar fram områden där vi inte har någon vindkraft. Som det är nu kommer vi att se vindkraftverk vart vi än vänder oss, säger Lillemor Edholm.

– Jag är vald av kommunens invånare och jag måste lyssna på dem. Jag känner nu att dessa enorma vindkraftsplaner håller på att gå över styr. Det känns som att inte ens miljöfrågorna tas på allvar, säger hon. ”

Av Lotta Gröning
lotta.groning@expressen.se

 

Upprop mot energiministerns förslag att utöka vindkraften

356D

Regeringen fortsätter försöka få lönsamhet i vindkraften. Ett energislag som vi betalar för både som skattebetalare och som granne.

Vindindustrin har länge ropat på ”ökade ambitioner i certifikatsystemet”, dvs mer bidrag från svenska folket och företagen. Nu har de blivit bönhörda. Energiminister Ibrahim Baylan föreslår att kvotplikten från och med 2016 ska höjas med 60 procent till 23 procent. En premomoria är ute på remiss fram till 5 mars.

Nu måste vi ytterligare påtala våra erfarenheter till energiministern.

Vad vindkraft är och hur det påverkar oss måste vi nu påminna ministern om. Vi tar tillfället i akt, framförallt under tiden fram till 5 mars. Vi hoppas att med det stora antal vi är kunna nå fram och nå någon form av förändring.

Vi uppmanar er alla att författa några rader och via mail eller post skicka det till energiministern.

Skriv vad ni varit med om eller vad ni anser att vindkraften ställer till med. Kort eller långt, det viktiga är att alla hör av sig.

Bifogat finner ni några texter om regeringens förslag, elcertifikat och kvotplikter. Mer finns på energimyndighetens hemsida.

När ni skickar er berättelse vill vi att ni skickar en kopia till FSL. Vi behöver det för att kunna påvisa all information som nått ministeriet. För att visa för hela regeringen att vi finns är det bra om ni även skickar kopia till miljöministern Åsa Romson.

Sprid gärna vårt medlemsutskick

Dela gärna detta meddelande med grannar, kollegor och vänner så att vi får så stort genomslag som möjligt.

Kämpa på hälsar Sune Sjöström, ordf FSL

Skicka din berättelse via e-post till

energiminister: ibrahim.baylan@regeringskansliet.se

miljöminister: asa.romson@regeringskansliet.se

kopia till FSL: helene.brandt@landskapsskydd.se

Skicka din berättelse via brev till

Ibrahim Baylan, Miljödepartementet, Tegelbacken 2, 103 33 Stockholm

Åsa Romson, Regeringskansliet, 103 33 Stockholm

Kopia till FSL: Helene Brandt, Duvesjön 302, 442 92 Romelanda

Elcertifikatsystemet och kvotplikt Regeringens förslag 20150211

Regeringens förslag 20150211

 

 

Skogsbolagen offrar skogen för vindkraften

1013836_10203225207778874_165177671_n
Fotograf: Lasse Söderlund, Bollnäs.

Lotta Gröning har skrivit följande artikel i Expressen den 28 jan.

På lördag den 21 feb. kommer ett stort reportage om vindkraftsmotståndet i Sollefteå kommun! Lotta Gröning gör även det reportaget. Missa inte det! 🙂

”Som liten skogsägare ser jag med fasa på hur de stora skogsbolagen offrar enorma skogsområden för att upplåta marken till vindkraft enbart i profitens intresse. Åke Westberg som är divisionschef för SCA Energy sprudlar av glädje när han i senaste numret av Skog & Industri konstaterar att det på SCAs marker finns plats för flera tusen vindkraftverk. ”Vi har stark tilltro till vindkraft och ser gärna att det byggs på våra marker”, säger han.

Åke Westberg är inte ensam. Han har goda medlöpare, i Sveaskog och Stora Enso och Södra bara för att nämna några av de stora aktörerna. De planerar tillsammans med Vattenfall, Swevind och Arise Windpower att bygga många tusen vindkraftverk under den närmaste framtiden. Frågan som jag ställer är; om vindkraften ens bör ses som en angelägenhet för skogsindustrin? Vindkraften gynnar knappast skogen, snarare förstör den stora markområden, där vi kunde ha planterat träd för kommande generationer. Dessutom försvårar vindkraften för djurliv och jakt i generationer framåt. Hela Allemansrätten hotas. I värsta fall blir förfallna betongfundament kvar i all framtid på bästa skogsmark. Det kostar 30 miljoner att bygga ett vindkraftverk och i många kontrakt med skogsägarna framgår det att det inte är vinkraftbolagen som ska montera ned kraftverken, utan det är markägarens ansvar. Totalkostnaden för att sönderdela, frakta bort och deponera ett fundament uppskattas till drygt fem miljoner kronor. Dessutom finns en övergripande fråga som ingen myndighet hittills har svarat på: får ett betongfundament som väger 1300 ton lämnas kvar i marken?

Allt handlar bara om pengar. Vi vill gärna ha flera ben att stå på konstaterar Åke Westberg på SCA energi. I samma artikel om ”Vindkraft bingo för skogsbranschen” säger Anders Heldemar energichef på Stora Enso att Vindkraftutbyggnaden i Finland är viktigast för dem nu eftersom där finns en inmatningstariff som garanterar 83,50 Euro per MWh.

Jag tänker i mitt stilla sinne, inte skulle jag vilja ha skog som gränsar till dessa storbolags marker. Inte vill jag ha några rådgivare från dessa bolag heller. Har man bara dollartecken för ögonen och inte förmågan att tänka på skogsindustrins bästa då har man tappat kontakt med den näring man representerar.

På andra områden i samhället föraktas många människor som lever på bidrag. Märkligt nog kommer bidragstänket inte upp i dessa sammanhang. Men vindkraftutbyggnaden bygger helt på stora statliga bidrag fast det kallas subventioner och när elpriset är lågt räcker inte ens dessa subventioner till eftersom vindkraften i sig är så olönsam.

När Sverige ödelägger stora skogsområden så är vi i gott sällskap. I 2014 års upplaga av Världsnaturfondens Living Planet Report, som nu lanseras globalt har Sverige gått från trettonde plats till tionde plats i ”värstingligan” när det gäller att leva över våra tillgångar. Vi kommer efter Saudiarabien, Belgien, Singapore och USA när det handlar om miljö och ekologi. Det skulle behövas 3,4 jordklot om alla i världen skulle leva som vi svenskar. Nu motsvarar det svenska fotavtrycket hela 3,7 planeter. En av förklaringarna till världens ekologiska elände är att vi avverkar mer skog än vad vi återplanterar.

Det värsta i allt detta är att regering och riksdag driver på vindkraftetableringarna. Ska du byta elavtal får du billigare el om du väljer att stötta vindkraften. På område efter område urholkas demokratin i denna fråga. De rödgröna gick till val på att avskaffa det kommunala vetot när det gäller vindkraftutbyggnad. Det bärande argumentet var att de stackars kommunalråden skulle slippa alla arga medborgare som protesterar mot vindkraftens etablering i närområden. Trots att stora producenter som Danmark tvingats sälja vindkraftel med förlust så struntar ansvariga politiker i nackdelarna, de fortsätter sin bidragspolitik och utbyggnad. Framtidens generationer kommer att få leva med enorma områden där stora betongfundament har förstört skogen, skrämt bort djurlivet och sett till att en återplantering av skog är omöjlig.”

 

En kommentar av Ö. Andersson till Forscas animeringsfilm av vindkraftsetableringen i Omsjö, Näsåker. (Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt)

Intryck och reportage om vindkraftsdemonstrationen i Ramsele

Foto: Katarina Östholm TÅ Allehanda
Foto Katarina Östholm TÅ Allehanda

Vilken fantastisk demonstration och dag! Vi var mellan 5-600 personer som i ett glatt tåg gick genom Ramsele och skanderade ”Fria vindar vill vi ha – vi vill ha naturen kvar”.

Människor, hästar och hundar gjorde gemensam sak mot naturförstörelsen och hotet mot vår naturligt tysta miljö. Efter demonstrationen följde ett mycket intressant möte som dominerades av mer kunskap på olika områden om vindkraftsbullret som är på väg att förstöra livsmiljön som vi, människor och djur, vill ha och behöver för vår boendemiljö. TACK alla; demonstranter, mötesdeltagare och föreläsare! Vi kom, sågs och segrade!!

/ AB

Här följer några reportage och bilder om demonstrationen och mötet från media och privata aktörer. 🙂 Sidan kommer att uppdateras.

Ovanstående film är gjord av Thomas Gradin via en filmdrönare. Fantastiskt! Tack Thomas!

Sveriges Radio P4

SR P4 / Victor Åsberg:   http://t.sr.se/1FLKgUP

Mittnytt: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/demonstration-mot-vindkraft

Katarina Östholm, TÅ Allehanda: http://www.allehanda.se/angermanland/solleftea/det-ar-ju-vi-som-ska-bo-med-vindkraften

ATL: http://www.atl.nu/skog/hundratals-demonstrerade-mot-vindkraft

Tillägg: Över 1000 personer har skrivit på protestlistan mot vindkraftsexploateringen i Sollefteå kn!
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=6166

Och i Ramsele skrev hundratals personer sina namn under moratorium mot vindkraft. 🙂
http://snurrigt.vildavastra.se/?p=3456

 

Några bilder från demonstrationen. 🙂 Tack alla fotografer som delat så många bilder på Facebook! 🙂

10385482_10152780696667637_694899189948890457_n
Foto: Katarina Östholm TÅ

 

Bild: Thomas Gradin
Bild: Thomas Gradin
Eskild Pedersen med hund
Foto: Jessica Brorsson
Daniel sörlin Mittnytt
Foto: Daniel Sörlin Mittnytt

 

Foto: Daniel Sörlin Mittnytt
Foto: Daniel Sörlin Mittnytt

SCA anmäls för FSC-brott

Från ATL Lantbrukets affärstidning. Citat:

”Fastighetsägare i Jämtland anmäler SCA för brott mot FSC:s regler för certifierat skogsbruk – och på lördag går de man ur huse för att demonstrera.

Fastighetsägarna har reagerat på de stora arealer som har upplåtits för vindkraftverk i områdena kring Fullsjön och Sörviken.

Underskattar effekterna

Motståndarna anser att vindkraftens påverkan på den lokala miljön är grovt underskattad och att såväl myndigheter som Forest Stewardship Council, FSC, måste agera.

”Vi har erfarit att dessa vindkraftverk kommer att göra det omöjligt att nyttja vindparksområdena för renskötsel, samt mycket starkt begränsa jakt och friluftsliv under en större del av året. Även det privata skogsbruket som bedrivs icke industriellet påverkas”, skriver fastighetsägarna i anmälan till FSC.

Begränsar allemansrätten

Det är främst riskerna med iskast från snurrorna som oroar fastighetsägarna.

Isbitar från rotorerna kan slungas långa sträckor, vilket enligt fastighetsägarna medför att områden på cirka 50 hektar per vindkraftverk blir ett högriskområde för både människor och djur.

”Konsekvensen blir att lokalbefolkningens möjlighet att nyttja allemansrätten begränsas starkt och urfolket samernas rätt att bedriva sin verksamhet omöjliggörs. Dessa båda konsekvenser strider var för sig mot FSC:s regelverk”, påpekar de.

Blir ett industriområde

På lördag planeras, som ATL tidigare berättat, även en demonstration i centrala Ramsele, där deltagare från Jämtland, Västernorrland Västerbotten och Medelpad väntas.

Fastighetsägarna har också begärt ett tillfälligt stopp (se moratorium nedan/Admin. not) på vindkraftsutbyggnaden för att utvärdera vad som hittills gjorts, men tycker inte att de har fått något gehör.

”Totalt är att långt mer än 10 000 hektar i närområdet till våra byar kommer att bli omvandlat till ett industriområde vilket inte kan beträdas med hänsyn till de risker som driften av vindkraft medför”, skriver fastighetsägarna.”

Hela skrivelsen (utan underskrifter): FSC anmälan vindkraft fullsjön nr 2

Moratorium: Krav på vindkraftsmoratorium rev 6