Demonstration mot vindkraft i Sollefteå kn!

 

Demo vindkraft A3 alt 2

Välkommen att delta i en demonstration mot vindkraftexploateringen i Sollefteå kommun! Vi hoppas det blir en kraftfull och stor demonstration. Efter demonstrationen blir det ett möte på Faxen där det blir information om aktuella vindkraftsprojekt i kommunen och om hur människor, natur och djur påverkas av vindkraftsverken.  Ett möte med brett innehåll. Det blir bland annat berättelser av personer som drabbats av vindkraften på olika sätt i kommunen, främst av bullerproblematiken. Allemansrätten påverkas och iskast är andra problem som kommer att tas upp.

Ordförande för Jiingevaerie sameby, Marianne Persson, kommer att närvara.  Anett Sasvari Uppsala Universitet, som forskar bl.a. på Björkhöjdens tillståndsgivning, deltar också.

Demonstrationen startar vid systembolaget i Ramsele den 14/2 kl. 12.00.

Efter demonstrationen möte på Faxen kl. 13.00 . ”Påverkar vindkraften vår livsmiljö?”

Varmt välkommen!

Inbjudan på Facebook: https://www.facebook.com/events/319027308293759/?ref=4

 Affischen som Pdf-fil: Demo_vindkraft_A3_PRINT

Vindkraft är onödig

Från Sydsvenskan den 22/12 2014

http://www.sydsvenskan.se/opinion/med-andra-ord/vindkraft-ar-onodig/

”Det svenska elsystemet är mycket robust och relativt billigt. Dessutom är det nästan helt koldioxidfritt. Som jag ser det är en satsning på vindkraft onödig.

Det senaste året såg elproduktionen, räknat på 52 löpande veckor, ut så här:

* Vattenkraft 64 TWh

* Kärnkraft 62 TWh

* Annan värmekraft, mest biobränsle, 13 TWh

* Vindkraft 11 TWh.

Av den totala produktionen på 150 TWh förbrukades 134 TWh inom landet och 16 TWh exporterades.

Vindkraften som subventioneras till stora kostnader för den enskilde och samhället går helt på export, en export som betalas med cirka 30 öre/kWh. Den egentliga kostnaden är ungefär det dubbla.

Elproduktion kommer under många år framöver vara större än förbrukningen. Någon ökning av elbehovet väntas inte. Elpriset förblir alltså lågt.

Först när den kärnkraft som finns idag börjar avvecklas om 10–20 år behövs mer elproduktion och då är dagens vindkraft färdig för skroten. Det subventionssystem som finns förvindkraft bör därför snarast avvecklas.

/ SIVERT GÖTHLIN

Civilingenjör, tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet”