Om ljudinversion, infraljud och iskast från vindkraftverk

Med anledning av vår skrivelse om ett moratorium har vi ställt ett antal krav till länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland:

Det är ett faktum att ljudutbredning påverkas av inversion i luftlagret. Förklaring av fenomenet inversion återfinns i bilaga hämtad från SMHI:s hemsida. Conny Larsson, Uppsala Universitet, har i rapporter visat att ljudutbredningen till viss ljudnivå kan variera som 1-10 dvs att exempelvis en nivå på 40 dB(A) kan ändras från 1 km till 10 km samtidigt som ljudets karaktär ändras i och med att höga frekvenser dämpas mer än låga. Det stämmer väl med rapporter från olika platser som störs av vindkraftbuller. Det låter som ett flygplan som aldrig lättar säger man.

Vi kräver därför att statistik över inversion upprättas av SMHI. Jag har haft kontakt med Magnus Asp SMHI och de kan ta fram en sådan statistik baserat på data för 15 år. Statistiken bör baseras på helår och redovisas per månad. Statistiken måste kompletteras med vindstatistik-vindrosor.

Därtill kommer ett ljud med mycket låg frekvens som exempelvis rapporteras från Albacken. Denna typ av ljud dämpas nästan inte alls utan sprids på mycket stora avstånd. Det finns all anledning att studera detta fenomen grundligt. Vi önskar få vet hur detta skall genomföras.

Det är också belagt i olika studier att vindkraftverkens rotorer kan bli belagda med is och att detta ökar källstyrkan för ljud med över 10 dB(A). SMHI kan prognosera risken för isbildning enligt ovannämnda referens. Vi kräver därför att en sådan statistik tas fram.
Enligt rapporter från SSVAB så varnas nu samebyarna för risk för iskast i veckorapporter. Iskast är ett fenomen uppenbart för alla som arbetar med vindkraftanläggningar. SMHI kan ta fram en statistik för risk för isbildning. Vi kräver nu att en sådan statistik tas fram. Iskast är en realitet och är inte ett försumbart problem och frågan man ställer sig är hur man skall informera allmänheten om denna betydande inskränkning av allemansrätten. Hur kommer man att göra detta?

/ Åke Wikström

Ett svar på ”Om ljudinversion, infraljud och iskast från vindkraftverk”

  1. Inversion dvs företrädesvis ljud på vintern når enormt mycket längre bort från högt belägna vindkraftverk. Kravet stt detta utredd har ställts i många klagomål på vindkraft bl.a av mig i samtliga 3 rättsnivåer utan någon åtgärd då jag bor på 2 avstånd. Ett avstånd taget ut i luften utan att myndigheterna själv eller med opartisk myndighet låter uteda djupare. Högt belägna vindkraft finns inte i Danmark och inte har dom norrländsk kyla heller. Ändå är detbullerprogram från deras natur som gäller även vid belut i Norrland. Detta är beslut som inte är demokratiska. Ett ssmhälle vara myndigheter inute uppträder demokratiskt hotas att falla samman vilket vi ser både i Sverige och hela Europa. Lyssna på människorna och gå deras ärende för en rättvis bedömning. Staten ska ha kontrollstation för vindkraft år 2015.
    Här ska krävas att ingen utbyggnad vindkraft ska ske förrän ljudutbredning från vindkraft i norrländsk natur har vetenskapligt utretts. Ingen blir lidande av en utredning på 5 år!! Då kan data insamlas på vad sanningen är för redan byggda verk. Mera kapital och medel från allmänheten ska inte få tas ut förrän klarhet föreligger hur vindkraft fungerar och stör under 5 år. Vi har ju överskott el som exporteras som är större än all vindkraft. Elen vi har i Sverige är dessutom ren från koldioxid så varför vi ska ha vindkraft är obegripligt.
    Det är bara kärnkraft utan utsläpp av växthusgas som kan klara oss från uppvärmnings problemet för vår jord. Alternativet är ett annat samhälle en det vi lever i idag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.