Om infraljud från vindkraftverk

 

Från Barometen den 8/12:

”Fritidshusägare i Fullsjön i Jämtland har polisanmält ägarna till Ögonfägnadens vindpark. Det var när Anders Nilsson under sista helgen i september var i sina föräldrars fritidshus i Fullsjön, som han fick nog.

image    Foto: Leif Pettersson

Det lågfrekventa ljudet är otroligt störande. Hus på landet är inte byggda för att stänga ute lågfrekventa ljud, utan ljudet tränger in i huset som då fungerar som en resonanslåda, säger han. Därför har han gjort en polisanmälan.Kommentar från undertecknad:

Vindparken är ännu inte fullt utbyggd men stör redan de året-runt boende i bygden. En trolig orsak är att vindkraftverken leder till att infraljud uppstår. Ett lågfrekvent ljud som kan bildas när flera ljudkällor blandas. Ett ljud som inte kan höras men som kan uppfattas genom skakningar i en vägg eller som ett dovt buller.

Tillsammans med det hörbara ljud, som har gett upphov till infraljudet. Infraljudet i form av pulserande lufttrycksförändringar har en större utbredning än det hörbara ljudet.

Infraljudet kan vara svårt att mäta då uppkomsten av infraljud både är beroende av lufttemperatur, lufttryck, vindriktning och vindstyrka. Varför mätningar måste göras under en längre period.

Infraljudet kan påverka innerörat så att människor mår dåligt. Att även djur påverkas indikeras av att vildsvinen enligt uppgift från invånarna flytt från Kvilla området. Vilket i och för sig kan ses som positivt.

Vare sig vindkraftsintressenter eller Naturvårdsverket har tidigare velat erkänna existensen av infraljud i samband med vindkraft. Men verkliga upplevelser från berörd befolkning kan tyda på att infraljud kan uppstå under vissa förhållanden. I läkartidningen 32-33 2013 kan man läsa en rad artiklar under rubriken: Infraljud från vindkraftverk – en förbisedd hälsorisk.

Att frågan om infraljudet kan vara politiskt känslig framgår av att en av Danmarks mest erkända forskare inom ljudområdet, professor Henrik Møller vid Aalborg Universitet, fick sparken från sitt arbete sedan han kommit fram till att vindkraften kunde åstadkomma ett för människorna ohälsosamt infraljud.

Men oberoende av gällande normer och teorier så är det människornas verkliga upplevelser som gäller.

/ Björn Wahlberg

http://www.barometern.se/reagera/bullrande-snurror-stor-inte-bara-i-kvilla/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.