Svensk Vindenergi – en prinsessa på ärten

Man får intrycket att detta företag är så rädd om sitt anseende att man utnyttjar en institution som Granskningsnämnden för att slå vakt om det. Man har således anmält SVT Mittnytt för ett antal inslag under mars 2014 om den pågående massiva utbyggnaden av vindkraft i Norrland. Granskningsnämnden har efter granskning av programmen och yttranden från både Svensk Vindenergi och SVT kommit fram till att SVT har varit partisk i sin rapportering.

Vilka fakta ligger nu bakom Granskningsnämndens ställningstagande? Man anför att Mittnytt är osaklig när det påstås att

– det kan komma att uppföras 20000 vindkraftverk i Norrland varav 3000 i Jämtland och Västernorrland
– kostnaden för elkonsumenten uppgår till ca 600 kr/år för vindkraftsubventionerna

Beträffande antalet så är det en uppgift som kommer från myndigheternas egna sammanställningar över ansökningar och säger inte hur många som kommer att byggas men visar på det enorma intresse som finns för att bygga vindkraftverk. Beträffande kostnaden för elkonsument så är den inte korrekt utan uppgår till ca en tredjedel. Båda dessa uppgifter kommenterades dock av Svensk Vindenergi i olika inslag.

Den negativa bilden förstärks enligt Granskningsnämnden av att man i uttalanden från företrädare för SVT anför att

– vindkraft är en dålig affär
– utbyggnaden sker i rasande takt
– gigantiska snurror finns överallt
– Norrland exploateras
– byar går under som finns nära vindkraftverk

Vi menar att de negativa effekter som räknas upp ovan är en realitet. Att vindkraften just nu blöder ekonomiskt är ett faktum och Svensk Vindenergi väntar nu på att politikerna skall öka kravet på mängden s.k. förnybar el vilket skulle öka priset på elcertifikaten som är en del av intäkten för produktion av vindkraft.

Att utbyggnaden pågår i rasande takt kan väl ingen undgå. Bara i Sollefteå har kommunen tillstyrkt 470 verk och flera är på gång. I alla älvdalar kommer alla höjder att bestyckas med jättestora vindkraftverk. Inom vilken annan industri investeras miljarder i den omfattning och den takt som nu sker inom vindindustrin? Miljarderna rullar och konsulter, riskkapitalbolag, storföretag, markägare flockas likt gamar över bytet vilket är Norrlands natur och vår livsmiljö. Att snurrorna är gigantiska kan den som besöker oss i Norrland konstatera. De syns milsvitt med sina röda och vita varselljus och därtill kommer störande buller som sprids inom 5-10 kilometer. Jättelika områden kommer att påverkas i en omfattning som är minst av samma storleksordning som den från vattenkraften om inte mer. Vindkraften är hög grad en areell näring. Man kan exploatera Norrlandsskogsland tack vare ett regelverk och praxis som inte tar någon som helst hänsyn till hur livsmiljön för människor och djur påverkas. Det saknas vetenskapligt stöd för den praxis som utvecklats vilket är ett brott mot Miljöbalkens hänsynsparagraf. Men vi är så få som lever och bor här att man anser väl att man kan bortse från vår existens. Att vissa byar kan bli totalt ointressanta för fast boende och fritidsboende är inte en orealistisk utveckling.

Vi anser att Granskningsnämnden helt okritiskt har accepterat Svensk Vindenergis argumentation utan insikter i faktiska förhållanden i ett landskap hårdexploaterat av vindkraftindustrin.

Arbetsgruppen för livsmiljö i Sollefteå
Sörvikens byalag
Föreningen Livskvalitet Fjällsjöälven
Medborgare i Borgvattnet
m.fl.

4 svar på ”Svensk Vindenergi – en prinsessa på ärten”

  1. SVT skall vara opartisk. Det innebär inte att intervjuade personer får ha åsikter men journalisten skall vara opartisk. Det var han inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.