Krav på vindkraftsmoratorium

Vi kräver omedelbart moratorium för vindkraft i våra län.

Det råder en febril aktivitet i Norrlands skogar. Riskkapitalister, skogsbolag såsom SCA, statliga bolag såsom norska Statkraft och andra öser in miljarder i våra skogar. Storskaliga vindkraftanläggningar byggs i rasande takt. Detta sker nu utan beaktande av hur dessa påverkar miljön för människor och djur. Än värre är att man bryter medvetet mot Miljöbalkens hänsynsparagrafer. Detta kan ske genom att ej beaktar kunskaper om ett av de största problemen nämligen alstring och spridning av störande buller. Därutöver finns en rad andra negativa konsekvenser. Från ett stort antal orter strömmar nu in rapporter som beskriver nackdelarna främst nu störande buller. Med tiden kommer med all säkerhet rapporter som handlar om påverkan den sociala miljön, djurlivet, friluftslivet etc.

Vi representerar ett antal byalag och arbetsgrupper som bor och lever på orter i omedelbar närhet i existerande och kommande vindkraftanläggningar i Västernorrlands och Jämtlands län. Vi kräver nu att ett moratorium för nya vindkraftprojekt införs med omedelbar verkan och att en utvärdering av befintliga anläggningar genomförs vad gäller sociologiska inklusive socioekonomiska effekter, se bilaga.

Krav på vindkraftsmoratorium,april 2015

Den 2/12 höll SSVAB ett informationsmöte för Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland och politiker och tjänstemän i kommunerna Ragunda, Strömund och Sollefteå. Detta med anledning att ÅF kommer att genomföra nya bullermätningar pga av de bullerstörningar som har varit i Björkhöjden och Ögonfägnadens vindkraftsområden väster om Ramsele. Bullerstörningarna har polisanmälts av närboende. Allmänhet och berörda var inte inbjudna till mötet.  Därför genomfördes en aktion av ett trettiotal berörda och representanter för arbetsgrupper och byalag strax innan mötet skulle börja. Gruppen överlämnade en skrivelse med ett moratorium mot vindkraft i båda länen tills ny forskning om buller och dess skadeverkningar finns att tillgå. Vindkraftsbolagen utför idag mycket kortvariga, felaktiga och missvisande bullermätningar som tidigare har redogjorts här: http://snurrigt.vildavastra.se/?p=3270

P1030762

Media var inbjudna till aktionen. (Foto: Kerstin Torgersson)

Några av deras reportage om aktionen är dessa:

 

SVT/Mittnytt:    http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/stoppa-vindkraftsutbyggnaden

Artikel i TÅ: http://www.allehanda.se/angermanland/solleftea/stopp-for-vidare-utbyggnad-kraver-byalagen

Artikel i ÖP: http://www.op.se/allmant/jamtland/kraver-stopp-for-vindkraftsutbyggnad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.