Undersökande journalistik

Jag har stor respekt för de journalister som gör undersökande reportage om de misshälligheter som finns i vårt samhälle. Tänk vilken makt och kunskap de har, och vilken nytta de gör, genom att ta fram fakta och belysa de samhällsproblem som maktmissbruk ställer till med.

Men var finns de undersökande journalister som kan hjälpa oss drabbade när det gäller vindkraftsetableringar? Vi har själva inte de resurser som krävs för att möta den propagandaapparat som vindkraftsindustrin och dess anhängare har.

Det är ofattbart att journalistkåren inte synat de sista veckornas propaganda som vindkraftsanhängarna gått ut med. Vill här nämna exempel på vad man bör titta närmare på. På grund av utrymmesskäl kan jag här bara nämna några.

Jakob Norström som är vd för Statkraft SCA Vind sa i en TV-intervju att de nu vill bygga mera vindkraft trots det överflöd av ström som finns på marknaden. Hans skäl till att de ändå vill bygga mera lät krystade. Skälet kan kanske vara att han inte talar om att SCA arrenderar ut sin mark för stora pengar till andra som vill bygga vindkraft. Vad han heller inte talar om är att när SCA själva bygger får de en skattelättnad på egen förbrukad ström som vi övriga skattebetalare får stå för. Hur kan SCA s konkurrenter acceptera dessa konkurrensfördelar? Denna skattebefrielse används nu även av företag som IKEA och kommuner som Eskilstuna som inte bygger i sin kommun utan i någon Norrlandskommun.

Vi som bor eller riskerar att få bo intill en vindkraftspark har små eller inga möjligheter att klaga när ljudnivåerna blir högre än de ”lagliga”. Ett stort antal klagomål har inkommit från vindparker runt om i Sverige.

ÅF är det enda företag som är auktoriserat att få utföra ljudmätningar. ÅF är också med i samma organisation som vindföretagen. Trots helt klart påvisade ljudstörningar så går kommuner och länsstyrelser på ÅFs inte konkurrensutsatta mätningar vilket gör att det i princip är omöjligt att få gehör för de som är drabbade. I en vindpark i Karsholm visade ÅFs mätningar att värdena var inom de lagliga. Bekymren blev så stora att de störda själva kostade på experthjälp som konstaterade att ÅFs mätmetoder var felaktiga. För intresserade finns väl dokumenterade undersökningar att finna under http://www.karsholmsvindkraft.se/bullermatning/

Det talas så mycket om att vindkraften gjort vår ström så billig. Om man tittar på hur mycket ström som vindkraften producerat sista tiden och hur mycket vi exporterat så tar de ut varandra ganska så precis. Vår billiga ström beror nog till stor del på att vi har låga utetemperaturer, vår tunga industri går inte på högvarv och våra vatten och kärnkraftverk producerar för fullt. Många strömbesparande åtgärder görs också vilket borde vara det stora målet för alla. Undrar vilka incitament t.ex. SCA har till att spara ström som får så stora inkomster och subventioner på grund av vindkraftsutbyggnaden?

Min önskan är att undersökande journalister kunde ta sig tid att sätta sig in i de problem och den utarmning som sker på landsbygden på grund av dessa stora vindkraftsetableringar. Min önskan är då att dessa journalister belyser alla sidor av den storskaliga utbyggnaden

Jag har nämnt ett par exempel på denna för vår landsbygd ofattbara situation. Mina exempel är bara toppen på ett isberg när det gäller mörkning av anledningarna till och konsekvenserna av vindkraftsutbyggnaden.

Sverige behöver en levande landsbygd så hjälp oss mot detta våldsförande som snart omöjliggör ett boende där.

/ Christer Lidén

Ett svar på ”Undersökande journalistik”

  1. Att inte drabbade får komma till tals är att ca 80% av journalisterna är MP eller K. Det passar inte partiers journalistsympatisörer att gå mot egna partiets politik och beskriva verkligheten. Det finns så många kullerbyttor som MPs förslag blivit. Ett exempel är att MP krävde att alla mackar i Sverige skulle leverera E85 för att få fortsätta sälja drivmedel. Byhandlaren hade inte råd med den investeringen utan fick sluta sälja drivmedel. Byborna passade på att handla i större byar när bensintanken var tom. Den lokala butiken fick lägga ner. Även landsbygden skall leva har jag hört MP framföra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.