ÅF gör felaktiga och missvisande bullermätningar

Facebookgruppen ”Nej till vindkraft i Fullsjön, Borgvattnet, Skyttmon och Sörviken” skriver:

”Vi var flera som var på möte med SSVAB på deras servicekontor 28/10. På plats fanns också Paul Appelqvist från ÅF som hade en lång genomgång med oss angående ljudet från vindkraftverken. ÅF ska genomföra bullermätningar med anledning av de störningar som har varit. SSVAB har även kallat till möte med kommunerna och Länsstyrelsen 2/12 kl 10 på SVAR i Ramsele. Allmänheten är inte inbjuden. ÅF kommer också att vara där och prata om ljudproblemen. ÅF har tidigare gjort bullermätning på störande vindkraft i Karsholm. Forskare har analyserat denna bullermätning och hittat stora brister! Det går att läsa om detta på denna länk:

http://www.karsholmsvindkraft.se/bullermatning/

”På uppdrag av Föreningen mot Karsholms störande vindkraft har bl.a. Urban Eriksson  granskat den rapport över bullermätning som ÅF-Infrastructure AB har gjort. Urban Eriksson är universitetsadjunkt i fysik och astronomi vid Högskolan i Kristianstad och doktorand vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.

Forskarna ser stora brister och direkta felaktigheter i själva bullermätningen, i sättet att hantera mätresultaten samt presentationen av dessa. Urban Eriksson menar att rapporten endast har spekulativa värden och förvånas över att ett ackrediterat företag vågar presentera en så bristfällig rapport.

ÅF är ett av Sveriges få ackrediterade företag, godkända att göra bullermätningar av vindkraftverk. ÅF beskriver sig själva som Europas ledande expert på området ljud och vibrationer. Vi har goda grunder att ifrågasätta detta.

Länk till Urban Erikssons granskning Kommentarer ÅFs rapport 584685 Karsholm Vindkraft

Länk till ÅF rapport 584685 Rapport Kontroll av ljud Karsholm vindbrukspark 131118 ”

Uppdatering: ÅF är medlem i vindkraftbolagens branschorganisation Svensk vindenergi! Se medlemsförteckningen här:
http://www.vindkraftsbranschen.se/medlemsforetag/

Uppdatering 25/11 2014 Tidningen Allehanda: Bullermätning av vindkraft utanför Ramsele får kritik.

Uppdatering:

Simon Rudin (Stor-Rotliden) skriver följande:

”Direktivet för miljöbedömningar redovisar att miljökonsekvenser ska beskrivas i miljökonsekvensbeskrivning för att möjliggöra miljöprövning. Länsstyrelsens tillstånd redovisar att driftkontroll av verkens buller ska utföras en gång under första året enligt IEC 61 400-11. Det är en metod som redovisar att ljudnivån ska beräknas vid fasad. Forskare vid Uppsala universitet redovisar att det saknas ljudberäkningsprogram som kan medräkna ljud  och nivåhöjande effekter av moln, regn, dimma, snöfall, blötsnö, hagel, iskristaller i lufthavet, sidovindar, lufthastighetsskillnader i vertikalled, isbildning och inversionsförstärkning. Bristen medför att verkliga miljökonsekvenser inte kan redovisas för en etablering i vår miljö enligt villkoren.

Vattenfall redovisar att isbildning i medeltal höjer ljudnivån med 10,6dB(A) på Storrotliden och att det alltid under vinterperioden är varmare uppe vid turbinerna än nere i dalarna vilket medför varierande grad av inversionsförstärkning en effekt som enligt SMHI höjer ljudnivån med upp till 20dB(A). Nu ska säkerhetsmarginal med 3,8dB(A) tillföras källstyrkan. Jag har inte sett någon ljudberäkning som har definierat källstyrkans sammansättning.

Ovanstående fel omfattar 34,4dB(A).

Nedan redovisas några exempel för att skapa förståelse för vad felen innebär: Vad medför en ökning med 10,6dB(A)? Det medför att grundnivån från en vindkraftspark med 40st verk stiger till en ljudnivå som motsvarar bullret från ca 480st verk.

Vad krävs om den beräknade nivån vid fasad ska sänkas med -3dB(A)? Det medför att hälften av verken måste tas bort förutsatt att medelavståndet mellan fasad och verk inte förändras.

Effekten av inversionsförstärkning medför att ljudet hörs 10 ggr längre bort än det som redovisas.

Standarden medför att det beräknade värdet är betydligt lägre än det verkliga värdet och att det beräknade värdet inte kan användas för att prognostisera andelen som kommer att känna sig störda eller starkt störda. Lagstiftarens mening med ljudberäkningen är att den ska användas för att säkerställa att inte mer än 20 % av befolkningen får känna sig störda eller starkt störda av buller.

Eftersom miljöbalken redovisar att man måste veta vad man gör före man gör det och direktivet för miljöbedömningar kräver att miljöpåverkan ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivning så anser vi att myndigheter som föreskriver orimliga villkor ska lagföras före det är för sent.

Ingen tänker på vindkraftsbolaget som luras att sätta upp verk för nära bostäder på grund av den felaktiga standarden IEC 61 400-11 som inte är utvecklad för att användas i vår miljö. Prejudicerande dom i EU domstolen visar att tillståndsmyndigheten blir skadeståndsskyldig om tillstånd för miljöfarlig verksamhet medges utan att miljökonsekvenser är beskrivna. Där är vi nu.

(Centrum för rättvisa kanske kan hjälpa Länsstyrelsen ur den rävsax som Länsstyrelsen har hamnat i?) ”

/Simon

 

Ett svar på ”ÅF gör felaktiga och missvisande bullermätningar”

  1. ÅF mäter fel. Ja, de är inte kloka i huvudet. De kom hem i min lägenhet och mätte fullständigt fel. Använde två istället för tre mikar och dosimetrar. Akustikern var väl medveten om vilken mätmetod han skulle använda. När jag intervjuade akustikern i inspelat samtal tvekade han inte ett ögonblick att säga att han hade använt två mikar (två mätpositioner istället för tre). Det är hemskt att veta hur de svindlar i ett myndighetsuppdrag och att de utan att blinka lämnar in mätdokument som är författat och bygger på rena metodfel. Uselt. Och fullständigt oansvarigt med sättet att mäta som i exemplet ovan . Hoppas att ni kan öppna ögonen på Länsstyrelsen. Jag håller tummarna!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.