Upprop. Skriv om vindkraft!

sp286c43_jpg_1086276a

Hej alla!

Vi har märkt att fler och fler inser vad som är på gång i Sollefteå kommun. Opinionen mot vindkraft växer med rekordfart! Det är fantastiskt roligt att möta det ökande intresset och engagemanget mot den expansiva vindkraftsexploateringen i kommunen. Det är många vindkraftsprojekt som är på gång just nu på olika platser i kommunen och många engagerar sig mot exploateringen på olika sätt. och av olika skäl. Det skulle vara jätteroligt om du skulle vilja skriva om det som är på gång hos just dig/er och varför just du/ni är emot etableringen!

Som kanske många av er känner till så  skapades  denna hemsida redan innan de första vindkraftsbesluten togs i kommunen. Vi är några som regelbundet skriver på hemsidan och det har blivit några hundratal inlägg under åren. Men vi skulle välkomna att flera skriver här! Skälen till att vi är emot kan vara många. Vi är intresserade att veta varför just ert område är värt att bevara från vindsnurror.  Eller kanske har du allmänna synpunkter om vindkraftsetableringar i Sollefteå kommun?

Har du något du vill skriva om vindkraft – välkommen att skicka ditt inlägg till admin. så läggs det in på hemsidan! Har du bilder också så är det ett plus. .) –  E-post: anita.omsjo(at)telia.com  (admin)

Det finns en gruppsida på Facebook  ”Vindkraftsexploateringen i Sollefteå kommun” som är mycket aktiv med många engagerade medlemmar. Välkommen att gå med och ventiera dina synpunkter du med!

Flera gruppsidor om vindkraft som berör vår kommun:

”Vi vägrar vindkraftverk i Fängsjö/Storsjöhöjden”

”Nej till vindkraft i Fullsjön, Borgvattnet samt Skyttmon”

Namninsamlingen ”Stoppa vindindustrins naturförstörelse i västra Ångermanland” har hitintills fått nära 700 personer att skriva under. Gör det du med! 🙂

/ Admin. A. Berglund

Kraftledningar och vindkraft

Ett nytt samråd är på gång ang. den planerade kraftledningen mellan Storsjöhöjden/Fängsjö och Betåsen.  Det är Eon som ansvarar för denna anslutning. Kraftledningen avses att uppföras som en 130 kV luftledning med en skogsgata på ca 30-40 meter. Kraftledningsgatan berör ett flertal markägare.

Läs gärna tidigare inlägg om kraftledningen, där Eon:s konsult svarar på tillämpningen av Ledningsrätten, vilket krasst innebär expropriering dvs tvångsinlösen av skogsmark om en frivíllig överenskommelse mellan markägare och Eon inte nås. Ersättningen till markägarna är mycket, mycket liten, trots en stor naturförstörelse och virkesförlust för eviga tider. (Roger Johansson LRF  informerar om bl.a ersättningsnivåer i filmen del 2 här ) Detta är ännu en allvarlig och kränkande konsekvens av den vindkraftsexploatering som är på gång i Sollefteå kommun och vår landsända:  http://snurrigt.vildavastra.se/?p=2774

Samrådsprocessen har pågått sedan januari 2014 och har nu resulterat i ett sträckningsförslag för kraftledningen. Om du vill lämna synpunkter  eller önska mer information kontakta Mattias Montelin Eon e-post: mattias.montelin@consult.com eller tfn 010-5055032. Ev. synpunkter på projektet och ledningssträckningen önskar Mattias Montelin / Eon senast 31/10 men det brukar kunna förlängas om det behövs. Kontakta Mattias Montelin!

Kartan visar det aktuella sträckningsförslaget från Storsjöhöjden till Betåsen. Övriga bilagor och samrådsunderlag i ärendet finns på Eons hemsida: http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Sakrare-elnat/Regionnat/Ny-kraftledning-till-vindkraftparkerna-Fangsjon-och-Storsjohojden/

Eon måste ansöka om tillstånd för att bygga kraftledningen hos Energimarknadsinspektionen.

Planerad kraftledning 002

Planerad kraftledning 001

 

Den 27 okt höll Sollefteå kommun kommunfullmäktige möte där bland annat vk-projektet Kärmsjön i Junsele avslogs. 🙂 Mötet handlade en hel del om vindkraft.

Ingemar Jonsson (c) gjorde ett utmärkt inlägg. Han ansåg att kommunen borde kräva att kraftbolagen lägger markledningar isf luftburna ledningar vid kraftledningsdragningar. Ett utmärkt och angeläget inlägg som Ingemar Jonsson ska ha all credit för! Vi är definitvt inte överens om vindkraft, men här gör han, enligt de flesta, en helt rätt bedömning. Jonssons inlägg finns att lyssna 3 tim. och 36 min. in i debatten.

Ca 3 tim. och 55 minuter in i sändningen diskuteras också bl.a bygdepeng och vindkraft i gårdagens Kf-möte i Sollefteå. Lyssna!

Webbutsändningen av fullmäktiges möte finns här i sin helhet:

http://videocenter.vivius.se/videos/video/2681/

/ A. Berglund

 

Vindkraften hotar allemansrätten

LottaGröning3_webb

Skogsbolag satsar på vindkraft, frågan är om vindkraften ens bör ses som en angelägenhet för skogsindustrin? Vindkraften gynnar knappast skogen, snarare förstör den stora markområden, där vi kunde ha planterat träd för kommande generationer. Dessutom försvårar vindkraften för djurliv och jakt i generationer framåt. Hela allemansrätten hotas.”

Tack Lotta Gröning! Hela artikeln går att läsa här http://www.second-opinion.se/energi/view/2893

Även här talar Lotta Gröning klarspråk. ”Vindkraften är ett luftsslott”. Lyssna här:

”Samrådsmöte” i Ramsele 27 okt

I dagens (13/10) TÅ kan man läsa en annons om projektet på Ramsele Prästbord med 5 vindkraftverk. Det är Eolus Vind som kallar till samråd den 27 okt på SVAR kl 19.00.

Välkommen att ta striden mot kyrkan och Eolus Vind!