”Vi har bra på fötterna… ”

90

TÅ den 19 aug. 2014: http://www.allehanda.se/angermanland/solleftea/vi-har-bra-pa-fotterna  :

”Elisabet Lassen (S), kommunalråd i Sollefteå, säger att vindkraftsarbetet kommer att fortsätta på inslagen väg vid fortsatt förtroende i höst. Samtidigt ställer sig Västrainitiativet frågande till de storskaliga vindkraftsparkerna i kommunen.

– Man måste se över vissa vindkraftsprojekt och ifrågasätta om man verkligen tänkt igenom det här, säger Roger Johansson, Västrainitiativet.

Elisabet Lassen tycker i motsats till Västrainitiativet att det finns en väl utarbetat plan för vindkraften i Sollefteå.

– Vi har bra på fötterna när vi tar våra beslut. Vi väger in alla intressen som finns, allt från riks- till miljöintressen. Det är uppgjort i förväg på vilka grunder man ska göra bedömningarna, säger Elisabet Lassen.

Vindkraftsprojekten i kommunen förföljs av ständiga överklaganden till förvaltningsrätten och mark- och miljödomstolen. Det tror Roger Johansson, som sitter i samhällsbyggnadsnämnden för Västrainitiativet, beror på att invånarna inte känner sig delaktiga i de beslut som tagits.

Det är inte vindkraften i sig utan omfattningen av den Västrainitiativet sätter sig emot. Roger Johansson menar att Ramsele i sort sett kommer bli omringat av kraftverk om de planerade projekten blir av.

– Om de kommer se kraftverk var än de vänder sig är det inte konstigt att byborna blir tveksamma till utbyggnaden, säger han.

Elisabet Lassen står fast vid att det finns nog stora skogsområden för att man ska uppnå en lämplig mix av orörd natur och vindkraftparker.

– Sedan är det så att om man vill att allting ska förbli orört, då kan man inte räkna med någon utveckling av kommunen, säger hon.”

Text: Alexander Fälldin.

Den 19/8 sändes en direktsänd valdebatt i P4 Västernorrland  från Ramsele där bl.a. kommunordf. Elisabet Lassen (s)  medverkade. Hela debatten går att lyssna i ovanstående länk.

Christer Lidén, Forsnäs ställde en fråga i debatten hur Lassen i TÅ kunde säga att ”kommunen har på fötter” när det gäller den stora vindkraftsutbyggnaden i kommunen, och vad det är som gör att kommunen så totalt frångått den vindplan som upprättades 2008. Lassens svar var att de följde den plan som då upprättades..

Christer Lidén fick inte möjlighet (pga tidsbrist)  att svara på Lassens svar. Här följer Christers svar:

”Tidsbristen gjorde att jag inte fick kommentera och gör det därför här.
Nedanstående text är kopierat från vindplanen som upprättades 2008. Markerad text är mitt svar till Lassens påståenden.

PLANFÖRSLAG
Föreliggande planförslag innebär att kommunen indelas i följande områden:
– Områden lämpliga för storskalig vindkraftetablering, här definierat som etableringar
av minst 10 MW eller 7 verk.
– Områden där endast gårdsverk med totalhöjd 40 meter får etableras.
– Övriga utredningsområden där i första hand småskalig vindkraftetablering kan prövas, här definierat som etableringar mellan 40 meters gårdsverk till parker på 10 MW eller 7 verk.
– Övriga utredningsområden.
Vissa områden i kommunen har bra medelvind på relativt små ytor. Ytorna begränsas antingen av vindhastigheten, intilliggande bebyggelse, skyddade områden eller andra fysiska förutsättningar. Dessa områden har därför inte klassificerats som lämpliga för storskalig utbyggnad. Här kan vindkraftetableringar upp till 10
MW eller 7 verk prövas och eventuellt kan behov av detaljplaneläggning finnas.
OBS att i utredningsområden får max 7 verk byggas

Flera av de parker (t.ex. Salsjö 22st och Ranasjö 40st) som kommunen godkänt är på ”övriga utredningsområden”!!

Förutsättningar för att kommunen i föreliggande plan skall kunna ange alternativa områden är små. I planeringsprocessen har olämpliga alternativ successivt uteslutits till förmån för områden med få konkurrerande intressen. Alternativa principiella lokaliseringar kan dock anges, men kommunen anser att det finns få områden som har motsvarande goda förutsättningar för storskalig vindkraftsetablering.

Fjällsjöälvens dalgång.

Landskapsbilden längs Fjällsjöälven tillåter inte större vindkraftetableringar på grund av sin småskalighet och komplexa natur. Många boende finns längs älven som också är av stort intresse för friluftsliv.

Ranasjöparken och de 6 verken ligger vid Fjällsjöälvens dalgång!

Karta dalgångar

På bifogad karta ur vindplanen är markerat var endast gårdsverk (höjd 40 m) får placeras. Ironiskt nog är stora delar av Ranasjöprojektet (verk med höjd av 200 m!) och projektet med de 6 verken (150m) att placeras inom detta område.

Lassen säger att vindplanen ändrades april 2013 så att man kan bygga på utredningsområden. Varför? Det konstiga är att det här nämnda projektet (Ranasjön)  presenterades av vindkraftsetableraren redan 2011. Hur kunde han få starta ett så omfattande projekteringsarbete på mark som inte är tillåten för storskalig vindkraft? Är det vindkraftsetableraren som styr var man bygger och kommunen rättar sin vindplan efter dennes önskningar? Om så är fallet är det mycket anmärkningsvärt. Om ”någon” hos kommunen gett underhandsbesked och löften att få bygga utan officiella beslut är det än mer anmärkningsvärt.”

/ Christer Lidén, Forsnäs

PS Föreningen ”LIVSKVALITET vid Fjällsjöälven” överklagan av Sollefteå kommuns beslut 2014-03-31 ang. tillstyrkan av vindkraftsparken Ranasjön går att läsa här:

 Överklagan Förvr. Ranasjön CL utan namn.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.