Samiska fornlämningar hittade i planerat vk-område (Fängsjö/Storsjöhöjden)

Samiska fornlämningar vid plats för planerad vindkraftspark” (Fängsjö/Storsjöhöjden)
Publicerad: tis, 2014-07-15 09:46 i Svt.se :

”Största samlingen samiska härdar i Västernorrland och Jämtland
Ett 60-tal hittills okända fornlämningar har på kort tid påträffats i Resele, nordväst om Sollefteå. Bland fynden märks ett större antal härdar av samisk typ, skriver Svt.se.
I trakterna av Tannflohöjden och Storsjöhöjden planeras en större vindkraftsutbyggnad. Därför har det under en tid pågått arkeologiska undersökningarna. Nu har ett antal fornlämningar hittats och enligt arkeologerna rör det sig om den största samlingen samiska härdar som påträffats i skogslandet i Västernorrlands och Jämtlands län.”

http://www.allehanda.se/angermanland/solleftea/fornlamningar

I TÅ:s artikel (länken ovan) gör Voernese samebys ordförande Tomas Kroik följande uttalande:

”Thomas Kroik pekar på att rapporten dels kan användas för att skriva om samernas historia och göra den mer rättvisande, och dels påvisa att de planerade vindkraftparkerna stör samernas verksamhet.

– Vindkraftsbyggen riskerar att spoliera renskötseln. Vi får allt trängre marker när man bygger fler och fler vindkraftsparker.

Thomas Kroik tror inte att Bernt Ove Viklunds rapport kommer att stoppa något planerat vindkraftsbygge men menar att den är viktig för historiens skull. Bernt Ove Viklund ser också inventeringen som viktig eftersom alla fornlämningar ska registreras enligt kulturminneslagen. ”

Kroiks uttalande ska begrundas lite djupare med tanke på det saftiga ekonomiska avtal som hans sameby gjorde med vindbolaget Forsca. Forsca planerar att bygga 152 vindkraftsnurror i det aktuella området. Om samebyarna hade sagt nej till vindkraftsutbyggnaden så skulle de eventuella historiska samelämningarna bevarats. Men så viktiga var  lämningarna uppenbarligen inte för samerna eller rennäringen om man tittar på det här sveket :  http://snurrigt.vildavastra.se/?p=2163

Beslut om tillstånd till berg- och moräntäkten i Tallnäset/Omsjö

Igår kom beslutet om tillståndet för den gigantiska berg- och moräntäkten på Kälshöjden i Omsjö/Tallnäset. Täkten är en av förberedelserna för vindkraftsindustrin Fängsjö/Storsjöhöjden och beslutet om den kommer allt närmare.

Beslutet kan/bör överklagas till Mark- och Miljödomstolen i Össtersund före den 31 juli 2014.

Hela beslutet står att läsa här:

Beslut om tillstånd till täkt, Tallnäset, Sollefteå kommun