Informationsmöte den 19 maj i Näsåker

Annons på Eons hemsida och i dagens (7/5) TÅ:

”E.ON Elnät Sverige AB avser att söka tillstånd för att uppföra en 130 kV kraftledning för att ansluta planerade vindkraftparker vid Fängsjön och Storsjöhöjden i Sollefteå kommun. Kraftledningen ska överföra den el som vindkraftparkerna producerar till elnätet. Tillstånd söks hos Energimarknadsinspektionen.  E.ON Elnät avser att ansluta vindkraftparkerna till en befintlig station i Betåsen. I detta skede studeras flera möjliga och kombinerbara ledningssträckningar för att finna den lämpligaste lokaliseringen.

karta_Fangsjon-Storsjohojden_490px

 

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningssträckningarna berör till största del skogsmark. Beroende på val av sträckning kommer olika miljöintressen att beröras. Ledningen kommer att medföra en visuell påverkan på landskapsbilden. För att ledningen ska vara trädsäker måste en ca 30-40 meter bred ledningsgata avverkas. Konsekvenserna av projektet kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i ansökan om tillstånd.

Vad händer just nu?

Nu genomförs samråd om de olika ledningssträckningarna i enlighet med bestämmelserna i 6 kap 4 § miljöbalken.

Den 19 maj klockan 18:00 inbjuder E.ON Elnät till samrådsmöte i Markusgården på Lärkvägen 2 A, Näsåker. Vänligen anmäl ert deltagande vid mötet till Emma Kruger eller Mattias Montelin, se kontaktuppgifter nedan. Även synpunkter inom ramen för samrådet lämnas till nedanstående kontaktpersoner.

Dina synpunkter önskas senast den 2 juni 2014.

Om du har frågor eller önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Mattias Montelin, ÅF Industry Box 5014 250 05 Helsingborg Tel 010-505 50 32

Mattias Montelin

Emma Kruger, ÅF Industry Box 585 201 25 Malmö Tel 010-505 38 60

Emma Kruger

 

Bilaga 1

Bilaga 2-3

Samrådsunderlag Betåsen-Storsjöhöjden  ”

Tidigare inlägg ang. E.on:s planering av kraftledning för Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt: http://snurrigt.vildavastra.se/?p=2774