Sollefteå kommun bjuder in vindkraftbyggarna

Bengt Sörlin och Tomas Tejle anser, enligt en artikel i TÅ den 8 april, att det är viktigt att skapa trygghet för alla byggare av vindkraft. Detta gör också politikerna i Sollefteå med besked. De sväljer vindkraftbyggarnas miljöbeskrivningar utan ett frågetecken. Inte ens kommunens egen expertis inom Samhällsbyggnadsnämnden är involverad i besluten som gäller storskalig vindkraft. De tillämpar beslutsmetoder som gör medborgerlig insyn i planeringen näst intill omöjlig. Kanske för att undvika störande publicitet.

Man hänvisar till en vindbruksplan från 2008. Problemet med den är att den bygger på kunskaper som nu är snart 10 år gamla och avsaknad av erfarenheter av storskalig vindkraft i vårt norrländska landskap och natur. Vi vet idag så mycket mer om vindkraftens påverkan på vår miljö.

Till råga på allt så har man ställt i utsikt att områden som inte skulle bebyggas med storskalig vindkraft enligt vindbruksplanen från 2008 skulle ingå i en framtida revidering av densamma. Detta finns belagt i en ansökan som den kände exploatören Hans Flodin Nordanvind AB angivit i sin ansökan för ett stort VK-projekt i Kärmsjö Junsele. Där kan man läsa följande:

”Sollefteå kommun har arbetat fram en fördjupad översiktsplan ”Vindbruk i Sollefteå kommun” som antogs av fullmäktige 2008-12-15, § 155. I den fördjupade översiktsplanen är ett flertal områden utpekade som lämpliga för storskalig utbyggnad av vindkraft. Projekt Kärmsjö, som ligger inom Sollefteå kommun, ligger inte inom de utpekade områdena för storskalig utbyggnad för vindkraft. Dock har kommunen beslutat om en kommande revidering av vindbruksplanen. I den tänkta planen inryms Projekt Kärmsjön.”

Det finns således uppenbart ett löfte om att få bebygga områden med storskalig vindkraft utan att kommunen i laga ordning fastställt detta. Detta är något som Länsstyrelsen i ett yttrande om Kärmsjön också reagerat på och skriver att stor hänsyn bör tas till befintliga kommunala planer. Inget företag startar en kostsam förprojektering utan att veta att det finns förutsättningar för ett positiv inställning från kommunen.

Tydligtvis har flera företag fått löften av samma slag. Flodin har således i ett tidigt skede påbörjat projektering av Ranasjön i Ramsele och Salsjön i Edsele, Eolus Vind av Vaberget i Resele samt Kabeko av Rödstahöjden. Kommunen har för flera av dessa områden tecknat arrendeavtal under perioden 2009- 2012.

Detta försätter kommunen i en komplicerad situation. Man kan inte svika dessa projektörer genom att ändra sig vad det gäller vilka områden som får byggas ut med storskalig vindkraft. Är det därför kommunen sedan år 1990 inte reviderat den gamla översiktsplanen och ännu idag inte har arbetat fram en ny översiktsplan?

Är det därför ovannämnda personer talar om trygghet?

Är det därför som kommunalrådet enligt TÅ säger följande: – ”Att säga nej bara för att vi tycker att det räcker vore respektlöst!”

Vi kräver ett svar.

/ Arbetsgruppen för livsmiljö i Sollefteå

2 svar på ”Sollefteå kommun bjuder in vindkraftbyggarna”

 1. ” Miljöaspekten i ett globalt perspektiv ligger till grund för vårt ställningstagande. säger Tomas Tejle(V) i artikeln.
  Tejle tycker att det är positivt att det skapas jobb.
  – Men det får inte vara jobb till vilket pris som helst. Om man skulle börja bryta uran i kommunen skulle det också innebära jobb, men då hade jag inte varit lika positivt inställd.”
  Så tycker Thomas Tejle om att bryta uran i kommunen. Men att framställa neodym då? I tredje världen:
  De växellådslösa vindkraftverken bygger på användande av flera ton neodym/verk. Neodymframställningen kan i princip jämställas med uranbrytning, när det gäller skador på miljö och människor. Kanske skall vi strunta i det eftersom det inte drabbar oss här i kommunen utan människor och miljö i främst Kina men även nu Malaysia. Det australienska bolaget Lynas Ltd t.ex. bryter mineralet i Australien och skeppar över det till Malaysia för den den förorenande framställningsprocessen, som man inte vill ha i Australien.
  Kina står för ca 97 % av all neodymframställning. Detta medför enorma skador på miljö och människor. Neodymet förekommer oftast tillsammans med radioaktiva tungmetaller som torium och uran. Bearbetar man det ena får man automatiskt de andra på köpet. Människor i staden Baotou(centrum för neodymframställningen) drabbas av benskörhet, tandlossning, andningsproblem och hudsjukdomar. Det förekommer även uppgifter om klumpartade foster.
  I staden Baotou har jordbruksmarken offrats för en milsvid sjö av förgiftat spillvatten från fabrikerna som arbetar fram neodymet och det rapporteras att sjöns strålningsnivåer är tio gånger högre än i andra områden
  Hur rimmar detta med RUS?
  Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. (RUS)

  RUS är en länk mellan regionalt, centralt och lokalt miljömålsarbete
  RUS svarar för länsstyrelsegemensamma uppgifter och samordning mellan olika berörda parter i miljömålssystemet, inklusive nationella myndigheter och kommuner. Det innebär uppgifter inom hela miljömålsuppdraget, såväl uppföljning som mål och åtgärdarbete.
  Om man, som ledamot av Sollefteå KF, tar ställning för en vindindustriexploatering av ex. Ranasjö, utan att ifrågasätta vilken typ av verk, som exploatören tänker använda fast det bland de olika verkalternativen även finns ett växellådlöst, som bygger på permanentmagnet med neodym, så har man demonstrerat en bedrövlig likgiltighet för människor och miljö utanför Sveriges gränser. (RUS) Eller en sorgligt stor okunskap.
  /Tarabrita

 2. vindkraften som skall vara ett energiåterbrukande alternativ men genom men att framställa neodym då? I tredje världen: Klimathoten är globala,men när girigheten får åter igen gå före klimatmål och en klimatförändring i fullblom så skeppar vi problemen någon annanstans, äcklig jävla politik vilken färg den än må ha,,våra barns dom över vårt beteende kommer inte att vara nådigt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.