Vindkraft är miljöfarlig verksamhet

Dags att kräva att Politiker och vindkraftkapitalister slutar förneka vindindustrins skador på miljön.

Vindkraft är miljöfarlig verksamhet. Vindkraftverk är inga gulliga roterande väderkvarnar, utan Miljöförstörande monster som har vingar som färdas i 300 km i timmen. En hastighet ingen fågel hinner uppfatta innan giljotineringen är ett faktum.

20 000 vindkraftverk är projekterade i Sverige.

Placeras dessa 20 000 miljöförstörande monster, jämnt över Sveriges landområde blir det 4 km mellan varje vindkraftverk.  Det skulle innebära att det skulle kunna observeras roterande vingar och blinkande lampor i alla väderstreck, vart man än befinner sig i Sverige.  En yta på 140 000 km² eller 30 % av Sveriges yta blir otjänlig för människor att bo eller arbeta.  Allemansrätten inskränks med 3 %, en yta på 15 000 km², på grund av livsfara för isgranater. Infraljud och hörbart buller skadar djur och människor på en yta av 250 000 km², vilket motsvarar halva Sveriges yta. Habitatförlust för hönsfågel och klövvilt på motsvarande yta. 6 meter breda spikraka vägar måste anläggas i landskapet som skär sönder naturliga landskap och biotoper för alla djur motsvarande 3 vändor från Smygehuk till Treriksröset fram och tillbaks. 83 G m³ av luftrummet blir en dödsfälla för flyttfågel, rovfågel och fladdermöss.  Skador på miljön som utbyggnad av anslutningsledningar, förstärkning av ledningsnät utbyggnad av reservkraft i form av utbyggd vattenkraft, gas eller kolkraftverk har inte beaktats. Låt oss slippa höra att vindkraft är ett miljövänligt alternativ. Vindkraftexploateringen är en skövling och terror mot befolkningen som saknar motstycke i Svensk historia.

Trovärdigheten för Svensk miljölagstiftning, MB, PBL, Skogsvårdslagen blir parodisk i relation till den godtyckliga skövling som myndigheter driver igenom på mandat av våra Politiker.

Det är dags att politiker krävs på ansvar för den skövling som vindkraftexploateringen innebär, som de förespråkar och genomför.

/ Martin Degerman

5 svar på ”Vindkraft är miljöfarlig verksamhet”

 1. Väl skrivet och jag håller med författaren. Lägg dessutom till att elproduktionen från dessa ekologiska krucifix inte behövs. De är ett gigantiskt slöseri av skattepengar. Det är fullständigt obegripligt att vi tvingas bevittna vindkraftspektaklet. Förnyelsebart? Nej Uppenbart onödigt slöseri. Slöseri med vår natur. Slöseri med skattepengar. Slöseri med betong och övrigt byggnadsmateriel. Stoppa detta nu!

 2. Fladdermöss och små fåglar behöver inte ens träffas direkt av vingarna för att dö. Det räcker om de kommer tillräckligt nära för att träffas av de chockvågor dessa monstervingar skapar när de sveper genom luften. Då krossas deras bröstkorgar av tryckvågen.

  Det går åt oerhört mycket ändliga resurser, som stål och betong, för att få fram en viss mängd, till exempel 1 TWh, el från vindkraft. Mycket mer än från andra energislag, som kol-, gas- och kärnkraft. Mycket material och mycket transporter innebär stora utsläpp av koldioxid. Inga livscykelanalyser som kommer fram till att vindkraft har lägre utsläpp än kärnkraft är trovärdiga. För bägge två är det tillverkning och transporter som står för nästan alla utsläpp, och då är det omöjligt att att vindkraft har lägre utsläpp.

  Dessa förvuxna väderkvarnar står i vägen för vindarna och påverkar konvektionen i atmosfären. Vilket också innebär att de påverkar väder och klimat. Ju fler vindkraftverk, desto större klimatpåverkan.

  Vindkraften har lanserat som miljövänlig och klimatsmart. Den är ingetdera. Den är bara dyrt resursslöseri.

 3. Här handlar det inte om kompetens och sunt förnuft, här handlar det om politik, en energipolitik som vi sett ända sedan Fälldin dagar på 70-talet. Vi har sett allt schackrande som kostat svenska folket några hundra miljarder kronor.

  Lönsamheten för vindkraften i Sverige är helt beroende av bidrag och subventioner. Sverige behöver ingen mer elproduktion eftersom vi har och kommer att ha ett stort överskott av elkraft många år framdeles vindkraften förutan.

  Att fortsätta offra miljarder kronor på den dyra, miljöstörande och obehövliga vindkraften kan inte vara en framsynt politik. Därför borde utbyggnaden av vindkraften snarast stoppas. Alla de miljarder kronor i subventioner som en fortsatt utbyggnad av vindkraften skulle kosta kunde i stället satsas på t.ex. infrastrukturen vägar och järnvägar och på den sociala sektorn, vård, skola och omsorg.

  Detta skulle verkligen vara till nytta för svenska folket, men vilken nytta har vi av alla dessa vindkraftverk som förfular vår miljö?

 4. Den här artikeln, som också har figurerat som insändare i DN. är helt befängd och full av fel och överdrifter. Språkbruket påminner om det som är vanligt bland alla slags extremister och rättshaverister.
  Exempel: ”miljöförstörande monster”, ”30 % av Sveriges yta blir otjänlig för människor”, ”buller skadar djur och människor på … halva Sveriges yta”, ”spikraka vägar måste anläggas i landskapet”, ”luftrummet blir en dödsfälla”, ”en skövling och terror mot befolkningen som saknar motstycke”.
  Man tar sig för pannan!

  Motståndet mot vindkraft är mest ett uttryck för subjektivt tyckande. Mycket av det som påstås om vindkraft kan lätt sorteras in under överdrifter, vanföreställningar och felaktigheter.

  Det skulle se misstänkt ut om Sverige vore det enda landet som satsade pengar på en sådan (enligt motståndarnas vinklade beskrivningar) egendomlig, skadlig, undermålig och form av energiproduktion. Så är ju emellertid inte fallet i världen, varför alla invändningar faller ihop som ett korthus i blåsväder! Det satsas friskt på flödande energikällor i många länder.

  Vi får endast 1,3% av vår el från vind, men så har vi ju också så mycket el från vatten- och kärnkraft (dvs. när kärnkraftverken är igång, vilket ju inte är att räkna med!). Tillgängligheten för våra kärnkraftverk har de senaste åren legat på 50-60%. Tillgängligheten för våra vindkraftverk är däremot typiskt över 95%. Vi har en enorm outnyttjad kapacitet att bygga ut.

  Danmark har bara en tiondel av Sveriges yta, men producerar ändå 5 ggr så mycket energi som vi från vindkraft. De får 21,3% av sin elförbrukning från vindkraft och siktar på 50%.

  Tyskland har, med en yta mindre än Sveriges, 20 ggr mer vindkraft än vad vi har. Tyskland har nu det största antalet vindkraftsparker i världen.

  ”I USA finns 35 000 vindturbiner, och vindkraftsindustrin sysselsätter 85 000 personer. I USA finns de största vindkraftsparkerna i världen . . . Under de senaste 5 åren har USA blivit det land i världen som producerar mest el med vindkraft, speciellt i Texas har det rått en mycket kraftig högkonjunktur i vindkraftbranschen.” (Wikipedia)

  Alla dessa och andra vind-elproducerande länder i världen kan ju inte ha räknat helt fel, samtidigt som vindkraftsmotståndarna i Sverige har alla rätt.

  1. Hei!

   Et lite spørsmål fra Norge….

   Målet på sikt er å fase ut all fossil energi samt atomkraft globalt. Sol og vind er avhengig av balansekraft. Hva har du tenkt å bruke som back-up når vi ikke skal bruke kull, olje, naturgass eller atomkraft? Ikke alle land har like god tilgang på vannressurser som oss i Norden. I mange landområder er vann er mangelvare! Dermed kan man heller ikke benytte bølgekraft.

   Det er forunderlig at moderne samfunn, som krever stabile kraftleveranser, velger å satse på uforutsigbar kraftproduksjon! Hva om vi reduserer veksten. Begynner å spare energi i stedet. Men kraftselskapene tjener selvsagt ikke penger på det. Og det er jo det vindkraft handler om…!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.