Namninsamling – ett politiskt manifest

_______________
Nu pågår skövling av Sverige med 20 000 vindkraftverk av internationella vindkraftindustri för att Sverige skall bli en vindenergikoloni till EU.
Detta ger ytterst marginell klimatnytta.
Det förs en vindkraftpolitik som vårdslöst använder våra ekonomiska resurser och förstör natur och människors boendemiljö. En vindkraftpolitik som kör över boende, inte lyssnar på sina medborgare, tillåter skövling av vårt land, skänker bort våra resurser, skadar besöksnäringen, och förstör möjligheter för människor att bo och verka i glesbygd.
Valet är vår möjlighet att avsätta de som har satt kursen , hitta ny kapten och besättning, och lägga ny kurs.Vindkraft – politiskt – Manifest:

1. Stoppa bidragen till Vindkraftindustrin.

2. Inför 3 km skyddsavstånd till boende omgående, och retroaktivt för alla planerade vindkraftindustrier.

3. Inför legalt veto för fastighetsägare som möjliggör att neka vindkraftverk närmare än 3 km från fastighetsgräns.

4. Stoppa utpekandet av vindkraft som ett Riksintresse omedelbart.

5. Tvinga vindindustrin att stå för alla kostnader för anslutning och förstärkningar av ledningsnät.

6. Tvinga vindindustrin att betala skatt för att bekosta för vindindustrin nödvändig reglerkraft och svängmassa.

7. Lägg ner Energimyndigheten.

8. Skriv om Miljöbalken så att krav införs att MKB(miljökonsekvensbeskrivning) tas fram av Kommuner i samarbete, istället för dagens situation där MKB tas fram av den jäviga vindkraftindustrin.

9. Skriv om Miljöbalken skrivs så att krav införs att vindkraftexploatering tvingas följa Landskapskonventionen, Konventionen om biologisk mångfald, Århuskonventionen, Maskindirektivet, Skogsvårdslagen, Allemansrätten, och strandskydd.

10. Politiker och Partier har moraliskt ansvar att redovisa sina ståndpunkter och bevekelsegrunder för den politik och skövling av Sverige med vindkraftindustri som pågår, så att vi medborgare kan fatta ett rationellt val av politiker till Europaparlamentet, Sveriges riksdag och Kommuner.

Skriv gärna på manifestet här:

http://namninsamling.se/index.php?Namn=Namn&sida=2&nid=8637&fnvisa=namn

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.