Vindkraft och skogens roll i utveckling mot ett hållbart samhälle.

  
Skogsstyrelsens regionchef Norr, Staffan Norin, har i en insändare i TÅ 2014-02-07 kommenterat vårt öppna brev till Skogsstyrelsen med anledning av det storskaliga vindbrukets påverkan på skogens sociala värden samt skogsbruket som sådant. I Skogsstyrelsens meddelande, 9-2013, Skogens sociala värden – en kunskapssammanställning redovisas vilka värden det handlar om.

Dessa värden rör skogens betydelse för:

  • hälsa, välbefinnande och en god livsmiljö,

  • fritidsupplevelser, friluftsliv och turism,

  • upplevelsevärden och sociala naturkvaliteter,

  • estetiska värden,

  • pedagogik och kunskap om skog och miljö,

  • lek, samvaro och sociala relationer,

  • intellektuell och andlig inspiration,

  • identitet och kulturarv.

Vi har konstaterat att kunskaper om vindbrukets påverkan på alla dessa olika värden i stort sett är okända. Detta beror på att erfarenhet av storskaliga vindkraftanläggningar saknas nästan helt. Vi anser därför att det finns uppenbara risker för att skogsbruket drabbas av ännu en besvärande konflikt. Den emellan de sociala värdena och ett massivt vindbruk. De arealer som kommer att beröras är många gånger större än vad Energimyndigheten anger som riksintresse för vindbruk. Buller, skuggor, iskast och högintensivt ljus ger effekter på stora avstånd. Områden som påverkas av vindbruk är därför avsevärt mycket större än de 1,5% som Energimyndigheten anger.

Vi kan inte se att det ligger inom Energimyndighetens ansvarsområde att utreda vilken påverkan vindbruk har på skogens sociala och andra värden. Den skall på olika sätt främja utveckling av så kallad hållbar energi. Vi anser att det nu är mycket angeläget att man inom skogsbruket på ett seriöst sätt gör en noggrann uppföljning av vindbrukets påverkan på alla de sociala värden som ni redovisar i ert meddelande samt för skogsbruket som sådant.

Vi hoppas att Skogsstyrelsen tar denna viktiga fråga under övervägande och initierar en uppföljning byggd på en sammanställning av dagens kunskapsläge samt egna undersökningar av resultaten från ett antal vindkraftinstallationer i Norrland som varit i drift några år. Dessa undersökningar måste kombineras med sociologiska undersökningar om hur människor upplever hur deras livsmiljö påverkats.

Skogsstyrelsen förslag att skapa så kallade kreotoper i vindkraftområden tycker vi liknar plåster på sår. Miljön i vindkraftområden är redan en onaturlig företeelse.

Åke Wikström

Nipakademin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.