”Detta är Ådalen, sannerligen det fagraste land..” (Pelle Molin)

Det Ångermanländska landskapet och övre Ådalen är unikt!

Det är format under postglacial tid av landhöjningen och havets påverkan och innehållande värden som än idag kräver varsamhet, försiktighet, respekt, skydd och bevarande.

Området i Ådalen med de tre älvarna och dalgångarna, som var för sig har sina egna typiska karaktärer utgör tillsammans med den storslagna och unika naturen, tystnaden och känslan av orördheten områdets största skyddsvärde och är Sollefteås bästa attraktion och främsta varumärke.

Klicka på kartan för större bild
Klicka på kartan för större bild
Montagebild Omsjö (Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt)
Montagebild Omsjö (Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt)
Montagebild Grundtjärn (Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt)
Montagebild Grundtjärn (Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt)

Denna unika naturattraktion i övre Ådalen är på väg att försvinna. Näsåker och Ådalen med de tre älvarna Faxälven, Fjällsjöälven och Ångermanälven och dess dalgångar kan komma att bli ett centrum för en gigantisk vindkraftsexploatering i Sollefteå kommun.

Idag planeras följande vindkraftsetableringar i Näsåkersområdet:  Ranasjön 40 vkv, Salsjön 24 vkv, Flakaberget 6 vkv,  Fängsjö/Storsjöhöjden 153 vkv,  Vaberget ca 29 vkv och ännu fler vkv-etableringar är på gång i närområdet samt i gränsområdena till intilliggande kommuner

Landskapsbilden och horisonten i Ådalen samt i hela kommunen kommer att omskapas!

Höjden på vindkraftverken blir 200-210 meter höga. De flesta vindkraftverken på kartan (förutom Vaberget) kommer att visualiseras i Näsåker med omnejd.

Fritids- och turistområden, djurlivet och jakten kommer att påverkas starkt. Kraftlednings- och vägdragningar samt skogsmark som avverkas påverkar den känsliga naturen  mellan och i dalgångarna.

Blinkande ljus och buller från vindkraftverken, speciellt vintertid.

Tystnaden och känslan av orördhet försvinner.  Landskapsbilden förändras helt.

Detta är vad som väntar om vindkraftverken realiseras om vi inte alla reagerar och protesterar!

Sollefteå kommun brister i sin kommunikation med kommuninvånarna. Det finns inte en aktuell kommunal översiktsplan, det är en bristande information på kommunens hemsida och fram för allt finns det ingen direkt kommunikation med berörda kommuninvånare. På kartan ovan är flera vindkraftsområden utsatta. Bland dem ingår bara området Fängsjö/Storsjöhöjden bland de tiotal områden som kommunen anser ”lämpliga för vindkraft” i 2008 års vindplan. Idag bryter Sollefteå kommun detta genom att tillåta vindkraft på många flera områden, i s.k. ”utredningsområden”! Kommunordförande Elisabet Lassen bryter därmed sitt eget löfte att inte flera vindkraftsområden än de ”tio lämpliga” ska byggas:  ”That´s it!” http://t.sr.se/N6HRin

– Vi kräver att kommunen avbryter all vindkraftsplanering tills den nya Översiktsplanen är klar.

– Vi kräver att kommunen för en dialog med invånarna om och var vindkraftverken ska planeras och placeras. Så är det inte idag.

/  Monica B.

– Länsstyrelsen Västernorrlands REGIONALA LANDSKAPSANALYS  med fördjupning gällande landskapets tålighet för vindkraft.

11 svar på ””Detta är Ådalen, sannerligen det fagraste land..” (Pelle Molin)”

 1. Vindsnurrorna har en livslängd på 25-30 år sen kan dom monteras ner inget radioaktivt
  eller för evigt överdämmt. Ersätt alla små vattenkraftverk med en snurra och få ett levande vattenflöde i små åarna. Vindkraften är ett bra tillskott till elförsörjningen på vintern då är det som blåsigart i dom vinlagren.

  Kalle

  1. K Jonsson,

   INGEN elförsörjning kommer oss till godo från vindkraftsexploateringen i Norrland! All el ska transporteras till Tyskland och Europa. De som tjänar på exploateringen är vindbolagen som via statliga generösa subventioner (av skattemedel) tjänar pengar på vår natur. Vi som bor här är förlorarna. En gigantisk naturförstörelse som drabbar både människor och djur på många sätt.

   1. Exakt K. Johnsson, någon som tror att det stannar med dom snurror som fått tillsånd eller är under utredning? Skräckscenariot är ju att vindparkerna byggs ut allt eftersom, ledningarna är ju redan byggda. Inte många meter har dom kopplat in sig i nätet, och vår natur exploateras mer och mer, utan någon som helst vinst för oss som bor här.
    Vidare, vad är det vi lämnar över till våra barn?? Turistnäringen som blir en allt större del av Norrlands ekonomi med mycket småföretagande, drar inte heller någon nytta av byggandet av vindparkerna. Var vid Ögonfägnaden igår och tittade, såg ingen lokalt anknuten bil till detta område. Alla som bygger kontor, garage och kontorsbyggnader var från Bollnäs och en massa andra ställen. Sen kommer snurrbyggarna, och vart de kommer från börjar man ju förstå; lågavlönade arbetskrafsinvandrade byggbolag som jobbar under byggbeställarna.. Riskkapitalisterna finner sina vägar att plundra allt från välfärden till vår natur med promilleförtjänster för oss. 0,02 % i skatt för utländska storbolag som gräver upp våra metaller och vi får stå för saneringarna. Annie Lööf tycker det är en rimlig nivå, ca 1 miljon /år, förr var det 50 %, och inte har Sverige haft problem att hitta köpare till vår malm ändå.

 2. Jag förstår inte varför vi ska bygga vindkraft på övre halvan av Sverige när behovet finns i söder? Norra Sverige är redan självförsörjande på elkraft. Asfaltera Skåne och bygg vindkraft där den behövs. Dessutom blir överföringsförlusterna lägre om energin produceras så nära konsumenten som möjligt.

 3. Det räknas med en tekniker per 8 verk efter två års drift, Dom kommer att vara från trakten och vägarna ska plogas och underhållas så lite arbete kommer det att generera.
  30-50 unga tekniker med familjer kan kanske rädda skolan och samhället.
  Att ständigt klaga på allt skapar inte många jobb.. eller

  1. Tyvärr, så ska du inte tro på kommunens löften. I Solberg (AC) är det en person från Y-län som sköter vindkraftsområdet i Solberg…

   1. Idag är det nog ytterst få som arbetar i vattenkraftsindustrin. Skillnaden mellan vatten- och vindkraften är att en stor del av vattenkraften kommer invånarna i Norrland och Sverige till godo. Men ALL vindkraft i Norrland ska exporteras till Europa, främst Tyskland! Vindkraft till Europa på bekostnad av Norrlands vackra vildmarksnatur, är det rimligt, tycker Du?

 4. Fruktansvärt!

  Först skadar man bygden riktigt ordentligt med all denna vattenkraftsutbyggnad….det är väl bara Röån (del av) som är orört resten är skändat….och sedan ganska dumt att anlägga vindkraftverk där det redan produceras el så det räcker och blir över.

  MEN eftersom dessa anläggningar inte byggs närmare konsumenterna så måste det bero på något . . eller hur?

 5. Och remarkabelt nog…de utpekade antalet vindkraftverk är rörande elleveranser ungefär halva Barsebäck….som ligger i träda…..visst är det härligt med dessa politiker som ”styr och ställer”

 6. K Jonsson. Berätta varför en vindbaggbölare skulle skrota ner dessa tusentals ton betongfundament och metallskrot frivilligt ur miljön. Hellre sticker han väl som alla andra miljöförstörande industrier i Ådalen gjort genom tiderna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.