E.ON planerar för kraftledningsgator för vindkraftsindustrin Fängsjö/Storsjöhöjden.

001

E.ON Elnät avser att ansluta vindkraftsindustrin Fängsjö/Storsjöhöjden till en befintlig station i Betåsen. Ett utredningsområde har studerats och inom detta har ett antal alternativa och kombinerbara stråk identifierats.

Mer information finns att läsa på Eons hemsida: http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Sakrare-elnat/Regionnat/Ny-kraftledning-till-vindkraftparkerna-Fangsjon-och-Storsjohojden/

Kraftledningsgatorna kommer att bli ca 30-40 meter breda. Skog avverkas. Flera privata skogsägare är berörda, men de har hitintills inte fått någon som helst information om E.ON:s kraftledningsplaner.

E.ON Elnät tillämpar Ledningsrätten, vilket krasst innebär en expropriering dvs en tvångsinlösen av skogsmark. Ersättningen till skogsägarna är mycket, mycket liten, trots en stor naturförstörelse och virkesförlust. (Roger Johansson LRF  informerar om bl.a ersättningsnivåer i filmen del 2 här ) Detta är ännu en allvarlig och kränkande konsekvens av den vindkraftsexploatering som är på gång i Sollefteå kommun och vår landsända.

Ev. yttranden ska vara inskickade senast den 31 januari 2014. Ingen adress finns angiven i TÅ:s annons, men här är adressen:

Mattias Montelin, ÅF Industry
Box 5014
250 05 Helsingborg
Tel 010-505 50 32
Mail: mattias.montelin@afconsult.com

 

Uppdatering. Mattias Montelin har i ett par mail till admin. svarat på frågor. Han har också läst ovanstående inlägg. Jag har fått lov att delge Mattias svar här. Tack Mattias! Jag citerar det som är relevanta synpunkter på ovanstående inlägg:

”Det går alldeles utmärkt att lämna sina synpunkter här via mail eller telefon.
På den hemsideadress som anges i annonsen ligger även våra postadresser.
Jag har läst informationen på din hemsida och den stämmer till stor del men det är synnerligen ovanligt med expropriation nuförtiden. Däremot har ersättningsnivåerna till markägare som berörs av nya ledningsgator stöd i expropriationslagen. Sedan den 1 augusti 2010 har villkoren förbättrats något för markägare.
E.ON Elnät strävar istället efter frivilliga överenskommelser med berörda markägare i form av servitut. Dessa kan sedan omvandlas till ledningsrätter för att underlätta framtida fastighetsändringar med mera.
E.ON Elnät har anslutningsplikt för vindkraftanläggningarna och har frivilligt valt att genomföra dessa breda samråd med allmänheten tidigt i processen. Den planerade anslutningsledningen klassas, till skillnad från vindkraftanläggningarna, inte från början som ”Betydande Miljöpåverkan”. Det är först efter länsstyrelsens BMP-beslut som vi vet vilken samrådsnivå som kommer att  krävas. Vi föregår således beslutet och genomför dessa breda samråd direkt. När vi beslutat om vilket stråk som är mest lämpligt och föreslår en eller flera sträckningar så kommer varje enskild berörd markägare få utförlig information och ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på ledningssträckningen.”

”Expropriation kan det endast bli tal om när tvångsinlösen sker enligt Expropriationslagen. Enligt Ledningsrättslagen hålls en förrättning som innebär rättigheter och skyldigheter för både markägaren och ledningsägaren. Det skall inte jämföras med expropriation. En frivillig överenskommelse minskar processtiden och jag ser inte varför detta skulle vara negativt på något sätt. Vi får inte neka någon anslutning och därför vill vi ju göra detta så genomtänkt som möjligt där olika intressen måste värderas och beaktas. Vid så här omfattande anslutningar är det i princip ofrånkomligt att inte någons eller något intresse påverkas. Majoriteten kommer inte beröras av ledningen. Däremot har flera föreningar och samebyar fått information som en del av det frivilliga breda samrådet. Kompletterande information
kommer att gå ut till berörda skogsägare senare i processen.

Vi för inte vindkraftbolagens talan utan försöker endast uppfylla vår anslutningsplikt på bästa möjliga vis. Inkomna synpunkter kommer även att redovisas i en samrådsredogörelse som sedermera blir offentlig handling. 

Mvh

Mattias Montelin
Energi & Elkraft
ÅF, Industry AB

 

1560595_10152080354339130_574827304_n
Tecknare Robert Flygare

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.