Öppet brev till Skogstyrelsen

sp286c43_jpg_1086276a

Vindkraftens konsekvenser för Sveriges skogslandskap.

Brev till Skogsstyrelsen dec 2013 (sparad automatiskt)-2 (Pdf)

”Ramsele 2014-01-03

Öppet brev till
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
551 83 Jönköping

Vindkraftens konsekvenser för Sveriges skogslandskap.

Nipakademin är en ideell kunskapsinriktad förening för utveckling av verksamheter
baserade på naturens resurser. Nipakademin har sitt säte i Ramsele Västernorrlands län. Styrelsen i vår förening har under en tid följt utvecklingen rörande storskaliga vindkraftanläggningar i skogslandskapet. Vi oroas nu över konsekvenserna av de massiva investeringar som är på gång. En ny typ av skogsbruk, vindbruk, introduceras i Sverige utan kunskap och längre tids erfarenhet av denna typ av bruksform. Detta gäller i synnerhet det som nu sker i de norrländska skogarna. Enligt preliminära prognoser kan så mycket som 2000 vindkraftverk komma att uppföras i vårt län, Västernorrlands län, och i vår kommun, Sollefteå, långt mer än 500 vindkraftverk samt totalt 8000
vindkraftverk i Norrland. Stora arealer och ett stort antal byar och samhällen kommer att påverkas av denna enorma utbyggnad vars areella påverkan kan överträffa den som
vattenkraften en gång orsakade.

Andelen av det nationella målet för den sammanlagda produktionen av el från landbaserad vindkraft på 20 TWh kan bli så hög som 80% för de planerade
investeringarna i Norrland. Denna exploatering av naturen kommer enligt vår mening att få stor negativ återverkan på såväl skogsbruket som levnadsmiljön för människor och djur. Detta kommer också att medföra en starkt negativ påverkan för skogens sociala värden. Ett värde som på senare tid lyfts fram som en mycket viktig del av skogsbruket.

Stora skogsarealer kommer att tas ur produktion beroende på ytbehov för nya vägar, för verk och servicebyggnader, för luftledningar för el inkl ett utbyggt stamlinjenät. Detta innebär därutöver att långt mer än tusen mil av hyggeskanter öppnas med risk för ökad mängd stormskador. Utöver detta finns indikationer att omgivande skog skadas av iskast upp till 300-500 m från varje vindkraftverk samt att det har observerats stambrott inom 1,5 km. Anledning till det senare är i dagsläget okänt. Berörd areal i Norrland kan uppgå till uppemot 0,5 miljon hektar.

Kunskaper från forskning rörande spridning av buller beaktas ej. Inverkan av inversion,
topografi, vindskugga samt isbeläggning på rotorer påverkar i hög grad
bullerspridningen. Dessa faktorer beaktas ej vid bedömning av de bullernivåer som
kommer att uppstå. Detta kommer att medföra att mycket höga bullernivåer tidvis drabbar stora arealer. Speciellt mycket problem med buller förekommer under den kalla delen av året. Höga bullernivåer kommer att negativt påverka både människor och djur. En fråga i detta sammanhang är också vilket skydd man skall ge olika skyddade objekt såsom Natura 2000 – områden samt nyckelbiotoper. Skall de också skyddas mot störande buller och rörliga skuggor?

Iskast, rotorskador och bränder är en uppenbar risk i områden vid vindkraftverk. Både
skogsbruk, jakt, naturturism samt friluftsliv i allmänhet kommer att begränsas på grund
av dessa uppenbara risker. Allt flera anläggningsägare informerar idag om risken för
iskast. Konsekvensen är en starkt begränsad tillgänglighet under stora delar av året.

Den massiva utbyggnaden medför en rad konflikter mellan markägare som erhåller stora arrendeintäkter, markägare som får sin mark exproprierad för nya kraftledningar och övriga medborgare som får en negativ påverkan på sin livsmiljö. De miljöer som drabbas av dessa konflikter är ofta byar och mindre samhällen vilket gör det än mera dramatiskt.

Vi ser vindbruk som ett nytt sätt att bruka våra skogar. Vi ber därför Skogsstyrelsen
analysera konsekvenserna av den massiva utbyggnad av vindkraft som nu planeras i
Norrland. Konsekvenser för produktion av skogsråvara, påverkan på skyddade områden samt inverkan på skogens sociala värden bör enligt vår mening belysas. Detta bör ske genom att sammanställa erfarenheter från anläggningar i drift. Vi vill i detta sammanhang referera till Arne Hellsten, f.d. kommunalråd i Malå med erfarenhet av stora vindkraftanläggningar. Han rekommenderar att man inför ett moratorium intill man utvärderat de projekt som nu är i drift.”

Hälsningar
Åke Wikström
Ordförande i Nipakademin
Adress: Solleftåvägen 66, 880 40 Ramsele
Tel 070-6944925, e-mail 062310417@telia.com

 

UppdateringSkogsstyrelsens svar TÅ den 7/2 2014 : http://allehanda.se/opinion/ordetfrittochdebatt/1.6812043-skogen-har-en-viktig-roll-i-utvecklingen-mot-ett-hallbart-samhalle

Ett svar på ”Öppet brev till Skogstyrelsen”

  1. Bra skrivet. Beklämmande är att väldigt många tror att vindkraft är bra för klimatet på sikt. Faktum är att vindkraften bidrager faktiskt inte till detta här i Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.