Vindkraftens påverkan på miljön

Kopia av Trattberget

Vid Nipakademins informationsmöte i Näsåker den 23 november presenterades en sammanställning av kunskapsläget när det gäller den storskaliga vindkraftens påverkan på miljö och samhälle, se bilagor. Sammanställningen grundar sig på en genomgång av forskningsrapporter av olika slag. Vi konstaterar att det saknas kunskaper och erfarenheter från de flesta områden. Det pågår forskning inom en rad områden men resultaten lär komma när merparten av de stora installationerna är på plats. Detta  kan medföra oöverskådliga skador på miljö och för lokalsamhällen.

Arne Hellsten f.d. kommunalråd från Malå, som deltog i mötet, rekommenderar ett moratorium för att utvärdera vad som nu är byggt. Han har erfarenhet av vindkraftens påverkan så han borde veta vad han talar om. Vilka politiker i våra områden har en dylik insikt? De dominerande störkällorna i norrländsk natur är troligen buller och iskast. Den senare kan bemästras med besöksförbud men buller kan man inte slippa undan.

Vi ifrågasätter i detta sammanhang Naturvårdsverkets roll. Kunskaper om bullerspridning finns belagda i en mängd forskningsrapporter men dessa omsätts inte i regelverk. Detta är ytterst beklagligt och man kan fråga sig vilken roll Naturvårdsverket skall fylla. Tjäna exploatörerna eller skydda människor och natur från skadlig påverkan? Exploatörerna är också skyldiga enligt Miljöbalkens hänsynsparagraf att tillämpa kunskaper för att skydda människors hälsa samt miljön mot skada eller olägenhet.

Åke Wikström
Ordf Nipakademin

Vindkraftens påverkan på miljö och samhälle rev 2  (Pdf)

Referenslista (Pdf)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.