Referat från Havsnäs –bybornas upplevelser av vindkraft

Undertecknad har följt upp vad som hänt efter idrifttagningen 2010 av vindkraftverken i Havsnäs. Jag har haft kontakt med följande personer:

– Tord Mikaelsson Sörvik

– Birgitta Cromberger Sörvik

– Ove Järnström Sörvik

– Ingvar Sundqvist Västvik

De bor alla nordost om vindkraftparken i Havsnäs.

Bakgrund

Vindkraftverken, 48 st, ägs av Havsnäs Vindkraft AB. 25 procent av Havsnäs ägs av Nordisk Vindkraft och resten av HgCapital som är ett engelskt riskkapitalbolag. Nordisk Vindkraft är ett dotterbolag till Renewable Energy Systems. Detta företag bygger vindkraft över hela världen. I Sverige har Nordisk Vindkraft 148 vindkraftverk i drift på 7 platser vara 48 i Havsnäs. Flera återfinns i Malå. Under uppförande är ca 280 på 15 olika platser varav Sidensjö är en med 48 verk. Detta projekt har i sin helhet sålts till Munchens stad.

Vindkraftverken i Havsnäs har byggts på mark som ägs av SCA och 34 andra markägare. De erhåller arrendeintäkter och vissa byar delar på en bygdepeng.

Erfarenheter

Efter idrifttagningen upplevde de kontaktade personerna olägenheter i form av buller. Trots att man i vissa fall inte ser verken samt bor på flera kilometers avstånd så störs man av buller. Det är mycket besvärande och ändrar karaktär beroende på om det är regn eller dimma. Man har fört dagböcker över bullerstörningarna och dessa har sedan utvärderats av företaget. Resultatet av denna insats är fortfarande noll och ingenting.

Läs vad Länsstyrelsen skriver i bilagan. Det är typiskt när det gäller klagomål. Man hänvisar till teoretiska beräkningar och konstaterar att företaget uppfyller åtagandena. När man nu vet att dessa beräkningar inte har med verkligheten att göra så blir man betryckt. Hur skall verkligheten få komma till tals?

Andra erfarenheter gäller iskast. Man upptäckte efter idrifttagningen stora hål i snötäcket. Orsaken visade sig vara isklumpar som slungats iväg från rotorerna. Detta har lett till att skoterleden blev förstörd och måste läggas om. Varningsskyltar finns nu på alla tillfartsvägar.

Upplevelsen av jakt har också blivit försämrad på grund av bullret.

Sammantaget känner man sig lurad. Man skulle ju inte höra vindkraftverken vid de låga bullernivåer man deklarerat i miljökonsekvensbeskrivningen. Till det kommer andra störningar i landskapsbilden samt försämringar för jakt.

Åke Wikström

Bilaga brev från Länsstyrelsen:

002

5 svar på ”Referat från Havsnäs –bybornas upplevelser av vindkraft”

 1. Är det inte märkligt att för en sån skitsak som vindkraftverk sätts hela Sveriges rättssystem ur funktion. Regeringen har befallt att inget får hindra utbyggnaden av vkv.
  Myndigheter och även domstolar lyder precis så som de gjorde under Adolfs tid. Det är lag på att alla maskiner vindkraftverk först måste CE-märkas innan de får startas. Gå och kolla att inget vkv som snurrar är CE-märkt. Det skall sitta på utsidan väl synligt.
  Fråga sen kommunen och alla som har tillåtit eländet varför de vill öka landets utsläpp av CO-2. Regeringens beslut om utbyggnaden anger klart och tydligt att vkv skall byggas för att minska utsläppen. Men ingen besvärade sig med att göra den enkla uträkningen av hur mycket själva bygget av vkv alstrade CO-2, tornet, betongplattan, vägar, kabelgator, nedhuggen skog o.s.v. Inget vkv i Sverige kan någonsin gottgöra byggets utsläpp genom att ersätta svensk kolel som ju inte finns.
  Hela frågan om vkv i Sverige är det största bedrägeriet någonsin mot folk och natur.
  Att tvinga folk att betala för något som inte behövs i vårt stora överskott och som bara skadar dem och deras natur, det är bedrägeri. Det är fascistfasoner.
  Hur länge tänker folk tåla det? Måste vi vänta på nästa val? Det finns bara ett riksdagsparti som klart har deklarerat att avskaffa alla skattebidrag till vkv och därmed sätta stopp för vindvansinnet. Det måste vi komma ihåg i valet.

 2. Visst är Sverige fantastiskt! Tillsynsmyndigheten låter den som ev. bryter mot villkoren i tillståndsbeslutet själv utreda om brott mot villkoren har skett… Det är ungefär lika begåvat som om en misstänkt rattfyllerist själv ska utreda om han var rattfull eller inte!!! Måste man vara både dum och allmänt inkompetent för att jobba på länsstyrelsen??? Rättsvidrig är länsstyrelsens handläggning i ärendet och borde ha föranlett minst en anmälan om tjänstefel…

 3. Rättsväsendet får inte påverkas utan skall till punkt och pricka följa den skrivna lagen. Om inte måste liknande lagar inom EU också kunna åberopas.

 4. Rättsväsendet får inte påverkas utan skall till punkt och pricka följa den skrivna lagen. Om inte måste liknande lagar inom EU också kunna åberopas.
  Problemet är att alla partiers poletik inom förnybar energi är tämligen lika. Stefan Löven talade om kärnkraftens förträfflighet vid sitt tillträdande men där övriga ville satsa på fördyrbar energi. Förmodligen kan partiet överge Mauds påhitt och acceptera en stadig, billig, naturvänlig och tyst lösning med nästa generations kärnkraft. Med knapp övervikt kunde nuvarande regering ge tillåtelse att ersätta gamla gen lll reaktorer med nya gen lV.

 5. Det kan vara en bra idé att redan nu dokumentera skog och mark, ljud/bullernivåer, ph-värden, djurliv, husprisnivåer, arbetssituationer, hälsotillstånd etc etc noggrant för att sedan ha mycket kött på benen då rättsprocesserna sätter igång när man insett hur satans satanistiskt snurrigt allt blev. Det här kan var och en göra på eget initiativ redan nu. Ju fler som bevakar eländet desto bättre. Med mätutrustningar, kameror och pennor kan man fäkta emot. Man kan även vara på plats och se till så att tex arbetssituationen för de stackars köpta arbetarnas arbetssituation är extremt korrekt. Om inte; göra diverse anmälningar till så många byråkratinstanser som möjligt, allt för att förhala och i förlängningen kanske tillochmed sätta stop för förstörandet av bygden. Man kan alltså bli ett mycket jobbigt korrekt plåster under hela bygget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.