Västra initiativet – ett lokalt parti i Sollefteå kn

Det lokala partiet ”Västra initiativet” (VISKB) är det enda parti i Sollefteå kommun som är helt emot en storskalig vindkraftsexploatering. Det är det enda parti som reserverat sig i fullmäktige av alla beslut om vindkraftsetableringar i kommunen.

Följande beskrivning av partiet är från deras gruppsida i Facebook:

1377183_590269017703372_1177326446_a

Välkommen till ditt lokala parti i Sollefteå kommun – Västra initiativet!

Vision: Vi kommer att arbeta för att samtliga förslag från politiker och nämnder ska genomlysas med ett helhetsperspektiv för hela kommunens bästa.
Det vi förenas av är en gemensam syn och ett gemensamt ansvar för vår livsmiljö, vår kommuns bästa. Vi tror att en liten kommun som Sollefteå mår bra av att se till kommuninvånarnas bästa snarare än att agera efter en strikt blockpolitisk agenda.

Vår vision är att skapa en kommun där kommuninvånarna trivs, mår bra och samarbetar för hela kommunens bästa.

Beskrivning
Västrainitiativet är alternativet för dig som vill mer än det vanliga.
Vi ställer bara upp i kommunvalet för Sollefteå kommun. Valet 2010
tog vi 4 mandat och finns nu representerade i kommunfullmäktige.

Hemsida:  http://vastrainitiativet.se/

Sollefteå kommun sa ja till Salsjö vindkraftsprojekt

dfhgeaig
Vindverk Salsjön från Flintabaren. Montagebild

Vindkraftsexploateringen i Sollefteå kommun fortsätter i rasande fart!

Idag klubbades Salsjö vindkraftsprojekt med 24 vindkraftverk igenom i kommunfullmäktige i Sollefteå. Bara lokalpartiet ”Västra initiativet” reserverade sig. Det är en oroande utveckling för Näsåkersbygden. Om alla projekt går igenom så kommer hela byn att omringas av bullrande, vinande och blinkande vindsnurror! Det är sammanlagt 217 verk i nuläget som är aktuella att sättas upp runt Näsåker!! (Ranasjön 33 verk, Salsjön 24 verk, Flakaberget 7 verk och Fängsjö/Storsjöhöjden 152 verk) En stor del av dem kommer att visualiseras i Näsåker.

På ett internt vindkraftsmöte i Näsåker med Länsstyrelsen i november 2012 påstod/lovade Sollefteås kommunordförande Elisabet Lassen att de tio vindkraftsområden, som planerades i 2008 års vindbruksplan var ”that´s it” när det framkom att ytterligare 54 (!) nya vindkraftsområden planerades i kommunen.

Lassens kommentar ”that´s it”  i SR P4 Vnrl: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5352442

Bland dessa 54 sk ”utredningsområden” ingår bla Salsjön och Ranasjön.. . Lassens löfte ”thats it” räckte inte länge!!

Läs mera här: http://snurrigt.vildavastra.se/?p=1713 och här: http://snurrigt.vildavastra.se/?p=1553

Näsåker ser ut att bli ett centrum för vindkraftsexploateringen i kommunen, även om hela kommunen kommer att få sin beskärda del av vindsnurror om vindplanerare Ullstein och ledande partipolitiker får som de vill.

 

Näste kommunordförande i Sollefteå kommun? :)

Arne HellstenFd kommunalrådet i Malå, Arne Hellsten, medverkade i gårdagens vindkraftsmöte i Näsåker. Arne Hellsten är en av de få politiker som nu öppet ångrar och kritiserar sitt och sin egen kommuns val att satsa på vindkraft i sin kommun. Arne Hellsten gjorde ett starkt intryck med sina anföranden och fick många applåder och nickande bifall.

En kommentar från en av åhörarna fick extra starka applåder: – ”Kan Du inte bli Sollefteå kommuns kommunordförande?

Vi har tidigare citerat en artikel från tidningen SKOGEN där Arne Hellsten uttalat sig om vindkraften. Här: http://snurrigt.vildavastra.se/?p=2355

Uppdatering:  Vindkraftsmötet om ”Påverkar vindkraften vår livsmiljö” gav många nya insikter och kunskap. Vi fick nya kunskaper om bl.a vindkraftsbuller med berättelser från verkligheten. Vindkraftsbuller av olika slag är en allvarlig konsekvens av vindverk som orsakar stora mänskliga och miljömässiga problem.  I Norrland är iskastning ett annat allvarligt problem som gör att i vindkraftsområden varnas besökare att inte vistas för nära vindkraftverk. Inom 300 m från verk får ingen vara. Vindbolagen påstår att avisningssystem finns, men arbetsmiljöverket säger att det inte gör det.

Vi hörde igår på vindkraftsmötet i Näsåker att is kan kastas så långt som 1-1,5 km från vindverken. Vad återstår för arealer då att säkert vistas i? Vad händer med vår allemansrätt?

Det kommer en utförligare redogörelse av mötet och föreläsningarna inom kort. Vi hoppas även att snart kunna lägga ut de filmatiserade föreläsningarna på denna hemsida.

Skellefteåkraft informerar om iskastning

I Skellefteå området varnas nu besökare att inte vistas för nära vindkraftverk pga iskastning. Inom 300 m från vindverken rekommenderas ingen att vara. Skellefteå kraft påstår att avisningssystem finns, men arbetsmiljöverket säger att det inte gör det.

Om säkerhetsavståndet är 3-400 meter från vindverken och verken står med ca 500  meters mellanrum, vad återstår då för arealer att säkert vistas i? Vad har hänt med vår allemansrätt?

jokkmokksliden

Från Skellefteåkrafts hemsida:

”Till dig som vistas nära vår vindkraftpark.

Vindkraftparker är generellt en säker omgivning att vistas i. 

Men vi vill att du uppmärksammar att det kan förekomma iskast och snöras från rotorblad eller torn inom en radie av 300 meter. Störst risk är det vid kyla tillsammans med fuktig luft eller nederbörd. Vi genomför åtgärder för att minska riskerna. 

Vi har: 

 • Ett avisningssystem på rotorbladen som förhindrar att isen byggs upp och det minskar risken för iskast.
 • Placerat ut varningsskyltar i området med texten Risk för snöras och istappar.
 • Ett automatiskt system som stänger av vindkraftverken vid obalans, vibrationer eller annan driftstörning som exempelvis isbildning.
 • Kontinuerligt kontroll och service av vindkraftverken.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Kundservice, telefon 0910-77 25 00 eller besöka sidan      ”Att vistas runt ett vindkraftverk” ”

Är de olika ersättningarna mutor för vindkraft?!

Debattartikel i dagens TÅ:

Varför är värdet på uthyrning av mark till snurrorna så mycket mer värt mot ett servitut på mark till kraftnäten? Är det så att vindkraftsbyggandet har någon form av gräddfil där ingen lagstiftning behövs?

Jag har i tidigare insändare på Ordet fritt ifrågasatt den onödiga miljöförstöring vi utsätts för i Norrland (Sollefteå kommun i synnerhet) på grund av den kraftiga vindkraftsutbyggnaden.

Inte en enda gång har jag nämnt de ekonomiska ersättningarna eller uteblivna sådana.

Anledningen till detta är;

1. Att inga pengar i världen kan ersätta förstöringen av vår vackra miljö.

2. Jag ville inte ytterligare öka ett redan spänt läge i byarna mellan de som är för etableringarna och de som är emot.

3. Jag är inte och ville därför inte framstå som avundsjuk på de som får ersättningar.

Om jag ändå schematiskt skall försöka förklara vad många undrar över när det gäller ekonomin. En markägare som hyr ut sin mark för vindkraftsbyggnad kan enligt hörsägen för cirka fem hektar mark få cirka 150 000 kronor per år.

Om vi då ser på en livslängd av cirka 20 år har han fått en hyresersättning på cirka 3 000 000 kronor för en mark som till stor utsträckning samtidigt genererar återväxt.

På en annan markägares mark måste man från vindparken dra en kraftledning (markägaren kan inte neka). Om det där går åt lika stor yta får han för den en minimal eller nästan ingen ersättning för servitutet på sin mark. Ingen nyproduktion kan ske.

En person som har en fastighet värd cirka 1 000 000 kronor och hamnar intill en vindkraftspark riskerar att förlora hela det kapitalet eftersom risken är stor att ingen vill köpa fastigheten om han vill flytta.

Varför är värdet på uthyrning av mark till snurrorna så mycket mer värt mot ett servitut på mark till kraftnäten? Är det så att vindkraftsbyggandet har någon form av gräddfil där ingen lagstiftning behövs?

Kan det vara någon form av muta för att få positiv inställning till att få bygga? Är det kanske så att det är de stora markägarna typ SCA som dikterar villkoren för att maximera sin vinst utan att behöva ta hänsyn till skattebetarna och elförbrukarna?

Varför tas inte hänsyn till fastighetsägares förluster i samband med bygglov för vindsnurror? Varför gynnar Sollefteå kommun vindkraftsetablörerna med frikostiga möjligheter att få bygga och går med på den lägsta bygdepengen av alla kommuner?

Är kommunen medveten om att landsbygden riskerar att avfolkas? Kan det vara en medveten strategi för att där slippa kostnader för skolgång, läkarstationer och äldreboenden med mera?

Min förhoppning är att någon kan ge en förklaring till dessa frågor. Jag hoppas också att man förklarar för de mindre skogsägare som får en eller några snurror på sin mark om de bieffekter de kan drabbas av i extra beskattning (typ Pomperipossa) och hur de så småningom kan belastas av återställningskostnader.

De stora markägarna har säkert system och experter som tar hand om de problemen.

Christer Lidén

Synpunkter på Stamåsens vindkraftspark

Vy över Stamåsen Foto: Bo-Yngve Nilsson

”Hej alla vindkrafts kunniga-skeptiker!

Jag är uppvuxen i Täxan (utanför Strömsund, Jämtlands län) och har en sommarstuga vid Faxälven mitt emot Stamåsens vindkraftspark. Det är ett vilseledande namn borde istället heta ”störande-vindkraftsmonument”, som vi alla subventionerar på elräkningen med sk elcertfikat. Förr gick det att läsa det på elräkningen men det går det inte längre. Om vindbolagen inte fick denna subvetion så skulle aldrig några vindkraftverk sättas upp. Sedan får de också behålla vinsten och lokalbefolkningen får stå ut med oljudet.

Nästa negativa sak är det SKANDALÖSA AVTALET. Jag har aldrig sett något liknade avtal, det är enligt mig falsk marknadsföring.

Hur kunde kommunalråden från Strömsund och Sollefteå kommuner ha rent samvete att ställa upp och inviga Stamåsens vindkraftsmonument?”

Läs hela inlägget här (Pdf-fil): Synpunkter ang Stamåsens vindkraftspark

Text och bild: Bo-Yngve Nilsson, Krokom

Forsca minskar projektet Fängsjö/Storsjöhöjden

Montagebild Omsjö
Montagebild Omsjö

Forscas hemsida kan man idag läsa: ”Efter kontakter med och synpunkter från berörda kommuner, föreningar och enskilda har Forsca AB beslutat att minska antalet verk och vindparkernas areal.”

Forsca ändrar nu sin ansökan att få bygga 180 vindverk till 152 vindverk á 210 meter höga.

I den fil som Forsca lägger ut på sin hemsida finns en karta över den nya omfattningen av vindkraftsindustrin. De borttagna arealerna ligger på den del som berör Ö-viks kommun, Fängsjö, Tallnäset och delar av Storsjöhöjden; alla i Sollefteå kn.

karta forsca 001

 

Läs mera om den nya vindkraftsomfattningen av Fängsjö/Storsjöhöjden. 131112_Justering_av_bolagets_yrkande

 

Översiktsplaner

Bifogad fil är ett samrådsunderlag inför arbetet med den nya översiktsplan som Strömsunds kommun håller på att utarbeta. På sidan 110-112 behandlas vindkraften i kommunen. Ett av deras förslag lyder:

”Då vindkraften redan fått ta i anspråk delar av kommunens areal, anvisad för vindkraft, bör inga ytterligare nya vindkraftsområden för storskalig vindkraftsproduktion anvisas, före en utvärdering av hur de byggda verken upplevs och vilka konsekvenser de medför genomförts”

Sollefteå kommun påbörjade också sitt arbete med en ny översiktsplan förra året, men enligt samstämmiga uppgifter har det arbetet gått i stå..

Kan Sollefteå kommun tänka sig att inta samma ståndpunkt ang. fortsatt vindkraftsetablering som Strömsunds kommun har gjort? Eller blir det samma ”hoppa bock” manövrar även i/efter kommande ÖP?

ÖP+samrådsförslag

Påverkar vindkraften vår livsmiljö?

Affisch_vindkraftmöte_nov_2013

Nipakademin inbjuder till ett informationsmöte vars syfte är att försöka belysa kunskapsläget när det gäller vindkraftens påverkan på den lokala miljön.

Informationsmötet hålles i Näsåker lördagen den 23 november kl 1300-1630 i Markusgården.

Nipakademin är en ideell organisation som bedriver kunskapsförmedling i syfte att utveckla nya verksamheter baserade på lokala förutsättningar och råvaror. Verksamheten startade 2006 och sedan dess genomfört ett tiotal seminarier och kurser.

Nipakademins styrelse har konstaterat att kunskapsläget om hur vindkraften påverkar den lokala miljön har stora brister. Seminariet kommer att belysa vad forskningen säger och peka ut områden där kunskaperna ännu är bristfälliga. Erfarenheter från orter med storskalig vindkraft kommer att redovisas.

Program

1. Introduktion, syfte och presentation av program.  Åke Wikström

2. Vad händer inom länet och Sollefteå kommun?  – Var finns vindkraft i drift, under uppförande och planerade?  Thomas Jensen Lst

3. Hur kan vindkraftinstallationer påverka miljön? Rapporter från verkligheten i olika delar av Sverige samt redovisning av inom vilka områden det saknas kunskaper.   Åke Wikström. Inbjudna från orter med vindkraft.

Följande områden kommer att behandlas

 • Buller
 • Risker
 • Ljus, reflexer och skuggor
 • Djurliv
 • Jakt
 • Turism
 • Friluftsliv
 • Skogsbruk
 • Fastighetsvärden
 • Inflyttning/utflyttning
 • Sysselsättning under drift

4. Vad är buller och hur påverkas människor? Gunnar Eriksson

5. Vad alstrar ljud och hur sprids det i landskapet? Per Fahlén  Åke Wikström

6. Kaffepaus

7. Hur kan lokalbefolkningen påverka processen från idé till färdig anläggning. Thomas Jensen Lst

8. Diskussion

9. Avslutning

I kaffepausen finns kaffe eller andra drycker att köpa för 30 kr

Nipakademin

Hemsida: http://nipakademin.bloggsida.se/

Bilagor:
Vindkraftens påverkan på miljö och samhälle rev 2
Referenslista

 

Påverkar vindkraften den lokala miljön?

http://allehanda.se/start/solleftea/opinion/1.6441766-paverkar-vindkraften-den-lokala-miljon– / TÅ 4 nov.

Rapporter från platser med vindkraft visar att den ger störningar av olika slag som påverkar både människor och natur.

Den massiva utbyggnad av vindkraft som nu är på gång i Sollefteå kommun och för övrigt i hela landet oroar allt fler människor. Rapporter från platser med vindkraft visar att den ger störningar av olika slag som påverkar både människor och natur. Det handlar bland annat om buller, risker för iskast, blinkande ljus och reflexer samt försämrade förhållanden för jakt och friluftsliv med mera. Bullerfrågan tycks vara den mest besvärande konsekvensen och där de redovisningar som lämnas i miljökonsekvensbeskrivningar sällan stämmer med vad som händer i verkligheten.

Nipakademin, en ideell organisation som verkar för ett uthålligt naturbruk, arbetar med att sprida kunskaper och erfarenheter. Nipakademin tar inte ställning för eller emot vindkraft. Nipakademins styrelse har emellertid diskuterat vindkraftens påverkan på den lokala miljön och beslutat att försöka belysa detta genom att redovisa:

* Vad vi vet från forskning om vindkraftrelaterade problem

* Vilka problemområden som inte stöds av forskning

* Rapporter från områden med vindkraft i drift

Nipakademin vill på detta sätt försöka ge en samlad bild av hur vindkraftanläggningar kan påverka den lokala miljön. Detta som ett tillägg till den information som projektörer och myndigheter står för. Härigenom ges allmänheten ett mera komplett underlag för ett ställningstagande.

Denna redovisning kommer att ske vid ett offentligt möte i Näsåker den 23 november.

Åke Wikström
Ordf. Nipakademin