Vittnesmål från industriella vindkraftsområden i Skåne

Jag har sedan jag började arbeta med problemen rörande vindkraften försökt få in verkligheten i beskrivningar av olika slag. Bifogat (nedanstående länk) finner du en sammanställning av erfarenheter från Skåne. De stämmer väl med de jag fått från norrländska installationer i Västerbotten och Ångermanland. Det tragiska är att kunskap finns om hur ljud sprids i naturen vid olika förhållanden men dessa används ej vid beslut om etableringar. Myndigheter struntar helt i att det förhåller sig så fastän de själva ofta initierat studier som påvisat vilka faktorer som påverkar spridning av buller. Detta är ett brott mot Miljöbalkens hänsynsparagraf.

Det pågår en våldtäkt av landsbygdens miljö som saknar motstycke i historien. Hur kan denna miljöförstöring begränsas? Centerpartiet och dess anhängare arbetar dock aktivt ut på fältet för att driva på utbyggnaderna. Det är kanske bättre att man avvecklar jordbruk för att leva på arrenden.

Här i Norrland pågår nu en utbyggnad av vindkraftparker vars storlek är svårt att fatta. I Ramsele vid gränsen mot Jämtland pågår en utbyggnad av ett område 2,5x 1,5 mil med 350 vindkraftverk av största modell. Jag fruktar att detta område kommer att täckas av en bullermatta av oanad intensitet. Detta kommer säkerligen att resultera i sänkta värden på fastígheter samt minskat intresse för att bo kvar och än mindre att vilja flytta dit.

Varje år återflyttar in ca 20-30 personer med rötter i vår del av kommunen. Till det kommer inflyttare från Europa. Den flyttströmmen kan bli kraftigt reducerad. Ordet Baggböleri används idag för att karaktärisera vad som nu sker. Förr stal man skog nu stjäl man det sista vi har nämligen en tyst livsmiljö. Vi får i stället en hårt exploaterad natur.

Åke Wikström
Ramsele

2 svar på ”Vittnesmål från industriella vindkraftsområden i Skåne”

 1. SAMHÄLLSONYTTIG VINDKRAFT
  För att vara samhällsnyttig bör i fallet vindkraft epiteten ekonomisk nytta, klimatnytta, miljönytta och systemnytta uppfyllas. Någon ekonomisk nytta finns inte av vindkraft utom för verksproducenterna till vilka mark i Sverige ställs till förfogande genom att man inte bryr sig om grundläggande rättigheter och principer eller etik och moral längre.

  Klimatnytta saknas då investeringar i betong och epoxipropellrar, vilka material inte kan återvinnas, gör att koldioxidpåverkan på atmosfären blir större än med vattenkraft / kärnkraft som vi redan har här i Sverige och då dessutom en sammankoppling med det paneuropeiska elsystemet inte finns eller kommer att finnas inom de verkens livstid – det sätter den svenska pappers och stålindustrin stopp för, som inte kan utstå högre elpris än idag, eller de tyska oftast lokala elproducenterna som inte till något pris i världen vill ha konkurrens utofrån.

  Miljönytta saknas på grund av ett evinnerligt oljud samt negativ landskapspåverkan – prins Carl Filip har rätt när han som vid invigning av Vindkraft Vänern sade att ”Enda sättet att inte se dem är att se bort”.

  Även systemnytta saknas och beloppet för att bygga nya kraftledningar och reservkraft då det inte blåser med siffror som är större än Timbros kalkyl om 215 mdkr för övriga kostnader. Totalbeloppet för vindkraftsäventyret blir då ca 100 000 per levande svensk vilket är mer än vad mången kan spara undan under hela sin livstid.

  Sammantaget saknar vindkraft samhällsnytta – enbart egennytta finns för vindkraftsindustrin och dess agenter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.