Informationsmöte i Näsåker 23 nov.

Påverkar vindkraften den lokala miljön?

Nipakademin inbjuder till ett informationsmöte vars syfte är att försöka belysa kunskapsläget när det gäller vindkraftens påverkan på den lokala miljön.

Informationsmötet hålles i Näsåker lördagen den 23 november kl 1300-1630 i Markusgården.

Nipakademin är en ideell organisation som bedriver kunskapsförmedling i syfte att utveckla nya verksamheter baserade på lokala förutsättningar och råvaror. Verksamheten startade 2006 och sedan dess genomfört ett tiotal seminarier och kurser.

Nipakademins styrelse har konstaterat att kunskapsläget om hur vindkraften påverkar den lokala miljön har stora brister. Seminariet kommer att belysa vad forskningen säger och peka ut områden där kunskaperna ännu är bristfälliga. Erfarenheter från orter med storskalig vindkraft kommer att redovisas.

Program

1. Introduktion, syfte och presentation av program

2. Vad händer inom länet och Sollefteå kommun? Var finns vindkraft i drift, under uppförande och planerade?

3. Hur kan vindkraftinstallationer påverka miljön? Rapporter från verkligheten i olika delar av Sverige samt redovisning av inom vilka områden det saknas kunskaper. Följande områden kommer att behandlas

– Buller

– Risker

– Ljus, reflexer och skuggor

– Djurliv

– Jakt

– Turism

– Friluftsliv

– Skogsbruk

– Fastighetsvärden

– Inflyttning/utflyttning

– Sysselsättning under drift

4. Vad är buller och hur påverkas människor?

5. Vad alstrar ljud och hur sprids det i landskapet?

6. Kaffepaus

7. Hur kan lokalbefolkningen påverka processen från idé till färdig anläggning

8. Diskussion

9. Avslutning

I kaffepausen finns kaffe eller andra drycker att köpa för 40 kr

Välkommen!

NIPAKADEMIN
Hemsida: http://nipakademin.bloggsida.se/

Vittnesmål från industriella vindkraftsområden i Skåne

Jag har sedan jag började arbeta med problemen rörande vindkraften försökt få in verkligheten i beskrivningar av olika slag. Bifogat (nedanstående länk) finner du en sammanställning av erfarenheter från Skåne. De stämmer väl med de jag fått från norrländska installationer i Västerbotten och Ångermanland. Det tragiska är att kunskap finns om hur ljud sprids i naturen vid olika förhållanden men dessa används ej vid beslut om etableringar. Myndigheter struntar helt i att det förhåller sig så fastän de själva ofta initierat studier som påvisat vilka faktorer som påverkar spridning av buller. Detta är ett brott mot Miljöbalkens hänsynsparagraf.

Det pågår en våldtäkt av landsbygdens miljö som saknar motstycke i historien. Hur kan denna miljöförstöring begränsas? Centerpartiet och dess anhängare arbetar dock aktivt ut på fältet för att driva på utbyggnaderna. Det är kanske bättre att man avvecklar jordbruk för att leva på arrenden.

Här i Norrland pågår nu en utbyggnad av vindkraftparker vars storlek är svårt att fatta. I Ramsele vid gränsen mot Jämtland pågår en utbyggnad av ett område 2,5x 1,5 mil med 350 vindkraftverk av största modell. Jag fruktar att detta område kommer att täckas av en bullermatta av oanad intensitet. Detta kommer säkerligen att resultera i sänkta värden på fastígheter samt minskat intresse för att bo kvar och än mindre att vilja flytta dit.

Varje år återflyttar in ca 20-30 personer med rötter i vår del av kommunen. Till det kommer inflyttare från Europa. Den flyttströmmen kan bli kraftigt reducerad. Ordet Baggböleri används idag för att karaktärisera vad som nu sker. Förr stal man skog nu stjäl man det sista vi har nämligen en tyst livsmiljö. Vi får i stället en hårt exploaterad natur.

Åke Wikström
Ramsele

”Det är rena dårskapen”

 Artikel i TÅ 17/10 2013 :

3834333731
Foto: Carolina Visser

”Nu tar Pansargeneralens barnbarn strid mot vindkraften i Sollefteå kommun. – Det är rena dårskapen. Men kommunen har fortfarande en chans att stoppa det, säger Helen Patton.

Helen Patton, sondotter till den legendariske pansargeneralen George S Patton och ordförande i The Patton Foundation, skräder inte orden när hon kommenterar den planerade vindkraftssatsningen i Fängsjö och Storsjöhöjden.

– All den skönhet ni har här i Sollefteå kommun är på väg att förstöras. Ni sitter på en guldgruva men inser det inte, säger hon.

– Den sorg de här vindkraftverken kommer att förorsaka är omätlig. Det finns inget sätt som det här kan göras på utan att ni kommer att ångra det.

Vindkraften är av avgörande betydelse för hennes nystartade samarbete med Farm Backsjön. De planerade vindkraftverken som ska resas strax i närheten innebär dödsstöten för konceptet: Ren natur och vildmark som bas för rehabilitering av bland annat krigsveteraner – en finns redan på plats – samt träning och personlig utveckling.

– Jag måste stänga om det blir verklighet, säger Carolina Visser på Farm Backsjön.

I ett brev till miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen vädjar Helen Patton om helhetssyn. Sollefteås satsning på handikappvänlighet, de olympiska handikappspelen Paralympics, arbetet med att rädda Resele skola och den betydande inflyttningen är några hörnstenar. Hennes nyligen inköpta hus i Resele likaså.

Huset köpte hon av James Quinlan, som i dag är bosatt i USA, driver Miami Rhythm Foundation och har planer på att starta ett internationellt musikutbyte i Sollefteå kommun.

– Området har en otrolig potential. Jag vill se mina barn och barnbarn njuta av en av jordens mest fridfulla och naturliga platser – Sollefteå kommun.

Men framför allt pekar Helen Patton med hela handen på Farm Backsjön, där Hasse Sjölund och Carolina Visser byggt upp en mångfacetterad anläggning med tystnaden och naturen som bas. Slädhundar, fiske, tulpanfestival, vildmarkscamping, åsnesafari och nu rehabilitering är bara några av alla de ben företaget står på.

– Backsjön är den enskilt största orsaken till varför vindkraft inte bör byggas i området över huvud taget, säger Helen Patton.

– De har skapat något enastående, en oas för alla som vill hitta hjärtat i det som Sverige står för. Jag kan mer än gärna hjälpa till med att förverkliga ännu mer av Sollefteås potential.

I brevet till Länsstyrelsen erbjuder hon Sollefteå stöd. Vindkraften är en kortsiktig satsning och en katastrof, det finns andra sätt att bygga upp samhället, menar hon.

– Jag hjälper gärna till, tveka inte att ringa. Jag står när som helst till tjänst för att bidra till den outnyttjade kraften i Sollefteå.

Helen Patton är inte den enda som är djupt oroad över vindkraften som är på stark frammarsch. Protester har ekat i Junsele, Näsåker, Ramsele och även från samer som har renbetesland i området.”

Text: Katarina Östholm
katarina.ostholm@allehanda.se

Hög tid för yttrande om den planerade bergtäkten i Omsjö!

sid 3 karta 001Snart går tiden ut för att protestera/yttra sig om den gigantiska bergtäkt som planeras strax bakom Kälshöjden; ca 3 km från Omsjö och Tallnäset. Bergtäkten planeras serva hela vindindustrin Fängsjö/Storsjöhöjden med över 1 000 000 ton berg och morän till betongfundament och 11 mil vägar. Under uppbyggnaden kommer täkten att ha verksamhet dygnet runt inkl. transporter.

Protesterna ska vara inskickade före den 1 nov. till

Ann-Sofie Lindberg, Länsstyrelsen Västernorrland, 87186 Härnösand
eller e-post: ann-sofie.lindberg@lansstyrelsen.se

Diarienr: 551-868-13 bör anges.

Samhällsbyggnadsnämnden i Sollefteå har ett möte den 13 nov. De kommer också att avge ett yttrande om detta ärende. Kontakta gärna Samhällsbyggnadskontoret i Sollefteå också – det är bra om de känner till vår oro innan de avger sitt yttrande.

Ansökningshandlingar bla. SCA:s miljökonsekvensbeskrivning finns här.

Uppdatering: Läs vad Mattias Ahlenhed, Junsele skriver om bergtäkten i Tallnäset/ Omsjö:  http://vastrainitiativet.se/tallnaset-2/#comment-2

Sollefteå kommun: ”vi har kompetens…” ;)

"Utvecklingsstrateg" Staffan Sjölund
”Utvecklingsstrateg” Staffan Sjölund

Med en föråldrad översiktsplan (23 år!) och en undermålig vindplan från 2008 på skrivbordet,  så har ”utvecklingsstrategen” Staffan Sjölund i Sollefteå kommun gjort ett anmärkningsvärt uttalande.. – ”Vi har kompetens inom området”… (om vindkraft)

Citat ur artikel i dagens TÅ:

”Vi har kompetens inom området”

Härnösand vill bli nationellt centrum för utvecklingen av näringsliv och affärer för vindkraften. Det vill Sollefteå kommun också. – Som jag ser det vore det logiskt om det hamnar i Sollefteå, säger Staffan Sjölund, utvecklingsstrateg vid kommunen.

Sollefteå kommun tycker att en vindkraftsnod för näringslivs- och affärsutvecklingsfrågor passar som handen i handsken.

– Vi arbetar redan med de här frågorna, säger Sjölund.

Det pågår ett omfattande vinkraftsbyggande inom kommunen. Upp emot 450 vindkraftverk är planerade. Inom regionen Mellansverige och Mittnorge planeras för cirka 3800 vindkraftverk för cirka 100 miljarder kronor de kommande åtta åren. Sjölund tycker att Sollefteå ligger bra till i mitten av hela det området.

Många av branschens stora aktörer finns också inom kommunen. Statkraft har till exempel sitt centrum för både vind- och vattenkraft i Sollefteå. Men även stora namn som SSVAB, Vattenfall, Svenska Kraftnät, Eon och Forsca med flera finns på plats.”

 

Tystnad och industrivinden..

Idag låter vi Janina Folke få ordet. Janina som just fått skrämmande brev från Vägverket att det ska passerar runt 250 tunga lastbilar per dygn… = 1 var sjätte minut förbi Röstånga lilla by på Söderåsen (Skåne) där hon bor med make och 4 vildungar. Trafikverket har skrivit ett galenavtal med utländska åkare genom pyttesamhället som lockat till sig massor av barnfamiljer för närheten till naturen de sista åren. Snacka om att bli avbruten i naturen! Men innan hon hörde om detta angrepp på sin egen by skrev hon brev om TYSTNAD och INDUSTRIVINDEN som en av stillhetens många försvarare och förklarare:

”Alternativ till vindkraft på landsbygd… är vindkraft ute i havet eller längs motorvägar. Jag skriver med anledningen av uppförandet av nya vindkraftverk på landsbygden. Jag utgår ifrån att intentionerna om uppförandet är goda och miljövinsterna många och vill egentligen bara be Er om att sätta Er ner och ta en titt på Skåne. Hur många fredade platser finns det kvar? Vart kan man idag bo i Skåne i enhet med naturen, i stillhet och med ljudet av transporter och maskiner långt borta? Vill man vara en del av att skapa fler sådana platser eller vill man vara den som stod emot och lät naturen och livet i den vinna? Vad känns bäst om man tänker långsiktigt?

Jag drabbades själv av ljudallergi efter en hel uppväxt i stan och flyttade till Söderåsens nationalpark för 8 år sen. När min son, då 3 år, alldeles lyrisk kom inspringande på vårkanten och skrek; – Mamma, mamma, kom! Lyssna! Man hör hur snön smälter från träden! Slog det mig att det var ett ljud jag aldrig hört förut. Många kvällar har vi samlats hela familjen och bara lyssnat till skogens ljud, en trollbindande upplevelse som kan göra att det fattigaste, mest stressade livet plötsligt känns som det rikaste och lugnaste.

Naturen som helande upplevelse är något som Skåne fortfarande kan erbjuda. Låt det få fortsätta vara så och hjälp gärna hellre till att skapa fler sådana platser. Tänk om ni kunde bli pionjärer i ett helt nytt tyst projekt. Ett projekt där man värnar om människor och natur som bor och lever där man verkar. Tänk större, tänk långsiktigt och framför allt, tänk på människan, den lilla i detta stora! Det är i tystnaden man hör musiken.”

Janina Folke.

Miljövänner. Ett rop på hjälp!

1379550_10201517057381131_1834157401_n

Åter igen får Malin i Tassemarken ordet:

”Kokande av förbannelse. Spak av förtvivlan. Slut av vånda. Sveriges industriockupation ivrigt påhejad av miljövännerna mina som tror det går bra. Jag blev tvungen fly lite. – Vet ni att boverket ändrat regler så vindkraftparker kan ställas invid hus. Stora dundrande utan MKB. Miljökonsekvensbeskrivning. Endast en simpel presentation utan offentligt samråd med bygden. Under sluten förhandling med byggnadsnämnd!

Eller är vindkraften en bön för bättre värld o sen räcker det med det? Hädar alla vittnen?! Vindkraft som ett korstecken?

Folk far satans illa. Hjälp till nu! Hela gröna planeten är ockuperad av industrin o bygder går sönder o samman. Människor gråter. Fladdermössens o örnens tårar hörs ej. De är tysta o singlar stympade o kvävda till marken.

Alla mina miljövänner skynda er! Engagera er nu!!!!! Omställningen saknar kapten och ingen kvalitetskontroll finns. Desperationen ute på landsbygden är stor. Människor knäcks. Engagera er FÖR MILJÖN på riktigt utan slogan o barnramsor!

Denna ursinniga utbyggnad har gått ur händerna på alla i miljörörelsen. Hjälp oss stoppa totalt våld mot enskilda omgående o se över planverk och kräv noggrannhet och riktiga hälsobestämmelser. Miljövänner, engagera er på riktigt.. inte med knapp på tröjan. – Läs reglerna som gäller nu, kolla lokalpress. Iaktta o gör revolt. Grön vokabulär är stulen!! Alla ord annekterade av hänsynslös industri.

Det är absolut inte som ni tror längre. Det är nu en akut fråga om hälsoeffekter och demokrati som drabbat flera platser samtidigt. Och näringslivsfråga. Vems verksamhet gynnar hållbart samhälle?

Hjälp till att öka avstånd till bostäder o skydda våra små flygande vänner så maskinparker ej ställs på fler vansinniga platser.

Runt många av landets Industrivindparkeringar bor förtvivlade människor.

– Det är verkligen nog nu. SE ER OM och läs vad som sker lokalt ni som lättvindigt tror detta är lösningen.

– Kanske hade omställning funkat med varsam hand o hänsyn. Men riksdagens godtrohet ändrade boverkets regler och tillsatte en energimyndighet som i sin tur bjöd in hårdför svintung industri på dans över våra huvuden.

Verken är giganter. Människor små. Kommunpolitiker har tagit rollen som fritidsförhandlare för storbolags intrång i våra skogar, på våra ängar med det mest sjuka duberingssystem jag erfarit över enskilda. Att ens ha mage att skriva en presentation som innefattar slagskuggor i någons bo med buller är över alla gränser i ett land där jag lärt mig allas lika värde är så förfärligt.

Glesbygdens folk, kommuneras nya statare. – Kom inte här o tro du är nått lille parvel. Det du hör, ser o känner är bara inbillning. Inget annat. –

Miljövänner, engagera er. Jag är ej mot olika försök till ren energiframställning. Men detta går åt helvete om ni inte styr upp det. Drabbade är slut. Det hänger på er.”

Malin i Tassemarken (Österlen, Skåne)

Så fel det blev…

Det finns kommentarer, bla på sociala media från vissa, ibland gröna, som tycker att ”marken tillhör alla”. Dvs staten – därför ska staten och dess politiker få göra som de vill. Därför ska vi i konsekvensens namn bl.a. ha gruvbrytning och vindindustriområden i den jungfruligaste vildmarken. För att…?

Jo så att andra länder ska kunna utnyttja Sverige och Norden som billig naturresurs kan man ju undra. – För det är ju det som blir konsekvensen…

Vindkraft och gruvexploatörerna. Dessa nutida baggbölare, som fått upp vittringen på att tjäna pengar här i norra Sverige, säljer sina innehav så fort de bara kan. ”Bulvaner” kallas dessa slags företag på kriminalspråk. Nordisk Vindkraft AB exploaterar just nu Sidensjö. Men deras industriområden är redan sålda till tyska intressen.

Läs på bla; http://www.mannheimerswartling.se/en/News/Latest-news/Nordisk-Vindkraft-and-Stadtwerke-Munchen-to-develop-wind-farm-in-Sweden-/

Och här på: http://www.nordiskvindkraft.se/media/28732/Press%20release%20Sidensj%C3%B6%20-%20svensk%20version.pdf

Visste Länsstyrelsen i Västernorrland eller ens Ö-viks politiker om, att elen skulle skickas till Munchens stad tro? Godtrogna politiker trodde kanske att det skulle genereras miljövänlig el till Sverige.

Tokfel fick de tyvärr. Vår miljöel skickas i breda skogskalhuggna ledningsgator ned till Tysklands konsumenter.

/Lars Eric

Fåglar dödas av vindkraftverk

Fåglar dödas effektivt med hjälp av vindkraftverk. Man skäms över att miljö- och naturvänner ignorerar detta för att stödja en så oseriös industri som vindindustrin.

Fruktansvärt att se..