Vindkraftutbyggnaderna är ett brott mot Miljöbalkens hänsynsregler.

 

Montagebild Omsjö

Efter en noggrann genomgång av kunskapsläget när det gäller drift av vindkraftverk kan vi konstatera att kunskaper om deras inverkan på miljön inte beaktas i de projekt som beslutats och som är på väg att beslutas. Detta är mycket allvarligt och ett brott mot Miljöbalkens hänsynsregler. De lyder så här:

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Har man nu använt sig av tillgängliga kunskaper? Vi hävdar att så är inte fallet när det gäller buller. Vi vill peka på att man idag har kunskaper om att

Inversion, dvs lägre lufttemperatur vid marken än högre upp, ger en bullerspridning som avsevärt skiljer sig från vad man normalt räknar med. En viss bullernivå kan förflyttas tio gånger längre och mer från vindkraftverken än vad man visar på bullerkartor.

Isbildning på rotorer höjer bullernivån avsevärt. Man har uppmätt förhöjningar på 10-15 dB vilket gör att tillsammans med inversion får man mycket störande buller även på stora avstånd.

Områden som är i vindskugga dvs där vindhastigheten är avsevärt lägre än vid vindkraftverken, får en förhöjd bullernivå.

Topografin har stor betydelse för hur buller fortplantas i landskapet samt att det kan uppstå interferenser som ger mycket besvärande ljudeffekter

Dessutom så saknas det vetenskapligt under för den bullergräns på 40dB(A) som nu ansätts. De undersökningar som ligger till grund för beslut om denna nivå är genomförda i miljöer som är helt skilda från tysta miljöer i norrländskt skogslandskap och i flackare landskap med högre bakgrundsnivå på buller samt med vindkraftverk en femtedel i storlek av de som byggs i Norrland idag.

Resultatet av att man inte beaktar de kunskaper som nu finns kan avläsas i rapporter från områden nära vindkraftverk såsom Havsnäs, Malå, Stor-Rotliden m.fl. Personer upplever att deras livsmiljö är mycket försämrad.

Att detta kan fortgå beror på att Naturvårdsverk, domstolar och myndigheter inte tar hänsyn till de kunskaper som nu finns. De är alltså medbrottslingar i detta avseende.

Arbetsgruppen för livsmiljö i Sollefteå kommun

2 svar på ”Vindkraftutbyggnaderna är ett brott mot Miljöbalkens hänsynsregler.”

  1. Vindkraften är den enda verksamhet som kan bedrivas utan att drabbas av Svenska lagar med Regeringens, Länsstyrelsens och Kommunens tysta medgivande. Anmäls vindkraften för överträdelse av någon lag blundar lagens väktare. Det kallas demokrati och ett land byggt på lag och ordning där alla är lika inför lagen. Vindkraften lever och frodas i ett laglöst land.

  2. Sollefteås nye kommunchef gör inget bättre för er. Vi i Arvidsjaur som värnar om vår miljö och vår livskvalitet är dock glada att vi blivit av med en av vår värsta motståndare. Om hans yttranden och agerande läs på skyddamiljön.nu om Brattberget. Vi håller tummarna för alla vindkraftmotståndare och kämpar vidare själva. Just nu är trenden att först göra industriområde av en liten by, bosättning och sedan smyga in vindkraft, akta er för detta. Se till att ni har adresser på sommargäster så att de inte gör som här, kafferepssamråd nu på söndag, mitt i älgjakten, endast annonserat lokalpress och hemsida (långt in, ingen vettig hittar) så att söderut boende stugägare inte ska han en chans. Överklagan går ut 2 nov, stugägare brukar normalt inte vara i sina stugor den tiden – om de inte jagar älg – vilket är vad kommunen hoppas på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.