Miljöstrateg Anders Lindström spår vindkraftsstopp i Ö-viks kn

"Nöjer vi oss med det här, då kan vi fortfarande ha kungsörnar, orörd natur och stora områden där man inte påminns om människans framfart. Det tror jag vore en klok plattform för Örnsköldsvik", säger kommunens förre miljöstrateg Anders Lindström.
”Nöjer vi oss med det här, då kan vi fortfarande ha kungsörnar, orörd natur och stora områden där man inte påminns om människans framfart. Det tror jag vore en klok plattform för Örnsköldsvik”, säger kommunens förre miljöstrateg Anders Lindström.
Bild:Maria Edstrand/Arkiv

I dagens ÖA har förre miljöstrateg Anders Lindström i Ö-viks kommun uttalat sig ang. vindkraftsetableringar i kommunen. Vi som har hört, träffat och talat med Anders Lindström har känt ett stöd för våra synpunkter, och i den här artikeln bekräftar han det. Positivt och förhoppningsfullt! Tack Anders!

http://allehanda.se/start/ornskoldsvik/1.6070823-miljostrateg-spar-vindkraftsstopp

Citat ÖA:

”De senaste veckorna, fem år efter att kommunen antog sin vindkraftplan, har debatten återigen blåst upp. Inte minst på ÖA:s insändarsidor.

Anders Lindström, pensionär sedan april i år, arbetade intensivt med frågorna kring vindkraft och miljöpåverkan inför planbeslutet 2008. Han är inte förvånad över dagens debatt.

– Det är lite av ett yrvaket uppvaknande bland folk. Jag tror att man inte hade grepp om hur storskalig utbyggnaden skulle bli. Det var inte så förfärligt mycket diskussion inför beslutet, inställningen bland folk då var övervägande positiv.

Han menar att det är en sak att få utbyggnaden beskriven på papper, en helt annan sak att se den i verkligheten.

– På sina håll sträcker vindkraftsparkerna ut sig miltals. Den bilden kunde folk inte föreställa sig.

Ni utredde grundligt innan allt drog igång. Vad mer kunde ni gjort?

– Inte så mycket, tror jag. Planen blev nog bra, de flesta var positiva och människor fick chansen att tycka till. Och folk tyckte om greppet att kommunen styrde upp utbyggnaden till vissa, utpekade områden.

Innan planen antogs hade elva vindkraftverk byggts, alla i kustområdet öster om E4.

– Jag tror att det var ett smart sätt att planera som vi gjorde. Tidigare var Örnsköldsvik känd som en vindkraftsnegativ kommun, säger Anders Lindström med hänvisning till alla striderna kring tidigare byggda vindsnurror.

– Vi såg en möjlighet att vända på det genom att i stället peka ut lämpliga områden i inlandet. På så vis kunde vi styra byggandet dit – och samtidigt styra undan all utbyggnad mellan de utpekade områdena.

– Det hade gett mycket större miljöpåverkan om det byggts på varje berg.

Hur många vindsnurror kommer vi få i kommunen?

– Om alla fullföljer sina planer som det ser ut i dag, då blir det någonstans runt 350 snurror i det här första skedet. Sedan kan det bli fler i ett senare skede.

– Frågorna vi då får ställa oss är: hur mycket energi producerar vi – och hur mycket förbrukar vi? Vi kan producera ännu mer energi med vindkraft, eller säga ”nu är det bra!” Det blir politikernas sak att ta det beslutet.

Blir vindsnurrorna lokalt ägda som ambitionen var?

– Nej, det är riskkapitalister, de stora skogsbolagen och de stora energibolagen som driver det här. Det handlar om för mycket pengar för ett kooperativ nu när snurrorna blivit så stora och kostar kanske 40 miljoner kronor styck.

Många är kritiska till att vi släpper till vår natur men att elkraften går någon annanstans. Vad får Örnsköldsviksborna av vindkraftskakan?

– Grunden är att vi i Örnsköldsvik producerar el på ett hållbart sätt, med vind och vatten och mottryck. Men elen hamnar inte i ett hushåll lokalt. Däremot har vi en produktion som är större än vad vi förbrukar.

– Det blir lite jobb lokalt också. Men det rör sig om ett fåtal i samband med byggen och service. Annars sköts det här mest av specialister.

Sett i ett perspektiv på fem år tillbaka – har utbyggnaden gått som planerat?

– Det gick fortare än vi trodde. Vi hann knappt göra planen klar förrän exploatörerna kom och ville projektera områdena.

Hur ser vindkraftens framtid ut i kommunen?

– Jag skulle inte alls bli förvånad om politikerna, när det här första utbyggnadsskedet är klart, säger ”stopp, nu är det bra!”

– Nöjer vi oss med det här kan vi fortfarande ha kungsörnar, orörd natur och stora områden där man inte påminns om människans framfart. Det tror jag vore en klok plattform för Örnsköldsvik. Vi drar vårt strå till stacken, men behåller också mycket av vår värdefulla natur.

Vindkraftsutbyggnad

I december 2008 antog fullmäktige i Örnsköldsvik planen för vindkraftens utbyggnad i kommunen, ett tillägg till översiktsplanen från året innan.

Tolv höglänta skogsområden i kommunens inland hade noggrant utretts och valts ut som lämpliga för utbyggnad av vindkraftsparker. Ytterligare fyra utredningsområden som kan vara lämpliga lades senare till.

Projektledare för jobbet med vindkraftsplanen var Anders Lindström, då kommunens miljöstrateg.

Samtliga områden i vindkraftsplanen ligger väster om E4.

Tanken med områdena är att erbjuda lämpliga platser med bra vindförhållanden där exploatörer kan koncentrera sina satsningar, så att andra områden skyddas från vindkraftsutbyggnad.

I dag är, förutom de äldre och mindre vindsnurrorna längs kusten, 30 stora vindkraftverk i drift enligt planen. De står på Trattberget-Skallberget och togs i drift i höstas. ”

Ett svar på ”Miljöstrateg Anders Lindström spår vindkraftsstopp i Ö-viks kn”

  1. Vad man inte visste så mycket om när man började med planering 2008 för vindkraft var buller från vindkraftverken. Nu finns en kort tids erfarenhet och den är mycket nedslående. De bullerkartor som projektörerna redovisar säger inte ett dyft om hur det kan bli i verkligeheten. Vår kuperade natur och vårt klimat gör att buller går mångdubbelt så långt som teoretiska beräkningar visar. Dessutom är ljudbilden olika helt annat så att den upplevs mycket mer störande än annat buller. Ibland är ljudet av låg frekvens så att det knappt hörs men kan åstadkomma vibrationer inomhus. Någon har sagt att kaffekopparna skallrar i köket.
    Bullret kommer att vara störande för både människor och djur. Hur kan man bedriva jakt och friluftsliv i en starkt störd miljö? Det finns en rad frågetecken som kommer att rätas ut under kommande år. Troligen kommer många vara av det negativa slaget. Googla gärna på vindkraft och buller så får du veta mer och titta också på Youtube. Där finns fantastiska filmer om vindkraftens negativa sida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.