Samebyarnas svek

 

Kopia av TrattbergetVi anser att samebyarna kör ett dubbelt spel när det gäller vindkraften. De ser inte vindkraften som ett reellt ”hot”.

Ett par av Vilhelminas samebyar har ett viktigt och stort renbetesområde (delvis ett riksintresse för rennäringen) i det planerade vindkraftsområdet Fängsjö/Storsjöhöjden i Näsåker.  Vid flera telefonsamtal med ordförande för en av samebyarna i Vilhelmina  och av deras publika kommentarer i bla TÅ  att döma , uttalade ordföranden med emfas att de kommer inte att godkänna vindkraftsindustrin på deras renbetesområden i Fängsjö/Storsjöhöjden.

Trots det så har de förhandlat sig till och medgivit ett fett ekonomiskt avtal med vindbolaget Forsca när det gäller Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsindustri. Samebyarna och vindkraftsindustribolaget Forsca kom överens . Så var det med den protesten och samarbetet! Samebyarna tjänar på vindkraften. De som är de verkliga förlorarna är de boende i vindkraftsområdena. De får ingen ersättning öht. De blir inte ens tillfrågade/hörda!

Samebyarna som har renbetesområden i Fängsjö/Storsjöhöjden i Näsåker heter ”Vilhelmina södra sameby” och ”Voernese”.  Vi  ortsbor har tidigare inte haft några  problem i kontakterna med samerna i vårt område. Men vi känner starkt att detta är ett stort svek av samebyarna; de lovade oss ortsbor allt stöd från dem i vindkraftsmotståndet i det aktuella området . Dock är det främst ett stort svek och orättvisa från myndigheternas sida som tillåter att människor särbehandlas på det sätt som nu gjorts.

I Forscas ansökan har två av Vilhelminas samebyar förhandlat sig till
följande. Listan är lång och samerna får bla följande:

– tre renhagar
– två renvaktarstugor
– GPS-märkning av renar till en kostnad på 500 000 kr
– årliga helikopterflygningar, 5 dagar, för att underlätta arbetet med
reninsamling. Denna insats kostar minst 200 000 kr/år
– bidrag på 300 000 kr/år för att underlätta renskötseln

Visst är det fantastiskt att samebyarna har låtit sig ”köpas” för så stora pengar, medan ortsborna inte får någonting och istället får alla nackdelar! Förstörd miljö , sänkta fastighetsvärden etc. Samerna är de som gått vinnande ur förhandlingarna.

En annan konsekvens av samebyarnas svek blev, att Sollefteå kommun biföll vindkraftsindustrin Fängsjö/Storsjöhöjden tack vare att samebyarna kommit överens med vindbolaget Forsca! I Sollefteå kommunfullmäktiges protokoll den 27/5 2013 står:

”- Rennäring. Projektområdena Fängsjön samt Storsjöhöjden ligger inom gränserna för samebyarna Voernese och Vilhelmina södra. Områdena är utpekade som riksintresse för rennäring. Den planerade etableringen kommer i sin helhet att ligga inom vinterbetesmarken. Det finns ett avtal tecknat mellan FORSCA AB och Voernese respektive Vilhelmina södra sameby ”i vilket parterna har reglerat frågan om den eventuella kvarstående påverkan som vindkraftsverksamheten, efter föreslagna åtgärder, har på rennäringen”. Kommunens förbehåll ”områden lämpliga för storskalig vindkraftetablering förutsatt att samförstånd nås mellan berörd rennäring och vindkraftetablerare” har därmed uppnåtts.

Läs också detta: http://snurrigt.vildavastra.se/?p=2216

 

Uppdatering den 26/1 2016:

Hm.. mystiken tätnar ang. samebyarnas agerande i vk-projektet Fängsjö/Storsjöhöjden..

Vid ett spontant möte med Voernese samebys ordförande idag, så påstod han att det finns inget skriftligt avtal mellan samebyarna i området och vindbolaget Forsca. I en annan mening säger han att avtalet är ”brutet”..

Ett samtal med Forscas VD motsäger detta. Det f i n n s ett skriftligt avtal mellan samebyarna och Forsca. (se ovan)

Till saken hör att samebyarna har överklagat Forscas överklagan på Länsstyrelsens MPD:s beslut av en begränsad renskötsel i området under uppbyggnadstiden.

Hur ska man tolka samebyns ordförandes påstående om att det inte finns något avtal?

Uppdatering mars 2016: Samebyarna Voernese och södra Vilhelmina har brutit det samexistensavtal som ingicks med Forsca vindbolag år 2013. Parterna var därför kallade till domstolsförhandlingar i Mark- och miljödomstolens tingsrätt i Östersund den 15 och 16 mars 2016.

Läs mera här. http://snurrigt.vildavastra.se/?p=4233

6 svar på ”Samebyarnas svek”

  1. Jag förstår absolut att ni ortsbor känner er svikna på flera sätt.Mycket mycket intressant information.För vissa grupper går det tydligen att tjäna stora pengar. Är det inte en varg så är det vindkraftsutbyggn. Dubbelspel på flera plan….Beställda forskningsrapporter och resultat från universitet skall väl ändå vara objektiva men är det så?

  2. Bygg snurrorna där energi efterfrågas och behövs. Från Sollefteå kommun exporteras merparten av den ernergi som produceras. Vem i hel…. betalar oss för att miljön förstörs av vindsnurrorna och de kraftledningsgator som byggs för att transportera energin dit den behövs. Lägg i stället investeringarna på att utveckla solenergin så att varje hushåll kan bli självförsörjande på el. Deyt skulle innebära en större miljövinst än vad alla vindsnurror skulle ge tillsammans.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.