Skogens sociala värden bortblåsta med vindkraften

Det talas alltmer om att skogens sociala värden vad gäller turism, jakt och friluftsliv ska lyftas fram och värderas. Det har vi skogsägare och många naturintresserade talat länge om dock för döva öron, när vi kritiserat den industrialisering av våra skogar och vår natur som pågår. De omfattande av staten beslutade bidrag som ges till vindindustrin och riskkapitalbolag innebär att det planeras och byggs vindkraftsparker i en omfattning som vi tror de flesta vindkraftsförespråkare inte har en aning om. Det är i praktiken för alla drabbade en statsfinansierad miljöförstöring.
 
Lyssna till de som drabbats t ex i de stora vindkraftsparkerna kring Rotliden, Havsnäs och på många andra ställen i Sverige. Vad har hänt med älgjakten, skogsfågeljakten, friluftsliv och turismen i och kring dessa vindkraftsparker? I norra Sverige är vägarna till dessa områden avstängda vintertid p g a risken för iskast. Infraljudet gör att djur, fåglar undviker parkerna eller vistas där endast kortare tid. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och andra organisationer sitter på dubbla stolar i denna fråga om man vill skydda dessa sociala värden, i så fall får de börja arbeta på ett helt annat sätt.
 
LRF och många av deras representanter har okritiskt rekommenderat markägare att arrendera ut skogsmark till denna typ av industrialisering med löften om att tjäna arrendepengar bara genom att ”ligga på sofflocket”. Detta trots tveksam lönsamhet i hela branschen, dåliga arrendeavtal som förhindrar ett vettigt skogsbruk. I många avtal står dessutom att vindbruket går före. Alternativ användning av dessa områden och naturresurser omintetgörs naturligtvis också.
 
Vi som är tveksamma till att ha 50, 70 eller 100 st 200 meter höga maskiner i och kring våra skogsfastigheter har mäktiga intressen som ifrågasätter vår ståndpunkt. Energimyndigheten med sitt senaste förslag om en ännu större utbyggnad än den redan politiskt beslutade, agerar som en megafon till vindindustrin. Kommunpolitiker går utanför den lagstiftning som finns vid godkännande av vindkraftsparker, senast nu vid beslutet om en park i Nylandbergen i Sundsvall. Länsstyrelsen i Västernorrland har aldrig sagt nej till en etablering.
 
Vindkraftmotståndet ökar i alla länder. Samtidigt stänger tyskarna sina kärnkraftverk i panik och detta kommer att drabba våra skogsmarker i Sverige. E.ON det internationella kraftaktiebolaget är till 55% tyskägt. Bl a för att kunna exportera vindel så storsatsar E.ON på olika vindkraftprojekt, transformator- och kopplingsstationer samt nya 45 m breda ledningsgator vilket i praktiken kommer att göra Sverige till en tysk elkoloni med industrialiserad skogsmark och därmed raserad natur som följd. Var kommer vi att hitta den tysta natur som de flesta av oss, även vindkraftsförespråkare, vill uppleva? I vilken omfattning ska Sverige lösa andra länders klimatproblem om inte dessa länder är beredda att höja sin ambitionsnivå? T ex är vår elproduktion redan idag till 95 % koldioxidfri.
 
Framtiden får utvisa vilken hänsyn som kommer att tas till dessa viktiga sociala värden som skogen har. Just nu känner vi oss inte så hoppfulla angående detta.
 
Rune Eidensten, Järfälla
Dan Bakkman, Matfors
Anders Töpffer, Slättmon
 
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.