Vindkraft och jakt

Vindkraftsparker – är de ett hot mot jakt?

Jakt i olika former är en mycket viktig del av tillvaron för boende i vårt område liksom för många tillresta jägare. Vi anar att vindkraftparker kommer att medföra olika begränsningar för jakt. Det är dock märkligt tyst i en fråga som kommer att påverka många personer med jakt som intresse och fritidssysselsättning.

Vi arbetar för att informera om frågor som ej lyfts fram av projektägarna och merparten av politikerna.

Vi ställer därför nu följande frågor till SCA och andra markägare som avser att investera i vindkraft:

– Vilka begränsningar för jakt kommer att råda under uppbyggnadsfasen för olika projekt?
– Om begränsningar införs vilket avstånd från yttre gräns för en park kommer att beläggas med förbud med hänsyn till vapens räckvidd samt risk för rikoschetter från alla torn?
– Vilka arealer berörs på olika orter inkl ev. säkerhetszoner?
– Vilka begränsningar kommer att råda under driftsfasen? Inom vindkraftparken och med hänsyn till säkerhetszoner?
– Kommer jägare/markägare som drabbas av höga ljudnivåer på deras jaktområden att ersättas? Det är känt från andra vindkraftparker att ljudnivån kan vara kraftigt förhöjd mer än 5 km från vindkraftverk.

/ Arbetsgruppen för livsmiljö i Sollefteå

———————————————————————————-

När det gäller Fängsjö/Storsjöhöjdens vindprojekt i Näsåker har vindbolaget Forsca sagt att de ämnade ha samrådsmöten med alla jaktlagen i vindkraftsområdet.  Vid kontroll visade det sig att inga samrådsmöten har hållits. Många jägare i berörda jaktlag har inte fått någon eller mycket lite information om vad som kommer att hända med jakten under eller efter uppbyggnaden.

Ett samtal med jaktansvarig på SCA, Ruben Karlsson, bekräftar att inga samrådsmöten eller annan information har getts till jaktlagen. Ruben Karlsson säger att jägare som bor på orten kommer att beredas plats i andra jaktlag på SCA:s marker under uppbyggnadstiden när all jakt kommer att stoppas i området.

Vad säger Jägarförbundet om de jaktliga inskränkningarna? Jägarförbundet har officiellt varit väldigt vag i dessa frågor. Så här svarar Mikael Backman, jaktvårdskonsulent Jägareförbundet Mitt Norrland:

”Jägareförbundet har i många fall fått svara på vindkraftsexploateringen genom remissrundor utskickad av länsstyrelsen i berörda län. Det är Göte Grubb som svarat på remisserna och generellt kan man säga att i svaren står det: under förutsättning att inga jaktliga inskränkningar införs under och efter byggtiden så har förbundet inga principiella invändningar mot projektet.

Däremot har vi sagt att projektet ska ske genom samråd med berörda jaktlag och jakträttshavare inom området. Inom områden med högre bullernivå än 40 db bör jakträttshavarna kompenseras ekonomiskt då det kan ha en negativ inverkan på jaktbara fåglar. Dessutom försvåras möjligheten att höra jakthundars skall med ljudnivåer över 40 db. Sedan har vi även haft synpunkter på att vindkraftsföretagen ska bereda pengar till viltvårdande åtgärder i dessa områden. Där en åtgärd kan vara att plantera viltbete längs vägarna, tex salixarter.

Så nog kanske vi kan anses vaga men det är ingen lätt fråga att ta i detta. Det finns ju ingen erfarenhetsbank att plocka i då det gäller jakt i vindkraftsparker. Självklart kommer jakten att påverkas då det blir ett vägnät på skogen som inte funnits tidigare och landskapsbilden förändras och med den naturupplevelsen. Vad man däremot inte vet är hur viltet påverkas och i vårt fall det viktigaste viltet i alla fall rent ekonomiskt och jägarantalsmässigt, älgen. Den påverkas troligen inte alls av detta men kanske till det bättre om det kan skapas viltbete.

Någonting som man från företagens sida tryckt på i våra kontakter med dem är att inga jaktliga inskränkningar ska ske och att man ska vara noga att föra en dialog med jaktlagen, vilket ju tydligen inte skett i detta fall, vilket är olyckligt.”

 / Admin.

Inlägget i TÅ:  http://allehanda.se/opinion/ordetfrittochdebatt/1.5956906-vindkraftsparker-ar-de-ett-hot-mot-jakt

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.