Ja till vindkraftsindustri i Fängsjö/Storsjöhöjden

På Sollefteå kommunfullmäktiges möte idag, 27 maj, blev det som väntat ett ja till en storindustriell vindkraftsetablering i Fängsjö/Storsjöhöjden. Trots en starkt växande opinion mot denna vindindustri i Näsåkersområdet röstade alla, förutom Västra initiativ (VISKB) och Miljöpartiet, för en lokalisering av vindkraftsindustrin Fängsjö/Storsjöhöjden.

Att politiker inte drar sig för att ljuga i syfte att nedvärdera motsatta åsikter visade debatten i dagens Kf. Det är sorgligt, mycket sorgligt. Bengt Sörlin (m) ljög, helt utan skam, när han sa att några promille (!) av de ca 125-150 människor som kom till mötet i Näsåker den 16 maj var stödjande ortsbor och att de övriga dessutom var ditkommenderade! Man blir nästan stum! Faktum är att de allra flesta som kom till mötet var Näsåkersbor och ett mindre antal var berörda bybor från andra byar i området. Mötet var egentligen tänkt att bli en viktig  och efterfrågad dialog mellan politiker och ortsbor. Men tyvärr var det bara ett par politiker som tackade ja till inbjudan, så mötet fick för säkerhets skull anta en annan karaktär än tänkt.

Mötet var det första informationsmötet någonsin för Näsåkersbor om frågor kring vindkraftprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden (förutom vindbolagets samrådsmöten och ett möte i nov. 2012 för enbart berörda fastighetsägare i området ); ett möte som många ortsbor frågat efter och som kommunen borde ha arrangerat för länge sedan. Nu kom mötet till stånd sent omsider tack vare några inbjudande föreningar, VISKB och enskilda personer som arrangörer. Näsåkersborna visade tydligt sin protest på mötet – det har märkts att det blev en tankeställare för de tiotal politiker som trots allt kom till mötet.

Kerstin Franzén (m) ifrågasatte hur många motståndare det fanns till vindprojektet. Hon trodde kanske att mötesdeltagarna i Näsåker var utkommenderade att protestera, hon också..? 😉 Precis som på mötet i Näsåker använde hon en nedvärderande ton om talarna på mötet och om det ”folk” som hade en motsatt åsikt än hennes.  Men i Näsåker blev Kerstin Franzén offentligt utbuad när hon med nedsättande ord ansåg vindkraftsmotståndare vara bakåtsträvare och talarna som inte trovärdiga. I fullmäktigesalen bevisade Kerstin Franzén åter igen vilken  människosyn hon har, värderingar som även en moderat bör skämmas över.

Det var Miljöpartiet och Västra initativs ledamöter som var bäst pålästa och som hade lyssnat till berörda och till den folkliga opinion som finns i bygden. De gjorde vad de kunde i denna församling, och det gjorde de mycket bra.  Både Mp och VISKB reserverade sig.

Socialdemokraterna var de som höll lägst profil under debatten. Kan de ha börjat vackla i vindkraftsfrågan…?  Positivt i så fall! 🙂 Kommunordf. Lassen (s) behöll stenansiktet och de övriga partikollegorna föreföll lamare än tidigare. Tänkte de månne på valet 2014..? 😉

Konsekvenserna av kommunfullmäktiges beslut kommer att bli förödande för boende, fritidsboende, naturen, turismen, jakten, djur- och friluftslivet och miljön, om beslutet  blir ett ja även i Länsstyrelsens kommande miljöprövning.

För oss i bygden måste kampen fortsätta. Det finns inget annat val, tyvärr.

TÅ: http://allehanda.se/start/solleftea/1.5921645-ja-till-vindkraft-i-nasaker

6 svar på ”Ja till vindkraftsindustri i Fängsjö/Storsjöhöjden”

 1. Glöm inte att ni har Mark- och miljödomstolen efter ett ev Ja från länsstyrelsen! Och därefter finns möjlighet att få ärendet prövat i högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen. Där ligger nu Bergvik Skogs ansökan om att få bygga. Ursprungligen gällde det 115 snurror på 8 berg, varav länsstyrelsen så ja till 83 st pbe så Mark- och miljödomstolen Nej till alltihop! Bergvik begärde och fick tyvärrr prövning i Mark-miljööverxdomstolen. Slutligt beslut framåt sensommaren. Viktigt att ni begär ”syn” i området och att ni har med er egna proffsiga fotomontage. De brukar – svårt på vitt – visa helt annat än bolagets montage!!

 2. Det var helt tydligt i Näsåker att avvikande åsikter inte var tillåtna helt enkelt. Mitt ifrågasättande av de s.k. vittnesmålen per telefon och andra påståenden om vindkraften som haglade från talare var bristen på källangivelser. Telefonrösterna hade enbart förnamn, inte ens sades det i vilken egenskap de uttalade sig. Vid fullmäktige talades det om ”folk” som tyckte si eller så.
  Nej, Anita Berglund, vill man svänga sig med ord som ”vetenskapligt”och ”forskning” ska man ha lärt sig mest grundläggande i sammanhanget, nämligen källhänvisningar.
  Detta tydliggjorde jag också i Näsåker men då kanske du hade slutat lyssna.
  Då jag inte normalt läser denna blogg blev jag först förra veckan uppmärksammad på att mitt namn förekom där. Därav det sena svaret.

  1. Kerstin Franzén: Det var många som ansåg att du förde ett väldigt ”oväsen” om absolut ingenting på mötet. Oförskämt är kanske ett annat ord för ditt uppträdande.

   Om du hade lyssnat lite bättre så kunde du höra att de som intervjuades via telefon hade väl grundade kunskaper (den ene var en känd forskare om buller) Den andre personen ”Simon” har forskat om buller över fyra år och lever dessutom med vindkraftsbullret i Stor-Rotliden. De som hörde honom ”live” i Backsjön kunde förstå att hans kunskaper i ämnet är väl grundade. Det kan man verkligen inte säga om varken din eller partikollegas kunskaper och ”argument” på mötet eller i kommunfullmäktige! Ni hade inga argument f ö r vindkraftsindustrin öht (än mindre någon forskning med källhänvisning. ;)), det var bara en allmän kritik om mötet i Näsåker. Det kallar jag mycket dålig argumentation!

   För den som är någorlunda insatt i ämnet (och det borde beslutande politiker vara) vet, att några forskningsstudier om vindkraftsbuller i vår norrländska topografi finns inte ännu. De bullermätningar som är gjorda och används av vindbolagen är utförda främst i Holland och i södra Sverige, och de går inte att jämföra/användas i det speciella naturlandskap som finns i Norrland. http://snurrigt.vildavastra.se/?p=2069

   Vi planerar ytterligare informationsmöten i Ramsele, Näsåker och Junsele liknande det möte vi hade i Näsåker. Det är tur att det finns människor som vill komma med sakkunnig information om vindkraftens verkliga konsekvenser. Från kommunledningen kommer i n g e n information över huvud taget därför att de har ingen information att ge! Dåliga kunskaper och inga underbyggda, välgrundade argument – det är sanningen om Sollefteå kommuns vindkraftspåhejare i kommunhuset.

  2. Jag var ansvarig för att involvera ett antal personer som skulle berätta om sådant politiker och projektörer inte vill prata om. Om verkligheten. Något som politiker i allmänhet inte vet någonting om. Det finns ett nätverk av tjänstemän, projektörer, konsulter och myndigheter som samlas runt vindkraften för de kan på olika sätt dra nytta av det. För medborgarna innebär det att man komma i en situation där dessa intressen går före allt annat.
   De personer som via telefon fick berätta om sina synpunkter och erfarenheter måste väl anses väl så representativa som hårdsäljande politiker och projektörer. Jag brukar ibland lite styggt likna dem med hästskojare. Det finns inga nackdelar med vindkraft utan bara fördelar. Så ser det emellertid inte ut. Vi kommer att fortsätta med att informera om de sidor av vindkraften som inte är så positiva så att medborgarna får en helhetsbild och inte en förskönad sådan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.