Buller från vindkraft – Sollefteå kommuns Vindbruksplan.

Vindbruksplanen från 2008 är inaktuell när det gäller vilka krav man bör ställa på buller från vindkraftverk. I planen anges att värdet 40dBA ej får överskridas utomhus vid bebyggelse.

I Naturvårdsverkets ”Riktlinjer för ljud från vindkraft” anges att bullernivån inte får överstiga 40dBA utomhus vid bostäder. De studier som ligger till grund för val av denna nivå är genomförda i helt andra miljöer än de som återfinns i Norrlands skogslandskap. Bakgrundsnivån på ljud var avsevärt högre och störningseffekten från vindkraftverk således lägre vilket medför att högre bullernivåer kan accepteras. De studier som Naturvårdsverkets riktlinjer baseras på har således ingen relevans för vårt Norrländska skogslandskap som har en mycket låg bakgrundsnivå.

Ett minimikrav är att en kombinerad bullermätning och sociologisk studie genomförs för att fastställa vilken bullernivå som kan accepteras utan att störningar når en oacceptabel nivå ( max 20 % störda personer) i vårt Norrländska skogslandskap.

I Naturvårdsverkets riktvärden finns det en särskild skrivning om områden med lågt bakgrundsljud. Den lyder

Högst 35 dBA i områden med lågt bakgrundsljud

Särskild hänsyn bör tas till bostäder i vindskyddade lägen, det vill säga områden där vindhastigheten är i storleksordningen 50 procent lägre än vid aggregatet, i båda fallen avses här vindhastigheten på 10 meters höjd. Eftersom vindstyrkan här är betydligt lägre än vid vindkraftverket kommer det normalt förekommande vindbruset att bli lägre och ljudet från anläggningen mera framträdande. För att kunna bedöma detta behövs bland annat underlag som redovisar de lokala förhållandena.

Mätningar måste kompletteras för vindhastigheter vid olika fastigheter och verksplaceringar för att lokalisera bostäder i vindskyddade lägen.

Vi kräver att mätningar utföres för att identifiera bostäder som kan ligga i vindskyddat läge. För dessa skall bullernivån begränsas till 35dBA.

Arbetsgruppen för vindkraftfrågor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.