Informationsmöte om storskalig vindkraft i Näsåker 16 maj

Det har funnits tankar en tid att ordna ett möte i Näsåker med ortsbor och politiker. Informationen och dialogen med Näsåkersborna om de stora vindkraftsetableringar som Näsåker i väldigt stor grad kommer att drabbas av har hitintills varit i princip obefintlig. Det har hållits ett par offentliga samrådsmöten med Forsca vindbolag, som planerar att bygga det största vindindustriområdet i Västernorrland, Fängsjö/Storsjöhöjden, men dessa samrådsmöten var för mer än 1,5 år sedan och det var en information som Forsca givetvis gav utifrån deras egna förskönade och tillrättalagda metoder för vindkraftsetablering.

Fotnot: Ett par ytterligare vindkraftsområden planeras i Näsåkersområdet; Ranasjön 33 verk och Salsjön 24 verk. Dessa verk kommer, liksom Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsindustri,  att beröra och visualiseras i Näsåker med omnejd.

När Kommunstyrelsen i Sollefteå sa ja till vindkraftsindustrin Fängsjö/Storsjöhöjden den 7 maj, blev behovet av en dialog mellan politiker och ortsbor tydligt.  Ett informationsmöte och en dialog kändes absolut nödvändig innan det definitva beslutet ska tas i kommunfullmäktige den 27 maj! Inbjudan skickades ut till alla politiker i Sollefteå kommunfullmäktige och till några politiker i Ö-viks kn. Tyvärr var det väldigt få politiker som besvarade inbjudan. Mötet inriktades och planerades därför att bli ett direkt informationsmöte om vindkraft och om de konsekvenser som kan drabba människor utifrån den kunskap och forskning som hitintills finns att få.  Brandmannklubben, Omsjö Camping, Ådals-Lidens fiskevårdsförening och Västra initiativ (ett lokalt parti) stod som inbjudare till mötet. Många kunniga föreläsare erbjöd sig  att tala på mötet. Bland andra Jarl Strömbäck (SPI) Ö-vik och Dag Blomqvist kunnig motståndare från Dalsland. Roger Johansson (VISKB) Monica Blomström, Åke Wikström och Carolina Visser, alla boende i Sollefteå kn, medverkade också i rollen som politiker och motståndare till vindkraft i Västra. Moderator för mötet blev Christer Borg ordf. för Älvräddarna.

Jarl Strömbäck SPI, Ö-vik

Jarl Strömbäck (SPI) Ö-vik berättade om ett par rapporter om vindkraft som KVA (Kungl. vetenskapsakademin) skrivit. Dag Blomqvist berättade om de erfarenheter han har som motståndare till vindkraften i Dalsland. Roger Johansson, Junsele (VISKB) ifrågasatte kommunens snabba vindkraftsutbyggnad utan att att det finns en aktuell översiktsplan. Roger efterfrågade också en konsekvensbeskrivning hur vindkraften påverkar människor om en så gigantisk vindkraftsutbyggnad realiseras i Sollefteå kommun.

Monica Blomström vindkraftsmotståndare i Junsele berättade om den som många tycker dåliga handläggningen av vindkraftsfrågan som bedrivits på olika nivåer i Sollefteå kn. Monica berättade även om den bristande informationen, den inaktuella översiktsplanen och kommunfullmäktiges avslag på medborgarförslag och motion. – ”Jag ser med oro vad som väntar kommuninvånarna i framtiden, om den här vindkraftsexploateringen får fortsätta”, avslutade Monica.

Åke Wikström, Ramsele berättade om nya bullermätningar som forskare kommit fram till. Mätningar som visar betydligt allvarligare konsekvenser än de mätningar som vindbolagen beskriver. Åke ringde upp en forskare, Ken Mattsson, under mötet som beskrev denna nya forskning.  Åke ringde även upp ett par personer i Stor-Rotliden Västerbotten som genom egna erfarenheter fått erfara vad en vindkraftsindustri orsakat när det gäller ljus, buller och ljud från vindkraftverk. (Stor-Rotlidens vindpark består av 40 vindkraftverk a´140 m höga. http://www.vattenfall.se/sv/stor-rotliden-vindkraftpark.htm .   Fängsjö/Storsjöhöjden blir mer än 4 ggr så stor; 180 vindverk a´210 meter höga vindverk… ) ”Simons” skakande berättelse om bullernivåerna från Stor-Rotlidens vindkraftverk berörde alla.

Carolina Visser, entreprenör, som tillsammans med sin man bedriver den välbesökta och populära Farm Backsjön” i Backsjön berättade om konsekvenserna för sin verksamhet  om vindprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden realiseras. De måste då flytta sin verksamhet. Hon berättade om turisternas längtan efter tystnad och natur – en förutsättning för att deras verksamhet ska kunna fortsätta. Carolina berättade även om det handikapp-projekt som planeras i kommunen, som troligtvis kommer att läggas på is om Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsindustri blir av. Carolina gav uttryck för det som alla orts- och många fritidsbor i hela området känner: – ”Vi har flyttat hit för tystnadens och naturens skull – inte för att bo mitt i en vindkraftsindustri”.

Det blev ett välbesökt möte; mellan 125-150 personer kom.  Även ett tiotal politiker dök oanmälda upp vilket var mycket glädjande. SVT Mittnytt sände direkt från hela mötet och TÅ fanns på plats. Det blev ett informativt mycket bra möte.  Forscas animeringsfilmer från Omsjö och Grundtjärn visades. Debatt- och frågestunden efteråt blev inte riktigt den debatt mellan ortsbor och politiker som var tänkt, men publiken visade ändå tydligt sitt motstånd mot den stora vindkraftsindustri som kommunen är på väg att säga ja till – Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsprojekt.

Publikbild

Tack ALLA som medverkade till att det blev ett så bra och informativt möte. Ni var fantastiska!  Vi hoppas att det såddes ett litet frö hos politikerna att Fängsjö/Storsjöhöjdens vindindustri är dömt att bli en förödande naturförstörelse för bygden med stora konsekvenser för människor och djur.  TACK också alla Näsåkersbor som så tydligt och demonstrativt visade att denna vindindustri VILL VI INTE HA!

Tillägg: Forscas animeringsfilmer från Omsjö och Grundtjärn går att se här: http://snurrigt.vildavastra.se/?p=1876

Uppdatering: Jarl Strömbäck (SPI) Ö-vik har skrivit om mötet i Näsåker på sin blogg ”Liberala vindar”.

————————————————————————————-

Måndagen den 27 maj kl. 13.00 sammanträder Sollefteå kommunfullmäktige. Då kommer ärendet  ”Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Fängsjön och Storsjöhöjden” att beslutas.

Mötet sänds direkt via webben här.

 Ett nyhetsinslag om hur människor blir sjuka av vindkraftverkens buller och ljud:

Ett svar på ”Informationsmöte om storskalig vindkraft i Näsåker 16 maj”

  1. Tack Anita för ett väl organiserat och viktigt möte.
    Jag önskar er framgång i kampen.
    Jarl Strömbäck
    SPI

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.