Kommentar till ”Lassen har talat”

En kommentar till ”Lassen har talat”:

”Du förlorar jobb genom att turismen kommer att minska och servicen kring turismen försvinner. Vem vill komma till ett område som behärskas av oljud, förstörd natur och en förlorad vildmarksupplevelse med sjöar, skog och berg. Vem vill flytta till ett område som behärskas av denna monumentala förstörelse ni har gett klartecken till. Europe’r har fått samma helvete i sina hemländer och när man kommer till fridfulla Norden är det samma helvete där också. Nya jobb som skapas av vindkraften är den som plogar vägarna till vkv. Kommunen förlorar skatteintäkter och möjligen ökar de sociala avgifterna. Bygdepengen är en blygsam muta som snabbt är uppäten av nya kostnader som vk orsakar.

Ett vindkraftvärk (obs ä) med tornplats, vägar och kraftgator kräver en avverkning på en hektar/ vkv. Varje hektar levande skog tar upp 5 – 10 ton CO2/ år. Därtill kommer metallframställning ca 1 ton CO2/ton metall, cementframställning 1 ton betong avger 0,7 ton CO2 + transporter och arbetsmaskiner. Vindkraften är förnybar men långt ifrån grön och miljövänlig! Vindkraften kommer i framtiden att värderas som den största naturkatastrof som förekommit efter senaste istiden (för 10 000 år sedan) initierad av landets och folkets egna politiska företrädare.

Det som oroar mig mest med vindkraften är de människor som drabbas av det hörbara ljudet och framför allt infraljudet som ligger mellan 1 Hz – 20 Hz som ger aktivering av det sympatiska nervsystemet, där stresshormonerna adrenalin och noradrenalin insöndras från binjurarna. Vid en kortvarig stressupplevelse exempelvis tillfällig rädsla/ilska noteras en övergående insöndring av stresshormoner, med snabbt övergående hjärtklappning, förhöjt blodtryck, blekhet samt ökad halt av glukos och fettsyror i blodet. Vid långvarig stress och en känsla av maktlöshet (som är likartade den stress som kan upplevas av störningar från vindkraftverk) ses en ökad aktivitet i HPA-axeln med framför allt ökad insöndring av kortisol. I de longitudinella populationsstudierna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset noterades att långvarig stress leder till försämrad glukosomsättning med stegrade insulinnivåer, blodtrycksstegring, förhöjda blodfetter och immunologiska rubbningar (det s.k. metabola syndromet). Dessa förändringar innebär på sikt en ökad risk för utveckling av diabetes och för tidig död i hjärtkärlsjukdom. (Ovan ett utlåtande av professor och överläkare Göran Holm.) Barn som drabbas får sömnstörningar koncentrationssvårigheter och gör sämre resultat i skolan.

Fastighetsvärdena sjunker i pris. Svårigheter att sälja fastigheter kring vindkraftvärk.
Vindkraften är en förlust, förlustsituation för både kommun och boende är erfarenheterna. Markägaren kan tjäna runt 150 000 kronor per vindkraftverk och år – grannen riskerar en tredjedel i sänkt fastighetsvärde och sämre hälsa. (Från radions Hallandsnyheter)

Inga vindkraftvärk har satts upp i Stockholmsregionen förmodligen beroende på de politiker som kan stå upp för kommunens medborgare. Sämre hälsa bland kommuninnevånarna drabbar kommunens ekonomi och medborgarnas förtroende till de folkvalda som står på riskkapitalisternas sida. nga vindkraftvärk har satts upp i Stockholmsregionen förmodligen beroende på de politiker som kan stå upp för kommunens medborgare. Sämre hälsa bland kommuninnevånarna drabbar kommunens ekonomi och medborgarnas förtroende till de folkvalda som står på riskkapitalisternas sida. Verkligen uppseendeväckande ställning som Sollefteå kommunledning tagit mot sina väljare. Till väljarna: 2014 ni kan ni stryka de kommunpolitiker som inte ser till kommuninnevånarnas bästa utan går riskkapitalisternas ärenden utan krav som tillgodoser invånarnas hälsa och välbefinnande.

Inga vindkraftvärk har satts upp i Stockholmsregionen förmodligen beroende på de politiker som kan stå upp för kommunens medborgare. Sämre hälsa bland kommuninnevånarna drabbar kommunens ekonomi och medborgarnas förtroende till de folkvalda som står på riskkapitalisternas sida. Verkligen uppseendeväckande ställning som Sollerteå kommunledning tagit mot sina väljare.

Till väljarna: 2014 ni kan ni stryka de kommunpolitiker som inte ser till kommuninnevånarnas bästa utan går riskkapitalisternas ärenden utan krav som tillgodoser invånarnas hälsa och välbefinnande.

Verkligen uppseendeväckande ställning som Sollefteå kommunledning tagit mot sina väljare och för kapitalismen. Här borde försiktighetsprincipen gälla.

Avslutar med några länkar från andra länder som beskriver hur människor upplever vk.

http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns51
http://www.youtube.com/user/WaubraFoundation
http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns47
http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns43
http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns35
http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns34
http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns28

Curt Widlund (Uppväxt i Forsås gått i Näsåkers skola.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.