Kommunstyrelsens möte den 29/4

 

Trattberget Ö-viks kn Foto: Kaj Larsson

Igår den 29/4 hade Sollefteå kommunfullmäktige månadens möte. På dagordningen fanns ärendet ”Vägledning för beslut/avslag vid begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft inom s.k. utredningsområden i den fördjupade översiktplanen Vindbruk i Sollefteå kommun” dvs det dokument som skapat så mycket osäkerhet och oförståelse hos både politiker och allmänhet. I skrivelsen/protokollet från Teknikutskottet  SKMBT_C36013040413460 , där  vindplanerare Ulla Ullstein föredragit riktlinjerna för handhavandet av de sk utredningsområdena, var/är mycket otydligt och luddigt skrivet och är mycket svårtolkat. Trots det biföll kommunstyrelsen skrivelsen (utom en ledamot i VISKB) på mötet den 9/4.

Protokollet  skapade även under Fullmäktiges möte igår en viss förvirring. Det blev bitvis en ganska hetsig debatt. Debatten kändes dock positiv trots allt; vindkraften och dess följder behöver diskuteras och ventileras – ÄVEN i kommunhuset! De flesta ledamöter i alla partier är mycket dåligt insatta i ämnet och de inser inte följderna och konsekvenserna av de beslut som de varit med om att fatta. Politikernas beslut är kortsiktiga och dåligt underbyggda och i vissa fall är det uppenbara risker för jäv.  Förhoppningsvis var gårdagens debatt början till en vidare och bredare debatt om vindkraftens konsekvenser för invånarna, turismen och företagarna. Kommunfullmäktige biföll Kommunstyrelsens skrivelse. Ledamöterna för VISKB och Mp reserverade sig och önskade en återremittering och förtydligande av skrivelsen.

I dagens TÅ finns följande artikel om debatten:   http://allehanda.se/start/solleftea/1.5830751-vindkraft-och-demokrati-heta-fragor

Debatten sändes via webbkamera . I länken nedan visas debatten live. Ca 1 timme och 40 min. in i mötet följer debatten om vindkraften och diskussionen om Teknikutskottets protokoll:

http://videocenter.vivius.se/videos/video/1849/embed/?access_token=shr00000018497984229589059733913762475691102

2 svar på ”Kommunstyrelsens möte den 29/4”

 1. TACK Gunilla Fluur (VISKB), Roger Johansson (VISKB) Margareta Alton (Mp) och Ylva Segerström (Mp) för era inlägg i gårdagens debatt i Kf! Ni skapade debatt. 🙂

 2. En bra debatt på KF:s senaste möte, som tydligt satte focus och lyfte fram de stora brister och skillnader samt kraven som finns i målsättningen kring handläggningen och underlagen, gällande Sollefteå kommuns fysiska planering.
  Även påtalades brister gällande handlingar på mötet, som krävde
  förtydligade för att man skulle kunna fatta rätt beslut, inför den kommande
  utbyggnadena av vindkraft i kommun.
  Krav ställdes också angående demokratisk insyn och delaktighet,
  för kommunens medborgare och närboende intill vindkraftsetableringar,
  detta finns reglerat i lagstiftningen gällande planeringen i kommunen.
  Det är bara att konstatera att alla dessa så viktiga frågor och krav som ställdes,
  finns efter mötet kvar för KF:s övriga ”förtroendevalda” att förklara och besvara, innan man tar beslut om verkställighet av nya vindkraftsetableringar!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.